Czym jest IBM Cloudant?

IBM Cloudant® to rozproszona baza danych zoptymalizowana do obsługi dużych obciążeń typowych dla dużych, szybko rozwijających się aplikacji mobilnych i WWW. Jako objęta umową SLA, w pełni zarządzana usługa w chmurze IBM Cloud™, Cloudant pozwala na niezależne skalowanie przepustowości i pojemności.

Rozwiązanie IBM Cloudant jest również dostępne do pobrania i instalacji lokalnej. Jego interfejs API i zaawansowany protokół replikacji są kompatybilne z ekosystemem Open Source obejmującym Apache CouchDB™, PouchDB i biblioteki dla najpopularniejszych stosów programistycznych — WWW i mobilnych.

Skorzystaj z rozwiązania Kubernetes Operator for Apache CouchDB (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Charakterystyka produktu Cloudant

Bez serwera

Chmura IBM Cloud udostępnia w pełni zarządzaną, rozproszoną bazę danych. Błyskawicznie wdrażaj instancje, twórz bazy danych i niezależnie skaluj przepustowość i zasoby pamięci masowej danych, by spełnić wymagania swoich aplikacji. Skorzystaj z naszej specjalistycznej wiedzy, by ułatwić udostępnianie oprogramowania i sprzętu oraz naprawy i aktualizacje, jednocześnie spełniając wymogi umów SLA na poziomie 99,99%.

Bezpieczeństwo

Usługa Cloudant jest zgodna z normami ISO 27001, SOC 2 (typ 2) oraz gotowa na wdrożenie w środowiskach podlegających ustawie HIPAA. IBM Key Protect zapewnia szyfrowanie wszystkich danych w sieci i w spoczynku dzięki opcjonalnej funkcji zarządzania kluczami szyfrowania określonymi przez użytkowników. Usługa jest w pełni zintegrowana z produktem IBM Identity and Access Management (IAM), dzięki czemu zapewnia szczegółową kontrolę dostępu z poziomu interfejsu API.

Globalna dostępność

Dostarczaj dane między strefami, regionami i dostawcami chmury, by tworzyć aplikacje o wysokiej odporności. Usługa jest dostępna we wszystkich regionach chmury IBM Cloud i ponad 55 centrach przetwarzania danych na całym świecie.  Dostarczaj dane na wszystkich kontynentach, by spełnić globalne wymagania dotyczące wydajności aplikacji i usuwania skutków katastrof.  Wszystkie instancje usługi Cloudant są wdrożone w klastrach rozmieszczonych w różnych, właściwych dla regionu strefach dla zapewnienia wysokiej dostępności, zatem możesz liczyć na wysoki poziom odporności bez dodatkowych kosztów. 

Nie odgraniczaj się do jednego dostawcy

Interfejs API rozwiązania IBM Cloudant jest kompatybilny z Apache CouchDB i zapewnia dostęp do licznych bibliotek językowych oraz narzędzi przydatnych w szybkim i bezpiecznym tworzeniu nowych aplikacji lub składników. Wdrażaj bazę danych w wybranej chmurze.

Niezawodna replikacja

Przenieś dane aplikacji bliżej wszystkich miejsc, w których są potrzebne — by dostęp do nich był zapewniony nieprzerwanie, w trybie offline i online. Cloudant pomaga w budowaniu aplikacji PWA, tworzeniu oprogramowania w architekturze dającej preferencje danym offline lub manipulowaniu danymi na urządzeniach brzegowych.

Zaawansowany interfejs API

Możesz wzbogacać swoje aplikacje dzięki wbudowanej obsłudze zapytań o dane klucz-wartość, MapReduce, pełnotekstowych i geoprzestrzennych, wychodzących poza proste porównanie z prostokątem ograniczającym. Strumieniowe przesyłanie zmian pozwala na bezproblemową integrację z aplikacjami i funkcjami chmury IBM Cloud sterowanymi przez zdarzenia.

Jak to działa

Wyposażona w interfejs API aplikacja WWW bez serwera

W tym kursie utworzysz bezserwerową aplikację WWW, hostując statyczną treść serwisu WWW w usłudze GitHub Pages i implementując zaplecze aplikacji przy użyciu usługi IBM Cloud Functions.

Zobacz kurs

Diagram przedstawiający sposób hostowania statycznej treści serwisu WWW w usłudze GitHub Pages i implementowania zaplecza aplikacji przy użyciu usługi IBM Cloud Functions

Bezserwerowa aplikacja dla urządzeń mobilnych

Z tego kursu dowiesz się, jak utworzyć bezserwerowe zaplecze na potrzeby aplikacji dla urządzeń mobilnych za pomocą usługi IBM Cloud Functions oraz usług poznawczych i usług danych.

Zobacz kurs

Diagram przedstawiający sposób tworzenia bezserwerowego zaplecza na potrzeby aplikacji dla urządzeń mobilnych za pomocą usługi IBM Cloud Functions oraz usług poznawczych i usług danych

Znajdowanie anomalii w danych IoT

W tym kursie przedstawiono sposób konfigurowania urządzenia IoT i zbierania danych w produkcie IBM Watson IoT® Platform. Twórz wizualizacje oraz analizuj dane historyczne i wykrywaj anomalie za pomocą zaawansowanych usług uczenia maszynowego.

Zobacz kurs

Diagram przedstawiający sposób konfigurowania urządzenia IoT i zbierania danych w produkcie IBM Watson IoT® Platform

Otwarte środowisko hybrydowe/wielochmurowe

W tym kursie przedstawiono sposób parowania interfejsu API i zaawansowanego protokołu replikacji Cloudant z bazą danych Apache CouchDB w środowisku chmury hybrydowej.

Diagram przedstawiający sposób parowania interfejsu API i zaawansowanego protokołu replikacji Cloudant z bazą danych Apache CouchDB w środowisku chmury hybrydowej

Osiągnięcia klientów

Poznaj tę technologię

Mężczyzna pracujący przy tablicy

Przewodnik po rozwiązaniu Apache CouchDB

Poznaj funkcje i zalety rozwiązania CouchDB i dowiedz się, jak ułatwia zarządzanie bazami danych w przedsiębiorstwach.

Szare przecinające się sześciokąty

Przewodnik po bazach danych NoSQL

Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat NoSQL — projektu bazy danych, która oferuje większą elastyczność niż tradycyjne bazy danych.

ilustracja przedstawiająca kolory i kształty

Bazy danych w chmurze od IBM

Bogata oferta baz danych SQL i NoSQL zaprojektowanych z myślą o obciążeniach transakcyjnych, aplikacjach WWW i mobilnych, a także błyskawicznych analizach.

Cloudant kontra konkurencja

Cloudant ma lepszy model cenowy, elastyczność i wydajność niż Amazon DynamoDB.