Szczegóły dotyczące cen

Usługa Continuous Delivery jest oferowana w ramach platformy IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen korzystania z chmury znajdują się w poniższej tabeli. Aby uzyskać informacje na temat innych oferowanych modeli i strategii cenowych, należy zapoznać się z przeglądem cen platformy IBM Cloud.

Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z usługi Continuous Delivery.

Już teraz możesz zbudować swój pierwszy zestaw narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz potok służący jego dostarczaniu.