Czym jest Cloudant?

IBM Cloudant® to rozproszona baza danych zoptymalizowana do obsługi dużych obciążeń typowych dla dużych, szybko rozwijających się aplikacji mobilnych i WWW. Jako objęta umową SLA, w pełni zarządzana usługa w chmurze IBM Cloud™, Cloudant pozwala na niezależne skalowanie przepustowości i pojemności.

Rozwiązanie Cloudant jest też dostępne jako oprogramowanie do instalacji lokalnej, a jego interfejs API i zaawansowany protokół replikacji są kompatybilne z ekosystemem Open Source obejmującym Apache CouchDB™, PouchDB i biblioteki dla najpopularniejszych stosów programistycznych — WWW i mobilnych.

Programuj lokalnie z Apache CouchDB™

Charakterystyka produktu Cloudant

W pełni zarządzane rozwiązanie

Chmura IBM Cloud udostępnia w pełni zarządzaną, rozproszoną bazę danych dokumentów JSON. Umożliwia błyskawiczne wdrożenie instancji, tworzenie baz danych i niezależne skalowanie przepustowości i pojemności, tak by w każdym momencie baza spełniała wymagania Twoich aplikacji. Specjalistyczna wiedza IBM uwalnia Cię od konieczności samodzielnego wdrażania sprzętu i oprogramowania oraz instalowania poprawek i aktualizacji — a przy tym usługa objęta jest gwarancją SLA dostępności na poziomie 99,95 procent.

Bezpieczeństwo

Baza Cloudant jest gotowa na wymagania ustawy HIPAA oraz zgodna z wymaganiami ISO 27001 i SOC 2 Type 2. Wszystkie dane są szyfrowane podczas przesyłania i w spoczynku, a ponadto dostępna jest opcja zarządzania kluczami zdefiniowanymi przez użytkownika za pośrednictwem rozwiązania IBM Key Protect. Usługa Cloudant na życzenie może być także realizowana wyłącznie przez personel z obywatelstwem krajów UE.

Globalna dostępność

Dzięki dostępności we wszystkich regionach chmury IBM Cloud i ponad 55 centrach przetwarzania danych na całym świecie usługa Cloudant może zostać w prosty sposób wdrożona w ośrodkach na różnych kontynentach, w konfiguracji gotowej na usuwanie skutków awarii i katastrof. Tak duży zasięg oznacza również możliwość poziomego skalowania aplikacji na cały świat, tak by była w stanie obsługiwać miliony użytkowników i terabajty danych, rozwijając się wraz z Twoją firmą. Wszystkie instancje usługi Cloudant są wdrożone w klastrach rozmieszczonych w różnych, właściwych dla regionu strefach dla zapewnienia wysokiej dostępności, zatem możesz liczyć na wysoki poziom odporności bez dodatkowych kosztów.

Elastyczność w obsłudze danych

Masz do dyspozycji elastyczny schemat JSON i zaawansowany interfejs API kompatybilny z Apache CouchDB i zapewniający dostęp do licznych bibliotek językowych oraz narzędzi przydatnych w szybkim tworzeniu nowych aplikacji lub składników.

Niezawodna replikacja

Przenieś dane aplikacji bliżej wszystkich miejsc, w których są potrzebne — by dostęp do nich był zapewniony nieprzerwanie, w trybie offline i online. Cloudant pomaga w budowaniu aplikacji PWA, tworzeniu oprogramowania w architekturze dającej preferencje danym offline lub manipulowaniu danymi na urządzeniach brzegowych.

Zaawansowany bezserwerowy interfejs API

Możesz wzbogacać swoje aplikacje dzięki wbudowanej obsłudze zapytań o dane klucz-wartość, MapReduce, pełnotekstowych i geoprzestrzennych, wychodzących poza proste porównanie z prostokątem ograniczającym. Strumieniowe przesyłanie zmian pozwala na bezproblemową integrację z aplikacjami i funkcjami chmury IBM Cloud sterowanymi przez zdarzenia.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Aplikacje WWW i mobilne

Nowe aplikacje mobilne dla punktów sprzedaży mogą teraz korzystać z technik analitycznych, by personalizować doświadczenie klienta.

Przeczytaj opis wdrożenia

Diagram ilustrujący użycie bazy Cloudant z aplikacją dla punktu sprzedaży

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji

Integrując techniki uczenia maszynowego z platformy IBM Watson® oraz dane przechowywane w bazie Cloudant, możesz tworzyć zaawansowane aplikacje kognitywne.

Przeczytaj opis wdrożenia

Diagram ilustrujący użycie bazy Cloudant i sztucznej inteligencji z zaawansowaną aplikacją medyczną

Aplikacje IoT

Możesz analizować dane z czujników internetu rzeczy (IoT) przechowywane w elastycznych schematach bazy Cloudant, by monitorować przesyłki i wykrywać anomalie.

Przeczytaj opis wdrożenia

Ilustracja aplikacji IoT

Opisy osiągnięć klientów

Zacznij tworzyć z bazą Cloudant

Przenieś dane aplikacji bliżej wszystkich miejsc, w których są potrzebne — by dostęp do nich był zapewniony nieprzerwanie, w trybie offline i online.