Czym jest usługa IBM Cloud Kubernetes Service?

Ta zarządzana usługa Kubernetes oferuje zaawansowane narzędzia, intuicyjny interfejs użytkownika i wbudowane zabezpieczenia umożliwiające błyskawiczne dostarczanie aplikacji, które można powiązać z usługami w chmurze wykorzystującymi platformę IBM Watson®, internet rzeczy, metodologię tworzenia i eksploatacji oprogramowania i narzędzia do analizowania danych. Jako certyfikowany dostawca K8s w ramach usługi Cloud Kubernetes Service IBM oferuje inteligentne planowanie, mechanizmy samonaprawy, skalowanie poziome, wykrywanie usług i równoważenie obciążenia, automatyczne instalowanie i wycofywanie oraz zarządzanie danymi szyfrującymi i konfiguracją. Oferowana usługa Kubernetes wyposażona jest ponadto w zaawansowane opcje w zakresie uproszczonego zarządzania klastrami, bezpieczeństwa kontenerów i strategii izolacji. Umożliwia też projektowanie własnych klastrów i zapewnia zintegrowane narzędzia operacyjne gwarantujące spójność wdrażania.

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania

Charakterystyka IBM Cloud Kubernetes Service

Uproszczone zarządzanie klastrami

Rozwiązanie udostępnia przystępny graficzny interfejs użytkownika — stworzony specjalnie dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z tym produktem — a jednocześnie obsługuje opcje CLI i API, umożliwiając integrację z istniejącymi narzędziami CI/CD przedsiębiorstwa. Możesz więc skupić się na celach biznesowych, zamiast poświęcać czas na zarządzanie projektami Open Source. Dzięki w pełni zarządzanym węzłom głównym K8s i sterowanym przez użytkownika węzłom procesów roboczych sprawujesz całkowitą kontrolę nad zasobami obliczeniowymi, natomiast IBM zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem.

Wbudowane, a nie tylko statyczne mechanizmy zabezpieczeń i odseparowywania

Przechowuj obrazy Dockera w szyfrowanym i prywatnym rejestrze. Ponadto podpisywanie obrazów przy użyciu klienta Notary Dockera oraz egzekwowanie strategii zabezpieczeń obrazów zapewnia pełną kontrolę nad wdrażanymi obrazami. Zintegrowany skaner podatności umożliwia introspekcję statycznych obrazów Dockera i działających w czasie rzeczywistym kontenerów pod kątem znanych zagrożeń i luk w konfiguracji. Dostępne do wyboru opcje odseparowania węzłów procesów roboczych obejmują serwery fizyczne.

Usługi chmurowe i systemu Watson na wyciągnięcie ręki

Twórz rozbudowane interakcje z klientami dzięki ponad 170 usługom świadczonym przez IBM i inne firmy, tak aby wzbogacać aplikacje o rozwiązania kognitywne, dane meteorologiczne, trwałą pamięć masową, analizy i mechanizmy kontroli dostępu do zasobów klastra poprzez zarządzanie tożsamością i dostępem.

Dowiedz się, jak budować rozwiązania oparte na kontenerach Kubernetes i Watsonie

Jak klienci używają tego rozwiązania

Wdrażanie skalowalnych aplikacji WWW na platformie Kubernetes

W ramach tego kursu dowiesz się, jak zbudować szkielet aplikacji WWW, uruchomić go w lokalnym środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes. Ponadto nauczysz się, jak wiązać domenę niestandardową, monitorować stan środowiska i skalować rozwiązanie.

Zdobądź kod

Wykres architektury wdrażania aplikacji WWW w środowisku Kubernetes

Analizowanie dzienników i monitorowanie stanu aplikacji Kubernetes

Dzięki temu kursowi nauczysz się tworzyć klaster oraz konfigurować analizę dzienników i usługę monitorowania. Następnie wdrożysz aplikację w klastrze, użyjesz narzędzia Kibana do przejrzenia i analizy dzienników, a także narzędzia Grafana do sprawdzenia stanu środowiska i skontrolowania wskaźników.

Pierwsze kroki

Wykres architektury analizowania dzienników i monitorowania stanu aplikacji Kubernetes

Wdrażanie w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Kurs krok po kroku wyjaśnia, jak skonfigurować proces ciągłej integracji i dostarczania danych na potrzeby działających w kontenerach aplikacji uruchomionych w środowisku Kubernetes. Obejmuje przygotowania na etapach kontroli źródła, budowy, testów i wdrożenia, a także dodawanie integracji, takich jak skanery bezpieczeństwa, powiadomienia czy analizy.

Poznaj tajniki techniczne

Wdrażanie w środowisku Kubernetes w trybie ciągłym

Tworzenie klastrów

W tej serii kursów możesz zobaczyć, w jaki sposób fikcyjne przedsiębiorstwo świadczące usługi public relations wykorzystuje możliwości środowiska Kubernetes podczas wdrażania działającej w kontenerach aplikacji w chmurze IBM Cloud. Rozwiązanie IBM Watson Tone Analyzer pozwoliło temu przedsiębiorstwu na analizę wydawanych informacji dla prasy i otrzymywanie wartościowej informacji zwrotnej.

Rozszerz możliwości

Ilustracja prezentująca wykorzystanie środowiska Kubernetes do wdrażania aplikacji handlowej działającej w kontenerach

Zestawy narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Połącz usługi IBM Cloud z narzędziami Open Source i oferowanymi przez inne firmy.

Postaw pierwsze kroki w kilka minut

Zarządzaj aplikacjami o wysokiej dostępności w kontenerach Docker i klastrach usługi IBM Cloud Kubernetes na platformie IBM Cloud.