Cechy i funkcje usługi Continuous Delivery

Możliwość utworzenia zintegrowanego zestawu narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Dodatkowe informacje

Zestawy narzędzi to zintegrowane pakiety rozwiązań do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz do zarządzania nimi. Mogą składać się z narzędzi IBM lub Open Source bądź rozwiązań innych firm. Sprawiają, że procesy wdrażania i eksploatacji są powtarzalne i łatwiejsze w zarządzaniu. Bazując na otwartej architekturze, zestawy narzędzi oferują interfejs API pozwalający na integrację narzędzi, które można utrzymywać w chmurze IBM Cloud lub w innej lokalizacji. Do definiowania zestawów narzędzi służą również szablony tekstowe, których instancje mogą być tworzone automatycznie i zapewniają obsługę narzędzi usprawniających analizę procesu tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Ciągłe dostarczanie przy użyciu zautomatyzowanego potoku

Dodatkowe informacje

Potok dostarczania pozwala budować, testować i wdrażać w powtarzalny sposób, ograniczając interwencje człowieka do minimum, a ponadto zapewnia gotowość do przekazania aplikacji do produkcji w dowolnym momencie. W potoku dostarczania sekwencje etapów pobierają dane wejściowe i uruchamiają zadania, takie jak kompilowanie, testowanie i wdrażanie. Potok można skonfigurować tak, by współdziałał praktycznie z dowolną usługą, która jest udostępniona w sieci WWW.

Repozytoria Git i śledzenie problemów

Dodatkowe informacje

Zarządzanie kodem źródłowym i monitorowanie pracy przy użyciu repozytoriów Git i systemu śledzenia problemów, które są utrzymywane przez IBM i bazują na platformie GitLab Community Edition. Integracja z repozytoriami Git i narzędziem do śledzenia problemów usprawnia pracę zespołów na wiele sposobów: do zarządzania repozytoriami Git służą precyzyjne mechanizmy kontroli dostępu, które zabezpieczają kod; scalanie żądań ułatwia weryfikację kodu i usprawnia współpracę; monitor problemów pozwala na ich śledzenie i dzielenie się pomysłami; projekty dokumentacyjne są dostępne w systemie wiki.

Edytowanie kodu z każdego miejsca na świecie

Dodatkowe informacje

Możliwość wyboru zintegrowanego środowiska WWW opartego na projekcie Eclipse Orion. Rozwiązanie pozwala na tworzenie, edytowanie, uruchamianie, debugowanie i kontrolowanie kodu źródłowego oraz bezproblemowe przechodzenie od edycji kodu przez wdrożenie do produkcji. Edytor Web IDE udostępnia wszystko, co potrzebne do utworzenia świetnego kodu bezpośrednio w przeglądarce. By wprowadzić zastosowane zmiany, w edytorze Web IDE można użyć funkcji Git, by potok ponownie wdrożył daną aplikację.

Kilka minut wystarczy, by zacząć korzystać z usługi Continuous Delivery.

Już teraz możesz zbudować swój pierwszy zestaw narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz potok służący jego dostarczaniu.