Odkryj głębię możliwości usługi IBM Cloud Kubernetes

Twórz z myślą o chmurze

Buduj innowacyjne i nowoczesne aplikacje oparte na kontenerach i mikrousługach zaprojektowanych z myślą o możliwościach chmury, takich jak elastyczne skalowanie, wdrażanie chronione przed zmianami, jednorazowe instancje i globalna infrastruktura. Połączenie systemów Docker i Kubernetes umożliwia orkiestrację inteligentnego planowania, opcji samouzdrawiania i skalowania poziomego w celu szybkiego dostarczania aplikacji. IBM zapewnia zarządzanie węzłami głównymi (serwerem API K8s) i udostępnia narzędzia zarządzania dla węzłów procesów roboczych (minionów K8s), które użytkownik w pełni posiada i kontroluje.

Modernizuj i rozszerzaj istniejące aplikacje

Przenoś istniejące aplikacje do kontenerów w chmurze, aby uwolnić zasoby wydajności, zwiększyć tempo programowania oraz poprawić poziom dostępności i bezpieczeństwa. Zwiększaj możliwości aplikacji, wzbogacając je o nowe opcje często bez potrzeby zmiany kodu bazowego. Możesz do nich dodać ponad 170 usług, które obejmują rozwiązania takie jak Watson Natural Language Classifier, Compose for MongoDB, IoT, Blockchain czy dostarczanie ciągłe w modelu DevOps.

Przyspiesz proces tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Wykorzystaj system Kubernetes, aby sprawnie publikować nowe wersje zgodnie ze strategią dostarczania ciągłego. Kubernetes zapewni obsługę metodologii kontrolowanego wdrażania nowych wersji przy pomocy pakietu IBM Open Toolchain lub istniejących narzędzi CI/CD przedsiębiorstwa.

Zabezpiecz swój stos

Chroń newralgiczne dane i obciążenia w trakcie cyklu życia aplikacji, budując łańcuch zaufania od serwerów fizycznych po etap wdrażania. Usługa IBM Cloud Kubernetes zawiera wbudowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak zautomatyzowane szyfrowanie, rejestry prywatne, konfigurowalne strategie izolowania oraz ciągłe skanowanie statycznych obrazów Dockera i uruchomionych kontenerów w poszukiwaniu znanych słabych punktów zabezpieczeń i konfiguracji.

Zarządzaj mikrousługami

Mikrousługi zapewniają wiele korzyści, ale są też źródłem nowych wyzwań. Zarządzaj mikrousługami na dowolną skalę, bez względu na to, czy dzielisz system monolityczny na mniejsze aplikacje, czy też tworzysz nowe aplikacje od nowa przy użyciu technologii chmurowych. Korzystaj z opcji zarządzania przepływem ruchu, egzekwowania strategii dostępu i agregowania danych telemetrycznych między mikrousługami — bez wprowadzania zmian w kodzie aplikacji. Istio to otwarta technologia, która po uruchomieniu w systemie Kubernetes zapewnia programistom możliwość identyfikowania i bezproblemowego łączenia i zabezpieczania sieci różnych mikrousług oraz zarządzania nimi – niezależnie od platformy, źródła czy dostawcy.

Obsługa wielu chmur i wielu dostawców

Większość przedsiębiorstw opiera swoją działalność o środowisko wielu chmur lub środowisko hybrydowe. Istnieje kilka powodów takiego podejścia: zasoby zainwestowane w dane środowisko, wybór organizacyjny, a co najważniejsze, przenośność. Kontenery oferują rozwiązanie w zakresie obliczeń, które jest nie tylko lekkie, ale z natury umożliwia przenoszenie zasobów w scenariuszu zakładającym korzystanie z wielu chmur. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy kontenery te są zarządzane za pośrednictwem narzędzi do orkiestracji typu Open Source, takich jak Kubernetes.

Podejście ukierunkowane na Kubernetes

IBM oferuje usługę kontenera w oparciu o system Kubernetes dla każdego rodzaju środowiska chmurowego, z jakiego chce korzystać klient: czy jest to chmura publiczna, prywatna, czy hybrydowa. System Kubernetes służy jako platforma dostarczania zaawansowanych opcji przyspieszania procesów tworzenia oprogramowania, modernizacji tradycyjnych aplikacji oraz ułatwiania procesu zarządzania bezpieczeństwem, skalowaniem i informacjami. Ponieważ Kubernetes w coraz większym stopniu staje się standardem w branży, klienci zajmujący się tworzeniem aplikacji mają możliwość przeniesienia kontenerów opartych na systemie Kubernetes do chmury IBM Cloud, gdzie mogą korzystać ze zautomatyzowanych usług w zakresie testowania na etapie programowania (DevTest), ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) i ponad 170 usług PaaS w zakresie procesów DevOps, analizy danych, technologii łańcucha bloków i systemu Watson.

Całkowita elastyczność (i inne korzyści)

Ponieważ obsługa systemu Kubernetes dostarczanego przez IBM w 100 procentach przypomina obsługę systemu oryginalnego, główny programista/architekt w firmie klienta będzie mógł używać znanych sobie bazowych obrazów oprogramowania, plików json/yaml i panelu kontrolnego Kubernetes, nawet jeśli początkowo firma korzystała z usług innego dostawcy chmury. Ponadto użytkownik ma całkowitą swobodę, jeśli chodzi o stopień integracji, ponieważ może tworzyć rozgałęzienia na wczesnym etapie na poziomie rejestru lub na późniejszych etapach procesu tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Postaw pierwsze kroki w kilka minut

Zarządzaj aplikacjami o wysokiej dostępności w kontenerach Docker i klastrach usługi IBM Cloud Kubernetes na platformie IBM Cloud.