Przegląd

Przetwarzanie bezserwerowe – przypadki użycia

Uruchamianie kontenera

Jak wdrażać aplikacje i zarządzać nimi za pomocą IBM Cloud Code Engine

Jak wdrażać aplikacje i zarządzać nimi za pomocą IBM Cloud Code Engine (03:52)

Uruchamianie kontenera

Masz już obraz kontenera? IBM Cloud Code Engine wdroży go oraz zadba o zarządzanie i automatyczne skalowanie. Nie musisz martwić się o administrowanie klastrem, określanie jego wielkości ani przydzielanie nadmiernej ilości zasobów. Płacisz tylko za to, z czego rzeczywiście korzystasz.

Wdrażanie kodu źródłowego

Jak wdrażać kod źródłowy za pomocą IBM Cloud Code Engine

Jak wdrażać kod źródłowy za pomocą IBM Cloud Code Engine (03:50)

Wdrażanie kodu źródłowego

Utwórz aplikację w wybranym języku, a następnie prześlij kod źródłowy do chmury — nie musisz martwić się o tworzenie kontenerów ani zarządzanie nimi. Z łatwością łącz kod z usługami zarządzanymi, takimi jak obiektowa pamięć masowa, bazy danych lub strumienie zdarzeń.

Tworzenie zadań wsadowych

Jak uruchamiać zadania wsadowe za pomocą IBM Cloud Code Engine

Jak uruchamiać zadania wsadowe za pomocą IBM Cloud Code Engine (04:05)

Tworzenie zadań wsadowych

Zadania wsadowe idealnie sprawdzają się w przypadku procesów, które nie są oparte na zdarzeniach, takich jak obciążenia ETL, symulacje i przetwarzanie modelu danych sztucznej inteligencji. Twórz zaawansowane, działające w sposób nieprzerwany zadania wsadowe, które można dowolnie skalować wszerz pod względem wykorzystania procesora i pamięci, jak również czasu pracy, i płać tylko za potrzebne zasoby.

Korzyści

Cechy

Jedno środowisko wykonawcze. Dowolne obciążenie. Skalowanie wykonywane na żądanie.

Wybierz typ obciążenia, które najlepiej pasuje do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa, bez konieczności uczenia się obsługi wielu produktów niewymagających serwera.

Prezentacja interfejsu użytkownika

Pierwsze kroki

Strona programu IBM Cloud Docs

Pierwsze kroki

Strona internetowa IBM Cloud Docs zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące możliwości, jakie oferuje produkt, i sposobu ich wykorzystania.

Przegląd

Okno przeglądu platformy IBM Cloud Code Engine

Przegląd

Okno przeglądu w interfejsie użytkownika IBM Cloud Code Engine wyjaśnia korzyści płynące z korzystania z produktu i umożliwia rozpoczęcie wdrażania aplikacji lub uruchamiania zadania z obrazem kontenera.

Twórz lub wdrażaj

Okno rozpoczęcia tworzenia na platformie IBM Cloud Code Engine

Twórz lub wdrażaj

Okno „Rozpocznij tworzenie” w interfejsie użytkownika IBM Cloud Code Engine to miejsce, gdzie można wybrać pomiędzy wdrażaniem aplikacji a tworzeniem zadania do uruchomienia.

Panel kontrolny projektu

Okno my-project na platformie IBM Cloud Code Engine

Panel kontrolny projektu

W oknie „my-project” w interfejsie użytkownika IBM Cloud Code Engine wyświetlane jest podsumowanie bieżących aplikacji, zadań, kompilacji obrazów, a także tych elementów, które zostały ostatnio zaktualizowane, i nie tylko.

Konfiguracje

Okno my-application na platformie IBM Cloud Code Engine

Konfiguracje

Okno „my-applications” w interfejsie użytkownika IBM Cloud Code Engine wyświetla bieżące konfiguracje i aktualnie uruchomione zadania.

Często zadawane pytania

W jaki sposób IBM Cloud Code Engine ułatwia pracę programistom?

IBM Cloud Code Engine to w pełni zarządzana platforma bezserwerowa, na której można udostępniać aplikacje utworzone od początku dla chmury, niezależnie od tego, czy są to obrazy kontenerów, aplikacje dwunastoczynnikowe, funkcje, zadania wsadowe czy tylko fragmenty kodu. Programiści mogą uzyskać najlepsze możliwe rozwiązanie, wybierając funkcję środowiska wykonawczego. Nie muszą zastanawiać się nad wyborem platformy do hostingu (CaaS, PaaS, FaaS) i związanymi z nią ograniczeniami środowiska wykonawczego. IBM Cloud Code Engine ukrywa złożone funkcje środowiska wykonawczego hostingu, dzięki czemu programiści mogą koncentrować się na tworzeniu kodu, a nie na zarządzaniu infrastrukturą. Umożliwia to programistom wdrażanie różnych artefaktów (obrazów kontenerów, kodu źródłowego, zadań wsadowych itp.) przy użyciu jednolitego interfejsu. Code Engine dynamicznie skaluje obciążenia związane z wynikową aplikacją w górę i w dół — nawet do zera — zatem użytkownicy płacą wyłącznie za uruchamiane obciążenia.

Co oznacza termin „przetwarzanie bezserwerowe”?

Przetwarzanie bezserwerowe oznacza typ przetwarzania, dzięki któremu programiści mogą poświęcać czas na tworzenie kodu i logiki biznesowej, a nie zarządzanie infrastrukturą. Za zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą (na przykład udostępnianie, zabezpieczanie, skalowanie, planowanie, instalowanie poprawek itp.) odpowiada dostawca usług przetwarzania w chmurze. IBM Cloud Code Engine rozszerza tę koncepcję, dołączając parametry wykonawcze innych platform działających w modelu usługowym, dzięki czemu programiści mogą uruchamiać kod dowolnego typu w ujednoliconym środowisku.

Co wspólnego mają ze sobą IBM Cloud Code Engine i Kubernetes?

IBM Cloud Code Engine został opracowany na podstawie platformy Kubernetes, przy czym złożona architektura tego systemu została ukryta, dzięki czemu programiści mogą skupić się na pisaniu kodu, a nie na zarządzaniu środowiskiem hostingu. Większość użytkowników jest z tego zadowolona, jednak są i tacy, którzy chcą uzyskać dostęp do pełnej konfiguracji Kubernetes (na przykład, aby przeprowadzić integrację z innymi obciążeniami Kubernetes). IBM Cloud Code Engine umożliwia to, ponieważ udostępnia popularne narzędzia Kubernetes (takie jak kubectl).

Produkty Kubernetes

IBM Cloud Code Engine

IBM Cloud Kubernetes Service lub Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud

Wdrożona lokalnie platforma Red Hat OpenShift

Dostarczono jako

IBM Cloud Service

IBM Cloud Service

Instalowalne oprogramowanie wdrażane lokalnie

Najemcy

Wielu najemców (klastry współużytkowane)

Jeden najemca (dedykowany klaster)

Jeden najemca (dedykowany klaster)

Koszt

Płacisz tylko za uruchomione obciążenia (liczbę GB/s, sekundy działania procesorów wirtualnych i liczbę wywołań)

Stałe rozliczenia za cały klaster (czas użytkowania klastra)

Stałe opłaty licencyjne i koszty infrastruktury

Zarządzanie

W pełni zarządzane rozwiązanie

Częściowo zarządzane

Samodzielnie zarządzane

Umiejętności

Nie są wymagane żadne umiejętności korzystania z kontenerów, klastrów, sieci ani infrastruktury

IBM Cloud Kubernetes Service/Red Hat OpenShift, wymagane są umiejętności w dziedzinie sieci i infrastruktury

Red Hat OpenShift, wymagane są umiejętności w dziedzinie sieci i infrastruktury

Czy bezpłatna warstwa dla IBM Cloud Code Engine wygasa?

Nie, ale obowiązują miesięczne limity, które są wznawiane co miesiąc. Pozwalają one na uruchamianie małych aplikacji i zadań. Dalsze korzystanie z produktu po osiągnięciu limitu bezpłatnych zasobów i usług wiąże się z opłatami, które zależą od:

  • Przydzielonej ilości pamięci i liczby procesorów na instancję obciążenia
  • Liczby instancji
  • Cyklu życia każdej instancji
  • Liczby wywołań HTTP

Jak uruchamiać aplikacje w produkcie IBM Cloud Code Engine?

Aplikacja jest procesem, który ujawnia punkt końcowy HTTP. Można jej używać jako zaplecza dla aplikacji WWW lub mobilnych, do udostępniania interfejsów API REST lub jako aplikacji proxy. W produkcie IBM Cloud Code Engine wystarczy wykonać jedną komendę interfejsu CLI. Zapoznaj się z tym kursem, aby uzyskać informacje o konfigurowaniu wszystkich funkcji, w tym o uruchamianiu obrazu kontenera, ujawnianiu punktu końcowego HTTP i konfigurowaniu automatycznego skalowania.

Jak uruchamiać zadania wsadowe w produkcie IBM Cloud Code Engine?

Przetwarzanie wsadowe nadaje się do uruchamiania często używanych programów, które nie wymagają interakcji z użytkownikami. Programiści mogą równolegle uruchamiać duże instancje zadań wsadowych, aby obsługiwać różne obciążenia, takie jak złożone zadania obliczeniowe, zadania ETL (na przykład transkodowanie), procesy odwzorowywania i redukcji, symulacje (obliczenia naukowe), renderowanie i dowolne inne zadania równoległego przetwarzania danych. W produkcie IBM Cloud Code Engine zadania wsadowe są uruchamiane jako kontenery, co oznacza, że wystarczy spakować je w formie obrazów i przesłać do IBM Cloud Code Engine. Dzięki temu zadania wsadowe można izolować, zapewniając im bezpieczeństwo, a także łatwo zaspokajać potrzeby dotyczące wykorzystania procesorów i pamięci.

Jeśli nie wiem, jak utworzyć obraz kontenera, czy IBM Cloud Code Engine może zrobić to za mnie?

Tak. Jeśli użytkownik chce skupić się na programowaniu i nie interesuje go proces tworzenia obrazów, może użyć funkcji tworzenia obrazów kontenerów. Użytkownik udostępnia bezpośrednio kod źródłowy (przy użyciu repozytorium Git), a IBM Cloud Code Engine tworzy obrazy kontenerów i zarządza nimi. Użytkownicy, którzy znają IBM Cloud Foundry, znajdą podobieństwa do tej platformy. IBM Cloud Code Engine obsługuje dwie strategie tworzenia obrazów. Pierwsza polega na tworzeniu obrazów na podstawie plików Dockerfile przy użyciu kreatora Kaniko. Druga to strategia tworzonych od początku dla chmury pakietów budowania, w przypadku której używane są pakiety Paketo Buildpacks.