Czym jest Databases for etcd?

Produkt IBM Cloud™ Databases for etcd określa, co oznacza pojęcie „rozproszone” w strategii zarządzania konfiguracją rozproszonych serwerów. To składnica danych typu klucz/wartość, której można używać do przechowywania danych o zweryfikowanej poprawności, potrzebnych do koordynacji działania klastra serwerów i zarządzania nim. Składnica etcd wykorzystuje do uzyskania „konsensusu” między serwerami algorytm RAFT, dzięki któremu zapewnia spójność danych w klastrze i zachowuje porządek wykonywania operacji na danych. Każdy węzeł w klastrze uzyskuje więc te same wyniki w ten sam sposób.

Charakterystyka Databases for etcd

W pełni zarządzane rozwiązanie

Programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji zamiast zajmować się kwestiami wysokiej dostępności, kopii zapasowych, rejestrów, monitorowania i skalowania, konfiguracją sprzętu czy instalacją poprawek dla oprogramowania. IBM umożliwia natychmiastową integrację z produktami IBM Identity and Access Management i IBM Activity Tracker, aby zwiększyć zakres kontroli i nadzoru nad dostępem.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Integracja z narzędziem IBM Key Protect pozwala wprowadzić własny klucz szyfrowania pamięci dyskowej. Wszystkie przesyłane dane są zabezpieczane za pomocą protokołu TLS, a dane w spoczynku są zawsze domyślnie szyfrowane. Kopie zapasowe baz danych są automatycznie szyfrowane w spoczynku, dodatkowy mechanizm kontrolny mogą stanowić białe listy adresów IP.

Elastyczne skalowanie

Rozwiązanie Databases for etcd umożliwia skalowanie pamięci dyskowej i RAM niezależnie, tak aby ułatwić znalezienie konfiguracji adekwatnej do wymogów aplikacji. Możesz rozpocząć od małej konfiguracji i stopniowo ją rozbudowywać dzięki możliwości wywoływania interfejsu API w dowolnej chwili.

Open Source

Usługa jest zgodna z interfejsami API, formatami danych i klientami etcd, co oznacza, że aplikacje, które już korzystają ze składnicy etcd, mogą w łatwy sposób używać Databases for etcd jako dającego się błyskawicznie wdrożyć zamiennika.

Wysoka dostępność

Konfiguracja standardowa obejmuje trzy podzbiory danych opracowane pod kątem wysokiej dostępności, tak aby sprostać wymogom umów SLA na poziomie 99,95%. Wszystkie wdrożenia korzystają z wielu stref dostępności, z trzema centrami przetwarzania danych w wybranym regionie, jeśli tylko są one dostępne.

Automatyzacja

Błyskawiczne przechodzenie od rozmów przy tablicy konferencyjnej po konkretne działania w środowisku produkcyjnym dzięki konsoli zarządzania, interfejsowi wiersza komend (CLI) i interfejsowi API REST. Konsola zarządzania oferuje takie funkcje, jak ustawienia bazy danych i administrowanie kopiami zapasowymi, a z kolei interfejsy CLI i API obsługują zdarzenia związane z cyklem życia bazy danych, m.in. udostępnianie, usuwanie, tworzenie użytkowników i skalowanie. Ponadto rozwiązanie Databases for etcd oferuje opcje administrowania w chmurze dostępne w ramach wtyczki IBM Cloud CLI.

Pierwsze kroki z IBM Cloud Databases for etcd