Cechy i funkcja rozwiązania IBM Cloudant

Łatwa w użyciu, rozproszona baza danych NoSQL

Bez serwera

Wdrażaj instancje, twórz bazy danych i niezależnie skaluj przepustowość i pojemność pamięci masowej, by spełnić wymagania swoich aplikacji.

Bezpieczeństwo

IBM® Key Protect zapewnia szyfrowanie wszystkich danych dzięki opcjonalnej funkcji zarządzania kluczami szyfrowania określonymi przez użytkowników. Usługa współdziała z produktem IBM Identity and Access Management.

Globalna dostępność

Zyskaj nieprzerwaną dostępność dzięki usłudze Cloudant, która dystrybuuje dane w różnych strefach dostępności i w sześciu regionach. W ten sposób można spełnić wymagania dotyczące wydajności aplikacji i usuwania skutków katastrof.

Nie ograniczaj się do jednego dostawcy

Skorzystaj z rozwiązania Open Source – Apache CouchDB. Wdrożenie można przeprowadzić w obrębie architektur hybrydowych i wielochmurowych.

Zgodność

Gwarancja zgodności – rozwiązanie Cloudant spełnia wymogi normy ISO 27001 oraz standardów SOC 2 Type 2, PCI, RODO i HIPAA.

Zaawansowany interfejs API

Zapisuj dokumenty JSON przy użyciu interfejsu API HTTP. Możesz wzbogacać swoje aplikacje dzięki wbudowanej obsłudze zapytań o dane typu klucz-wartość, MapReduce oraz zapytań pełnotekstowych i geoprzestrzennych.

Niezawodna replikacja

Przenieś dane aplikacji bliżej miejsc, w których są potrzebne — by dostęp do nich był zapewniony nieprzerwanie. Rozwiązanie pomaga w budowaniu aplikacji WWW, tworzeniu oprogramowania w architekturze dającej preferencje danym offline i manipulowaniu danymi na urządzeniach brzegowych.

Mechanizm transakcyjny

Dbaj o spójność i eliminuj konflikty regionalne. Działaj na większą skalę, jednocześnie ponosząc mniejsze koszty, dzięki zapytaniom globalnym i nawet czterokrotnie tańszej pamięci masowej.

Języki

Obsługiwane języki programowania

Aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS

Biblioteka Cloudant Sync służy do przechowywania i indeksowania lokalnych danych JSON oraz wysyłania zapytań o te dane na urządzeniach mobilnych. Ponadto synchronizuje dane między wieloma urządzeniami. Synchronizacją natomiast steruje Twoja aplikacja.

Java

java-cloudant to oficjalna biblioteka bazy danych Cloudant NoSQL dla chmury IBM Cloud®, przeznaczona dla języka Java™. Tutaj znajdziesz informacje o instalowaniu biblioteki, a także szczegóły i przykłady.

Node.js

nodejs-cloudant to oficjalna biblioteka bazy danych Cloudant NoSQL dla środowiska Node.js.

Python

Dostępna jest obsługiwana biblioteka przeznaczona do pracy z bazą Cloudant NoSQL w języku Python.

Swift

Dostępna jest obsługiwana biblioteka do pracy z bazą danych Cloudant NoSQL. Biblioteka nosi nazwę SwiftCloudant i instaluje się ją za pomocą menedżera cocoapods.

Wypróbuj Cloudant – bezpłatnie

Utwórz bezpłatnie konto IBM Cloud. Wypróbuj ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów, które nigdy nie tracą ważności.