Co to jest IBM® Cloudant®?

Jak to działa

Wyposażona w interfejs API bezserwerowa aplikacja WWW

Diagram przedstawiający sposób hostowania statycznej treści serwisu WWW w usłudze GitHub Pages i implementowania zaplecza aplikacji przy użyciu usługi IBM Cloud Functions

Wyposażona w interfejs API bezserwerowa aplikacja WWW

W tym kursie utworzysz bezserwerową aplikację WWW, hostując statyczną treść serwisu WWW w usłudze GitHub Pages i implementując zaplecze aplikacji przy użyciu usługi IBM Cloud Functions.

Bezserwerowa aplikacja dla urządzeń mobilnych

Schemat przedstawiający sposób tworzenia bezserwerowego zaplecza na potrzeby aplikacji mobilnych za pomocą usługi IBM Cloud Functions oraz usług kognitywnych i w zakresie danych

Bezserwerowa aplikacja dla urządzeń mobilnych

Z tego kursu dowiesz się, jak utworzyć bezserwerowe zaplecze na potrzeby aplikacji dla urządzeń mobilnych za pomocą usługi IBM Cloud Functions oraz usług poznawczych i usług danych.

Znajdowanie anomalii w danych IoT

Schemat przedstawiający, jak skonfigurować urządzenie IoT i zbierać dane w produkcie IBM Watson IoT Platform

Znajdowanie anomalii w danych IoT

W tym kursie przedstawiono sposób konfigurowania urządzenia IoT i zbierania danych w produkcie IBM Watson IoT® Platform. Twórz wizualizacje oraz analizuj dane historyczne i wykrywaj anomalie za pomocą zaawansowanych usług uczenia maszynowego.

Otwarte środowisko hybrydowe/wielochmurowe

Diagram przedstawiający sposób parowania interfejsu API i zaawansowanego protokołu replikacji Cloudant z bazą danych Apache CouchDB w środowisku chmury hybrydowej

Otwarte środowisko hybrydowe/wielochmurowe

W tym kursie przedstawiono sposób parowania interfejsu API i zaawansowanego protokołu replikacji Cloudant z bazą danych Apache CouchDB w środowisku chmury hybrydowej.

Cloudant kontra konkurencja

Cloudant ma lepszy model cenowy, elastyczność i wydajność niż Amazon DynamoDB.

Charakterystyka produktu Cloudant

Szczegóły Cloudant

Nasi klienci

Logo Masters
Logo Asics Runkeeper
Logo Evolufarma
Logo The Ticket Fairy, Inc.
Logo we.trade Innovation DAC
Gemological Institute of America

Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Jakimi aspektami zarządza IBM Cloudant?

Cloudant zajmuje się udostępnianiem, skalowaniem oraz obsługą oprogramowania i sprzętu, a także zarządzaniem nimi. Sprzęt będzie skalowany elastycznie przy zachowaniu wysokiej dostępności w miarę jak udostępniona przepustowość będzie wymagać zmian. Informacje o innych korzyściach z bazy danych jako usługi (DBaaS)

Co to jest składnica danych dokumentów?

Składnice danych dokumentów są reprezentowane w formacie JSON, gdzie każdy dokument sam w sobie jest złożoną strukturą danych. Dokumenty mogą zawierać zagnieżdżone struktury danych różnych typów, a użytkownicy mogą generować zapytania względem tych struktur i pobierać lub aktualizować dokument albo jego fragmenty bez blokowania bazy danych. Dokumenty są zapisywane i pobierane za pomocą unikalnego klucza podstawowego.

Dlaczego JSON?

Zaletą formatu JSON jest między innymi jego schemat, który może szybko ewoluować bez interwencji administratora. JSON oferuje elegancki model utrwalania obiektów Java lub JavaScript ze względu na powinowactwo z językiem JavaScript – nie trzeba używać złożonych struktur, takich jak OpenJPA lub Hibernate, aby utworzyć rozwiązanie warstwy danych. Zapisywanie dokumentu JSON w celu reprezentowania rzeczywistego obiektu jest dość intuicyjne.

Czym Cloudant różni się od CouchDB?

Rozwiązanie Cloudant jest zgodne na poziomie interfejsu API z Apache CouchDB, ale, w przeciwieństwie do CouchDB, Cloudant ma dodatkowe warstwy technologii open source do wyszukiwania pełnotekstowego i indeksowania geoprzestrzennego. Oba te rozwiązania mają wspólny protokół replikacji, dzięki czemu można synchronizować kopie danych Cloudant ze zdalną instancją CouchDB – lub odwrotnie – za pomocą jednego kliknięcia. Poznaj różnice.

Co to jest architektura priorytetyzująca tryb bez połączenia?

Architektura priorytetyzująca tryb bez połączenia oznacza tworzenie aplikacji bez połączenia z Internetem. Architektura pozwala na interakcję z aplikacją bez połączenia. Cloudant Mobile Sync umożliwia aplikacjom dla urządzeń mobilnych gromadzenie i odczytywanie danych, gdy sieć jest niedostępna. Po nawiązaniu połączenia dane są synchronizowane z rozwiązaniem Cloudant. Cloudant współpracuje również z rozwiązaniami Hoodie i PouchDB.

Wypróbuj Cloudant – bezpłatnie

Utwórz bezpłatnie konto IBM Cloud. Wypróbuj ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów, które nigdy nie tracą ważności.