Przegląd

Przykłady użycia

Aplikacje WWW

Diagram architektury ilustrujący korzystanie z baz danych MongoDB w przypadku aplikacji WWW

Aplikacje WWW

Model danych dokumentów MongoDB ułatwia przechowywanie i łączenie danych o zróżnicowanych strukturach, a także zapewnia elastyczny dostęp do danych i bogatą funkcjonalność indeksowania. Ta w pełni zarządzana, oferowana przez IBM baza danych pozwala skupić się na budowaniu skalowalnych aplikacji przy użyciu innowacyjnych technologii open source. IBM Cloud Databases for MongoDB umożliwia rozwijanie innowacyjnych aplikacji WWW i aplikacji przenośnych.

Aplikacje mobilne

Diagram architektury ilustrujący korzystanie z baz danych MongoDB w przypadku aplikacji mobilnych

Aplikacje mobilne

MongoDB i interfejsy REST API umożliwiają rozwijanie aplikacji WWW i aplikacji mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Buduj innowacyjne aplikacje, które skalują się zgodnie z potrzebami klientów, korzystając z bazy danych MongoDB i Angular, React oraz Node.JS. Dzięki funkcjom, takim jak elastyczne schematy, ekspresyjny język zapytań, szybkie analizy i wiele innych, MongoDB jest kluczowym elementem szybko rozwijających się, współczesnych modeli aplikacji.

Cechy

Zarządzanie dużymi ilościami danych przy użyciu wysoce dostępnej, skalowalnej i elastycznej bazy danych MongoDB.

Powiązane produkty

IBM Cloud® Hyper Protect DBaaS for MongoDB

Przechowuj dane we w pełni zaszyfrowanej klienckiej bazie danych przy użyciu w pełni zarządzanej instancji.

IBM Cloud® Activity Tracker with LogDNA

Obserwuj, kontroluj i nadzoruj czynności wykonywane w chmurze.

IBM Cloudant®

Użyj tej skalowalnej bazy danych dokumentów JSON na potrzeby aplikacji WWW, mobilnych, internetu rzeczy i bezserwerowych.