Czym jest Databases for Elasticsearch?

IBM Cloud™ Databases for Elasticsearch łączy elastyczność mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z potencjałem indeksowania, jaki oferują bazy danych dokumentów JSON. Dzięki integracji tych mechanizmów produkt ten stanowi zaawansowane narzędzie do kompleksowej analizy dużych ilości danych i może być wykorzystywany do obsługi katalogów, automatycznego uzupełniania, analizy katalogów, monitorowania, analizy łańcucha bloków i wielu innych zadań.

Cechy i funkcje rozwiązania Databases for Elasticsearch

W pełni zarządzane rozwiązanie

Programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji zamiast zajmować się kwestiami wysokiej dostępności, kopii zapasowych, rejestrów, monitorowania i skalowania, konfiguracją sprzętu czy instalacją poprawek dla oprogramowania. IBM umożliwia natychmiastową integrację z produktami IBM Identity and Access Management i IBM Activity Tracker, aby zwiększyć zakres kontroli i nadzoru nad dostępem.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Integracja z narzędziem IBM Key Protect pozwala wprowadzić własny klucz szyfrowania pamięci dyskowej. Wszystkie przesyłane dane są zabezpieczane za pomocą protokołu TLS, a dane w spoczynku są zawsze domyślnie szyfrowane. Kopie zapasowe baz danych są automatycznie szyfrowane w spoczynku, a dodatkowy mechanizm kontrolny mogą stanowić białe listy adresów IP.

Skalowanie bez serwera

Rozwiązanie Databases for Elasticsearch umożliwia skalowanie pamięci dyskowej i RAM niezależnie, tak aby ułatwić znalezienie konfiguracji adekwatnej do wymogów aplikacji. Możesz rozpocząć od małej konfiguracji i stopniowo ją rozbudowywać dzięki możliwości wywoływania interfejsu API w dowolnej chwili.

Współdziałanie z rozwiązaniami Open Source

Usługa jest zgodna z interfejsami API, formatami danych i klientami Elasticsearch, co oznacza, że aplikacje, które już korzystają ze składnicy Elasticsearch, mogą w łatwy sposób używać rozwiązania Databases for Elasticsearch jako dającego się błyskawicznie wdrożyć zamiennika.

Wysoka dostępność

Konfiguracja standardowa obejmuje trzy podzbiory danych opracowane pod kątem wysokiej dostępności, tak aby sprostać wymogom umów SLA na poziomie 99,95%. Wszystkie wdrożenia korzystają z wielu stref dostępności, z trzema centrami przetwarzania danych w wybranym regionie, jeśli tylko są one dostępne. IBM zapewnia jeden kompleksowy punkt końcowy, który ułatwia użytkownikom pracę, ale system jest ponadto zaprojektowany tak, by działał w sposób niezawodny i był odporny na awarie.

Automatyzacja

Błyskawiczne przechodzenie od rozmów przy tablicy konferencyjnej po konkretne działania w środowisku produkcyjnym dzięki konsoli zarządzania, interfejsowi wiersza komend (CLI) i interfejsowi API REST. Konsola zarządzania oferuje takie funkcje, jak ustawienia bazy danych i administrowanie kopiami zapasowymi, a z kolei interfejsy CLI i API obsługują zdarzenia związane z cyklem życia bazy danych, m.in. udostępnianie, usuwanie, tworzenie użytkowników i skalowanie. Ponadto rozwiązanie Databases for Elasticsearch oferuje opcje administrowania w chmurze dostępne w ramach wtyczki IBM Cloud CLI.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Analiza dzienników

Dzięki analizie i wizualizacji dzienników i generowanym maszynowo danym z serwerów, czujników i stron internetowych usuwane są błędy z aplikacji i systemów.

Schemat architektury ilustrujący wykorzystanie baz danych Elasticsearch do analizy dzienników

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Za pomocą znakomitych zestawów interfejsów API wyszukiwania możesz dodać do swoich stron WWW i aplikacji funkcję wyszukiwania.

Schemat architektury ilustrujący wykorzystanie baz danych Elasticsearch do wyszukiwania pełnotekstowego

Pierwsze kroki z IBM Cloud Databases for Elasticsearch