Informacje o międzynarodowych programach zgodności z przepisami i normami w chmurze IBM Cloud

Wraz z rozwojem usług przetwarzania w chmurze pojawia się coraz więcej wyzwań związanych ze zgodnością z przepisami i ochroną danych, które wykraczają poza granice jednego kraju. By pomóc Ci spełnić te wymogi, IBM Cloud™ udostępnia programy i certyfikaty, dzięki którym działania Twojego przedsiębiorstwa pozostaną w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

CSA STAR

Cloud Security Alliance (CSA) to organizacja non-profit, której misją jest propagowanie sprawdzonych procedur w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania w chmurze. CSA udostępnia rejestr STAR (Security, Trust and Assurance Registry) — bezpłatny, ogólnodostępny rejestr dokumentujący mechanizmy zabezpieczające dostępne w produktach do przetwarzania w chmurze.

Usługi IBM Cloud na poziomie 1 — Self Assessment w rejestrze CSA STAR:

IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Dedicated
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
Serwery wirtualne IBM Cloud

Usługi IBM Cloud: ISO

Usługi IBM Cloud certyfikowane na zgodność z ISO 9000, ISO 22301 i ISO 31000:

IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
Serwery wirtualne IBM Cloud

Usługi IBM Cloud z certyfikatami ISO

Zobacz listę usług IBM Cloud z certyfikatami ISO 27001, 27017 i 27018.

Zobacz listę (PDF, 398 kB)

Certyfikaty dla całego przedsiębiorstwa IBM

IBM posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 1800 obejmujące całe przedsiębiorstwo.

Zobacz więcej informacji

SOC

Standardy SOC (System and Organization Controls), opracowane przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), są wytycznymi w zakresie mechanizmów bezpieczeństwa, które chronią informacje przechowywane w chmurze. Audytorzy Certified Public Accountant (CPA) przeprowadzają kontrole u dostawców usług w chmurze (CSP) i tworzą raporty dotyczące wewnętrznych mechanizmów kontrolnych w ramach usług świadczonych przez takie organizacje. Raporty SOC pomagają użytkownikom ocenić ryzyko związane z usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne i na nie odpowiadać.

Zapoznaj się z opisem infrastruktury IBM Cloud (PDF, 511 kB)

Norma SOC 1 stosowana jest na potrzeby audytu wewnętrznych mechanizmów kontrolnych wykorzystywanych przez świadczącą usługi organizację. Służy ochronie należących do klientów danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Kontrole i raporty w ramach normy SOC 1 oparte są na standardach Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) i International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402).

Audyty prowadzone według normy SOC 2, oparte na kryteriach AICPA Trust Service Principles and Criteria, oceniają wewnętrzne mechanizmy kontrolne stosowane przez organizację świadczącą usługi i mają na celu ochronę danych klientów. Raporty SOC 2 zawierają szczegółowe informacje na temat wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.

Zaloguj się lub zarejestruj, by otrzymać raporty SOC 1 i SOC 2 dotyczące chmury publicznej IBM (infrastruktura i model PaaS).

Skontaktuj się z przedstawicielem IBM, by otrzymać raporty SOC 1 i SOC 2 dotyczące pozostałych usług IBM Cloud.

Raport SOC 3 jest skróconą, ogólnodostępną wersją raportu SOC 2 typu 2 z audytu mechanizmów kontrolnych stosowanych przez organizacje usługowe. Raporty SOC 3 przeznaczone są dla użytkowników, którzy nie muszą zapoznawać się z wszystkimi szczegółami raportu SOC 2. 

Zapoznaj się z raportem SOC 3 dotyczącym infrastruktury IBM Cloud (PDF, 417 kB)

Zapoznaj się z raportem SOC 3 dotyczącym platformy IBM Cloud w modelu usługowym (PaaS) (PDF, 242 kB)

Dowiedz się więcej o poniższych usługach oferowanych na platformie IBM Cloud.

Logo SOC

Usługi oferowane na platformie IBM Cloud ujęte w raporcie SOC 1 typu 2:

IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Container Registry
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Dedicated
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud Foundry Enterprise Environment
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Kubernetes Service
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant® Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Push Notifications for IBM Cloud

Usługi oferowane na platformie IBM Cloud ujęte w raporcie SOC 2 typu 2:

IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Container Registry
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Dedicated
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud Foundry Enterprise Environment
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Internet Services (za pośrednictwem Cloudflare®)
IBM Cloud Kubernetes Service
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Push Notifications for IBM Cloud

Produkty IBM Cloud dla infrastruktury i PaaS ujęte w raporcie SOC 3:

Infrastruktura —

IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
Serwery wirtualne IBM Cloud

PaaS —

IBM Cloud App ID
IBM Cloud Container Registry
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Dedicated
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud Foundry Enterprise Environment
IBM Cloud Kubernetes Service
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Event Streams for IBM Cloud Enterprise
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Push Notifications for IBM Cloud