Czym jest IBM Cloud Container Registry?

To rozwiązanie, które pozwala przechowywać i dystrybuować obrazy kontenera we w pełni zarządzanym, prywatnym rejestrze. Prywatne obrazy można wygodnie przenosić do usługi IBM Cloud™ Kubernetes Service i innych środowisk wykonawczych i tam je uruchamiać. Obrazy są sprawdzane pod kątem nieprawidłowości w zabezpieczeniach, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wdrożeń.

Funkcje rozwiązania IBM Cloud Container Registry

Identyfikacja zagrożeń

Zaawansowane opcje, takie jak skanowanie w poszukiwaniu słabych punktów zabezpieczeń, egzekwowanie strategii wdrażania oraz kompleksowa ocena ryzyka wraz z nadaniem im priorytetów, zapewniają nadzór nad zgodnością z wymogami oraz kontrolę nad obrazami statycznymi i kontenerami.

Integracja

Preferowany rejestr obrazów w chmurze IBM Cloud oraz wstępna integracja z usługą Kubernetes na potrzeby procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania z wykorzystaniem otwartego łańcucha narzędzi IBM lub istniejącego zestawu narzędzi CI/CD.

Bezpieczeństwo

Integracja z programem Identity and Access Manager oraz grupami zasobów zapewnia precyzyjną kontrolę dostępu wśród użytkowników korzystających z konta IBM Cloud. Integracja z narzędziem Docker Notary zapewnia opcję podpisywania obrazów.

Skorzystaj z poniższych kursów, aby szybko rozpocząć pracę

Konfigurowanie interfejsu CLI produktu IBM Cloud Container Registry i tworzenie przestrzeni nazw rejestru

Zainstaluj interfejs CLI produktu IBM Cloud Container Registry i użyj wiersza komend, aby zarządzać przestrzeniami nazw i obrazami Dockera w prywatnym rejestrze IBM Cloud.

Skonfiguruj już teraz

Instalowanie interfejsu CLI

Monitorowanie słabych punktów zabezpieczeń obrazów

Korzystając z konsoli IBM Cloud, możesz wyświetlać informacje na temat możliwych słabych punktów zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa obrazów w publicznych i prywatnych repozytoriach rozwiązania IBM Cloud Container Registry.

Wchodzę

Monitorowanie słabych punktów zabezpieczeń

Zarządzanie bezpieczeństwem obrazów z pomocą narzędzia Vulnerability Advisor

Narzędzie Vulnerability Advisor sprawdza status zabezpieczeń obrazów kontenera dostarczanych przez IBM lub firmy zewnętrzne lub dodanych do przestrzeni nazw rejestru Twojej organizacji.

Wypróbuj teraz

Vulnerability Advisor

Utwórz własne repozytoria

Postaw pierwsze kroki z produktem IBM Cloud Container Registry w kilka minut

Inne metody przechowywania obrazów.