IBM Cloud® Databases i IBM Cloud Satellite™

Wdrażaj zarządzane, od początku przeznaczone dla chmury bazy danych w dowolnym miejscu dzięki IBM Cloud Satellite

Przegląd

Czym jest IBM Cloud Databases for etcd?

Rozwiązanie IBM Cloud® Databases for etcd definiuje „rozproszenie" w zarządzaniu konfiguracją serwerów rozproszonych.

Rozwiązanie etcd używa algorytmu RAFT do uzyskania konsensusu, aby zapewnić spójność danych w klastrze. Wymusza ono kolejność wykonywania operacji na danych. Każdy węzeł w klastrze uzyskuje więc te same wyniki w ten sam sposób.

Cechy

Cechy IBM Cloud Databases for etcd

W pełni zarządzane rozwiązanie

Skup się na tworzeniu aplikacji, a nie na prozaicznych zadaniach. Rozwiązanie jest zintegrowane z IBM® Identity and Access Management i IBM Cloud Activity Tracker.

Zaawansowana ochrona

Dane w spoczynku i w ruchu mogą być szyfrowane. Dla danych w spoczynku użyj własnego klucza szyfrowania. Wdrożenia obsługują sieci prywatne i nie tylko.

Elastyczne skalowanie

Niezależne skaluj dysk i pamięć RAM, aby zapewnić optymalne dopasowanie do wymagań aplikacji. Zacznij od niewielkich ilości i rozwijaj się elastycznie za pomocą jednego wywołania API.

Open Source

Wykorzystaj kompatybilność z interfejsami API, formatami danych i klientami etcd. Aplikacje używające etcd mogą korzystać z IBM Cloud Databases jako zamiennika.

Wysoka dostępność

Użyj konfiguracji standardowej, która obejmuje trzy elementy danych skonfigurowane na potrzeby wysokiej dostępności w celu zapewnienia SLA na poziomie 99,99%.

Automatyzacja

Przejdź od projektu do środowiska produkcyjnego za pomocą konsoli zarządzania, interfejsu CLI i interfejsu REST API. Za pomocą wtyczki IBM Cloud CLI dostępne są opcje administracyjne od początku przeznaczone dla chmury.