Zrzut ekranu przedstawiający interfejs użytkownika IBM Cloudant Lite

Plan Lite: warstwa bezpłatna

Wybierz bezterminowo bezpłatny plan Lite do wypróbowania usługi i prac programistycznych, oferowany ze stałą przepustowością i pojemnością.

 • Ograniczona przepustowość i pamięć masowa
 • Maksymalnie 1 GB pamięci masowej na dane
 • Udostępniana przepustowość wynosi 20 odczytów na sekundę, 10 zapisów na sekundę i 5 zapytań globalnych na sekundę

Plan Lite zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności IBM Cloudant® do prac programistycznych i testów usługi. Plan przewiduje przepustowość na określonym, widocznym powyżej poziomie i obejmuje maksymalnie 1 GB pamięci masowej na szyfrowane dane.

Usługi w ramach planu Lite są usuwane po 30 dniach nieaktywności.

→ Wypróbuj bezpłatnie bazę danych Cloudant

Plan Standard: skalowanie bez serwera z rozliczaniem godzinowym

Płatny plan Standard obejmuje ceny powiązane z konfigurowalną przepustowością i pojemnością, dając możliwość skalowania usługi w ślad za wymaganiami aplikacji.

 • Skalowanie przepustowości i pamięci masowej bez serwera
 • Obejmuje 20 GB wolnej pamięci masowej; dodatkowa pamięć masowa jest rozliczana
 • Użytkownicy mogą dostosować udostępnianą przepustowość, dokupując bloki po 100 odczytów na sekundę, 50 zapisów na sekundę i 5 zapytań globalnych na sekundę (USD 0.105 za godzinę dla każdego bloku przepustowości).

→ Otrzymaj wycenę

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs użytkownika IBM Cloudant Standard

 

 CenyStawka 
Cena planu Standard jest uzależniona od przydzielonej przepustowości i wykorzystanego miejsca w pamięci masowej, a opłaty są naliczane według stawki godzinowej. Uwaga: koszty dotyczą udostępnianej przepustowości, a nie zmierzonej liczby żądań.Przechowywanie danychUSD 1.00 za GBKup usługę Cloudant
 Wyszukiwanie na sekundęUSD 0.25 
 Zapis na sekundęUSD 0.50 
 Zapytanie na sekundęUSD 5.00 

 

Plan Dedicated Hardware: bezpieczne i kompatybilne serwery fizyczne

W ramach planu Dedicated Hardware otrzymujesz dedykowane środowisko serwerów fizycznych przeznaczone na wyłączny użytek instancji (jednej lub kilku) planu Cloudant Standard. To najlepsza gwarancja izolacji i bezpieczeństwa danych, a także zachowania zgodności z wymogami.

 • Dodatek do środowiska jednego klienta
 • Dostępność w dowolnej lokalizacji IBM Cloud
 • Gotowość do zapewnienia zgodności z wymogami ustawy HIPAA (na terenie USA)
 • Umieszczanie adresów IP na białych listach i prywatne punkty końcowe
 • Klucze szyfrowania zarządzane przez użytkownika dzięki IBM Key Protect

→ Otrzymaj wycenę

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs użytkownika IBM Cloudant Dedicated Hardware

 

 CenyStawka 
Plan Dedicated Hardware obejmuje środowisko serwerów fizycznych przeznaczone na wyłączny użytek instancji (jednej lub kilku) Cloudant. Stanowi najlepszą gwarancję izolacji i bezpieczeństwa danych, a także zachowania zgodności z wymogami. Koszt tego dodatku jest stały i rozliczany według stawki dziennej.Środowisko Dedicated HardwareUSD 5,000 za instancjęKup usługę Cloudant