Czym jest Cloudant?

IBM Cloudant to rozproszona baza danych zoptymalizowana do obsługi obciążeń typowych dla dużych, szybko rozwijających się aplikacji mobilnych i WWW. Jako objęta umową SLA, w pełni zarządzana usługa w chmurze IBM Cloud, Cloudant pozwala na niezależne skalowanie przepustowości i pojemności.

Rozwiązanie Cloudant jest też dostępne jako oprogramowanie do instalacji lokalnej, a jego interfejs API i zaawansowany protokół replikacji są kompatybilne z ekosystemem Open Source obejmującym CouchDB, PouchDB i biblioteki dla najpopularniejszych stosów programistycznych — WWW i mobilnych.

 

Charakterystyka produktu Cloudant

W pełni zarządzane rozwiązanie

Dowiedz się więcej

Usługa IBM Cloud udostępnia w pełni zarządzaną, rozproszoną bazę danych dokumentów JSON. Umożliwia błyskawiczne wdrożenie instancji, tworzenie baz danych i niezależne skalowanie przepustowości i pojemności, tak by w każdym momencie baza spełniała wymagania Twoich aplikacji. Specjalistyczna wiedza IBM uwalnia Cię od konieczności samodzielnego wdrażania sprzętu i oprogramowania oraz instalowania poprawek i aktualizacji — a przy tym usługa objęta jest gwarancją SLA dostępności na poziomie 99,95 procent.

Bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej

Usługa Cloudant jest zgodna z normami ISO 27001, SOC 2 (typ 2) oraz gotowa na wdrożenie w środowiskach podlegających ustawie HIPAA. Wszystkie dane są szyfrowane podczas przesyłania i w spoczynku, a ponadto dostępna jest opcja zarządzania kluczami zdefiniowanymi przez użytkownika za pośrednictwem rozwiązania IBM Key Protect. Usługa Cloudant na życzenie może być także realizowana wyłącznie przez personel z obywatelstwem krajów UE.

Globalna dostępność

Dowiedz się więcej

Dzięki dostępności we wszystkich regionach chmury IBM Cloud i ponad 55 centrach przetwarzania danych na całym świecie usługa Cloudant może zostać w prosty sposób wdrożona w ośrodkach na różnych kontynentach, w konfiguracji gotowej na usuwanie skutków awarii i katastrof. Tak duży zasięg oznacza również możliwość poziomego skalowania aplikacji na cały świat, tak by była w stanie obsługiwać miliony użytkowników i terabajty danych, rozwijając się wraz z Twoją firmą. Wszystkie instancje usługi Cloudant są wdrożone w klastrach rozmieszczonych w różnych, właściwych dla regionu strefach dla zapewnienia wysokiej dostępności, zatem możesz liczyć na wysoki poziom odporności bez dodatkowych kosztów.

Elastyczność danych

Dowiedz się więcej

Masz do dyspozycji elastyczny schemat JSON i zaawansowany interfejs API kompatybilny z Apache CouchDB™ i zapewniający dostęp do licznych bibliotek językowych oraz narzędzi przydatnych w szybkim tworzeniu nowych aplikacji lub składników.

Niezawodna replikacja

Dowiedz się więcej

Przenieś dane aplikacji bliżej wszystkich miejsc, w których są potrzebne — by dostęp do nich był zapewniony nieprzerwanie, w trybie offline i online. Cloudant pomaga w budowaniu aplikacji PWA, tworzeniu oprogramowania w architekturze dającej preferencje danym offline lub manipulowaniu danymi na urządzeniach brzegowych.

Zaawansowany bezserwerowy interfejs API

Dowiedz się więcej

Możesz wzbogacać swoje aplikacje dzięki wbudowanej obsłudze zapytań o dane klucz-wartość, MapReduce, pełnotekstowych i geoprzestrzennych, wychodzących poza proste porównanie z prostokątem ograniczającym. Strumieniowe przesyłanie zmian pozwala na bezproblemową integrację z aplikacjami i funkcjami chmury IBM Cloud sterowanymi przez zdarzenia.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Aplikacje WWW i mobilne

W aplikacjach dla punktów sprzedaży opartych na usłudze Cloudant przedsiębiorstwa handlowe mogą wykorzystać techniki analityczne do personalizacji procesu zakupowego, a także tworzyć aplikacje działające na urządzeniach mobilnych, również bez połączenia z siecią.

Dowiedz się więcej

Cloudant w rozwiązaniach dla punktów sprzedaży

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji

Łącząc techniki uczenia maszynowego dostępne na platformie IBM Watson z danymi przechowywanymi w bazie Cloudant, możesz tworzyć aplikacje kognitywne. Na przykład zaawansowane aplikacje medyczne, w których lekarze będą szybko i dokładnie stawiać diagnozy, albo inteligentne czatboty wspomagające sprzedaż.

Dowiedz się więcej

Watson i Cloudant

IoT

Czujniki należące do internetu rzeczy umożliwiają precyzyjne śledzenie przesyłek na całej trasie i wykrywanie nieprawidłowości. Pozyskiwane z nich dane przesyłane są do platformy IBM Watson IoT Platform.

Dowiedz się więcej

Cloudant w śledzeniu przesyłek

Opisy osiągnięć klientów

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć korzystanie z bazy Cloudant

Zarządzana usługa bazodanowa NoSQL, dzięki której dane znajdują się tam, gdzie akurat powinny się znajdować — i są łatwo dostępne w trybie online i offline.