Szczegóły planu cenowego

Opłaty naliczane według stawki godzinowej — idealne w przypadku każdego obciążenia

Ceny są uzależnione od przydzielonej przepustowości i wykorzystanego miejsca w pamięci masowej, a opłaty są naliczane według stawki godzinowej. Dostępną przepustowość można zwiększać lub zmniejszać za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsu API. Koszty dotyczą udostępnianej przepustowości, a nie zmierzonej liczby żądań.

Plan Poziom bezpłatny Standard Transaction Engine
 • Opis
 • Wypróbuj Cloudant bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych. Ograniczona przepustowość i pamięć masowa.
 • Skalowanie bez serwera. Opłaty naliczane tylko za wykorzystane zasoby. Możliwość zarządzania wielkością pamięci masowej.
 • Niższe koszty dzięki architekturze warstwy danych nowej generacji od IBM.
 • Przydzielona przepustowość
 • Stała:
 • 20 odczytów na sekundę,
 • 10 zapisów na sekundę i
 • 5 zapytań globalnych na sekundę
 • Zmienna:
 • 100 odczytów na sekundę,
 • 50 zapisów na sekundę i
 • 5 zapytań globalnych na sekundę
 • Zmienna:
 • 50 odczytów na sekundę,
 • 50 zapisów na sekundę
 • Odczytywanie
 • Nie dotyczy
 • USD 0.00034/godzinę
 • USD 0.25/miesiąc
 • USD 0.00012/godzinę
 • USD 0.0876/miesiąc
 • Zapisywanie
 • Nie dotyczy
 • USD 0.00068/godzinę
 • USD 0.50/miesiąc
 • USD 0.00048/godzinę
 • USD 0.3504/miesiąc
 • Zapytania globalne
 • Nie dotyczy
 • USD 0.0068/godzinę
 • USD 5.00/miesiąc
 • USD 0.0068/godzinę
 • USD 5.00/miesiąc
 • Pamięć masowa
 • 1 GB w ramach planu
 • USD 1.00/GB/miesiąc
 • 20 GB w ramach planu
 • USD 0.25/GB/miesiąc
 • 25 GB w ramach planu
 • Dedykowany sprzęt
 • Nie dotyczy
 • Dodatkowo USD 5,000.00/miesiąc
 • Nie dotyczy
 • Opłata miesięczna
 • Bez opłat — tylko w przypadku wielu podmiotów użytkujących
 • Od USD 75.00
 • Od USD 22.00

Uzyskaj ofertę

Kup teraz

Dodaj do wyceny

Dodaj do wyceny

Często zadawane pytania

Jak ustalane są ceny za udostępnioną przepustowość?

Udostępniona przepustowość zależy od zarezerwowanej liczby operacji wybranej dla instancji IBM® Cloudant® i maksymalnej dozwolonej liczby operacji na sekundę. Dozwolona przepustowość jest ograniczana na podstawie udostępnionej przepustowości na sekundę ustawionej dla instancji w danym czasie. W oparciu o ustawioną przepustowość będą naliczane proporcjonalne godzinowe opłaty.

Skąd mam wiedzieć, że został przekroczony ustawiony limit przepustowości?

Jeśli liczba operacji na sekundę przekroczy udostępnioną przepustowość przydzieloną do danej klasy żądań, zostanie zwrócona odpowiedź z kodem statusu 429 (oznaczającym zbyt dużą liczbę żądań). Dostępne są różne opcje interfejsu użytkownika i aplikacyjnego interfejsu programistycznego (API), które umożliwiają wyświetlanie wykorzystania przepustowości i liczby operacji z ograniczoną szybkością.

Gdzie mogę zobaczyć dane dotyczące używania?

Z bieżącymi i historycznymi rachunkami za użycie można zapoznać się na panelu kontrolnym IBM Cloud®. Wybierz opcję Manage > Billing and usage > Usage (Zarządzaj > Fakturowanie i użycie > Użycie), aby wyświetlić łączne opłaty i użycie w miesiącu według usługi, planu lub instancji. Dostępne są tylko koszty godzinowe naliczone w bieżącym miesiącu i czasie.

Czy mogę zmienić ustawioną przepustowość?

Aby zmienić udostępnioną przepustowość i zobaczyć obecne ustawienia przepustowości, skorzystaj z panelu kontrolnego IBM Cloud. Uruchom panel kontrolny IBM Cloud i wybierz opcję Cloudant instance page > Manage > Capacity (Strona instancji Cloudant > Zarządzaj > Przepustowość), aby wyświetlić i zmienić udostępnioną przepustowość oraz zobaczyć koszty godzinowe i przybliżone koszty miesięczne. Patrz dokumentacja, aby uzyskać więcej informacji.

Jak są określane ceny za użycie danych?

Każdy plan ma podstawowy limit pamięci masowej; we wszystkich planach, oprócz planu Poziom bezpłatny, można zakupić więcej pamięci. Poziom bezpłatny obejmuje 1 GB bezpłatnej pamięci masowej. Plan Standard obejmuje 20 GB pamięci masowej, a dodatkowa pamięć masowa jest dostępna w cenie USD 0.0014/GB/godzinę. Plan Transaction Engine obejmuje 25 GB pamięci masowej, a dodatkowa pamięć masowa jest dostępna w cenie USD 0.000342/GB/godzinę.

Co się stanie, jeśli przekroczę limit 1 GB pamięci masowej w planie Poziom bezpłatny?

Wykorzystanie pamięci masowej jest sprawdzane codziennie. Jeśli przekroczysz limit 1 GB pamięci masowej, żądania kierowane do instancji IBM Cloudant będą zwracać kod statusu 402. Komunikat będzie miał następującą treść: „Twoje konto poziomu bezpłatnego obejmuje ponad 1 GB danych i podlega ograniczeniom”. W celu usunięcia ograniczeń konta, aktualizuj do płatnego planu lub usuń dane (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), aby ich ilość nie przekraczała 1 GB limitu pamięci masowej.

Ile instancji poziomu bezpłatnego mogę utworzyć?

Na każdym koncie IBM Cloud w ramach planu Poziom bezpłatny można utworzyć tylko jedną instancję IBM Cloudant. Jeśli posiadasz już jedną instancję poziomu bezpłatnego, nie możesz utworzyć kolejnej ani zmienić instancji planu Standard na instancję w ramach planu Poziom bezpłatny. Aby utworzyć nową instancję, usuń istniejącą instancję w planie Poziom bezpłatny lub wybierz plan płatny.

Uzyskaj indywidualną ofertę

Dostosuj instancję Cloudant i pobierz wycenę.