Czym jest usługa IBM Cloud Kubernetes Service?

IBM Cloud™ Kubernetes Service to zarządzane rozwiązanie do obsługi kontenerów, które umożliwia błyskawiczne wdrażanie aplikacji integrujących zaawansowane usługi, takie jak IBM Watson® czy technologia łańcucha bloków. Jako certyfikowany dostawca K8s w ramach usługi Cloud Container Service IBM oferuje inteligentne planowanie, mechanizmy samonaprawy, skalowanie poziome, wykrywanie usług i równoważenie obciążenia, automatyczne instalowanie i wycofywanie oraz zarządzanie danymi szyfrującymi i konfiguracją. Oferowana usługa Kubernetes wyposażona jest ponadto w zaawansowane opcje w zakresie uproszczonego zarządzania klastrami, bezpieczeństwa kontenerów i strategii izolacji. Umożliwia też projektowanie własnych klastrów i zapewnia zintegrowane narzędzia operacyjne gwarantujące spójność wdrażania.

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania

Dowiedz się, jak budować rozwiązania oparte na technologiach Kubernetes, Istio i Watson

Jak klienci używają tego rozwiązania

Wdrażanie skalowalnych aplikacji WWW na platformie Kubernetes

W ramach tego kursu dowiesz się, jak zbudować szkielet aplikacji WWW, uruchomić go w lokalnym środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes. Ponadto nauczysz się, jak wiązać domenę niestandardową, monitorować stan środowiska i skalować rozwiązanie.

Zdobądź kod

Wykres architektury wdrażania aplikacji WWW w środowisku Kubernetes

Analizowanie dzienników i monitorowanie stanu aplikacji Kubernetes

Dzięki temu kursowi nauczysz się tworzyć klaster oraz konfigurować usługi analizy dzienników i monitorowania. Następnie wdrożysz aplikację w klastrze, użyjesz narzędzia Kibana do przejrzenia i analizy dzienników, a także narzędzia Grafana do sprawdzenia stanu środowiska i skontrolowania wskaźników.

Pierwsze kroki

Wykres architektury analizowania dzienników i monitorowania stanu aplikacji Kubernetes

Wdrażanie w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Kurs krok po kroku wyjaśnia, jak skonfigurować proces ciągłej integracji i dostarczania danych na potrzeby działających w kontenerach aplikacji uruchomionych w środowisku Kubernetes. Obejmuje przygotowania na etapach kontroli źródła, budowy, testów i wdrożenia, a także dodawanie integracji, takich jak skanery bezpieczeństwa, powiadomienia czy analizy.

Poznaj tajniki techniczne

Wdrażanie w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Tworzenie klastrów

W tej serii kursów możesz zobaczyć, w jaki sposób fikcyjne przedsiębiorstwo świadczące usługi public relations wykorzystuje możliwości środowiska Kubernetes podczas wdrażania działającej w kontenerach aplikacji w chmurze IBM Cloud. Rozwiązanie Watson™ Tone Analyzer pozwoliło temu przedsiębiorstwu na analizę wydawanych informacji dla prasy i otrzymywanie wartościowej informacji zwrotnej.

Rozszerz możliwości

Ilustracja prezentująca wykorzystanie środowiska Kubernetes do wdrażania aplikacji handlowej działającej w kontenerach

Zestawy narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Połącz usługi IBM Cloud z narzędziami Open Source i oferowanymi przez inne firmy.

Pogłębiaj wiedzę techniczną

Kadr z przewodnika omawiającego znaczenie kontenerów podczas przetwarzania w chmurze

Kontenery: kompleksowy przewodnik

Poznaj rolę kontenerów w kontekście przetwarzania w chmurze i dowiedz się, w jaki sposób współdziałają one z takimi technologiami, jak Docker, Kubernetes, Istio, VMs i Knative.

Kadr z przewodnika zawierającego informacje na temat narzędzia do orkiestracji kontenerów Kubernetes

Kubernetes: kompleksowy przewodnik

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat środowiska Kubernetes — narzędzie do orkiestracji kontenerów, które umożliwia wdrażanie i skalowanie aplikacji w kontenerach, a także zarządzanie nimi.

Kadr z przewodnika poświęconego sposobom, w jakie rozwiązanie Knative uzupełnia środowisko Kubernetes

Knative: kompleksowy przewodnik

Z tego podręcznika dowiesz się więcej o rozwiązaniu Knative, które znakomicie dopełnia system Kubernetes.

Postaw pierwsze kroki w kilka minut

Zarządzaj aplikacjami o wysokiej dostępności w kontenerach Docker i klastrach usługi IBM Cloud Kubernetes na platformie IBM Cloud.