Przegląd

Organizacja Gartner uznaje IBM za reprezentatywnego dostawcę platform AIOps

Przykłady użycia

Predykcyjna obsługa incydentów

Zrzut ekranu przedstawiający predykcyjną obsługę incydentów

Predykcyjna obsługa incydentów

Korelacja wszystkich istotnych źródeł danych. Wykrywaj ukryte anomalie, przewiduj występowanie problemów i szybciej je rozwiązuj. Proaktywnie unikaj ryzyka, aby ograniczyć jego wpływ na użytkowników i działalność przedsiębiorstwa.

Ograniczenie zakłóceń powodowanych przez zdarzenia

Zrzut ekranu przedstawiający redukcję zakłóceń

Ograniczenie zakłóceń powodowanych przez zdarzenia

Wdróż rozwiązanie do zarządzania zdarzeniami, które korzysta ze wspomaganego przez sztuczną inteligencję zautomatyzowanego konsolidowania i grupowania zdarzeń w inteligentne dane, na których można wykonywać działania. Dzięki temu zmniejszysz liczbę procesów wykonywanych ręcznie i utrzymasz wydajność zespołów.

ChatOps

Plik gif dotyczący operacji czatu

ChatOps

Alerty, spostrzeżenia, zalecane poprawki i rekomendowane punkty automatyzacji — wszystko to w miejscu pracy zespołów.

Integracja z narzędziami

Logo dostawców narzędzi, które integrują się z IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Integracja z narzędziami

Integracje z ponad 100 narzędziami ITOps od najpopularniejszych dostawców ułatwiają łączenie danych aplikacji w całym środowisku i przewidywanie przyszłych incydentów niezależnie od infrastruktury bazowej.

Przykładowe wdrożenie

Automatyzacja z AI

Obejrzyj webcast Gartnera i dowiedz się, jak automatyzacja ITOps może ograniczyć odchodzenie klientów i umożliwić wydajną pracę zespołową.

Korzyści

Zobacz, jak AIOps zmienia krajobraz ITOps

Cechy

Uzyskuj wszystkie zasoby niezbędne do zautomatyzowania operacji IT

Wyspecjalizowane funkcje automatyzacji operacji IT oferowane przez zintegrowane narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję opierają się na zaawansowanych usługach automatyzacji, które stanowią podstawę dla wszystkich czterech produktów IBM Cloud Pak for Automation. Uzyskuj wgląd w sposób działania procesów, wizualizuj problemy, wykrywaj usterki i nadawaj działaniom właściwe priorytety.

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo dla dowolnej chmury. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Stwórz bezpieczny model wdrożenia chmury, kupując tylko potrzebne moduły dostępne w skonteneryzowanych rozwiązaniach IBM Cloud Pak.

Rozwój przy wsparciu

Nasi eksperci pomogą w ocenie Twoich rozwiązań, wprowadzaniu zmian utrzymanych w duchu metodyk zwinnych i wyznaczaniu kierunku przyszłych działań w dziedzinie AIOps.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, pozwalając naszym ekspertom IBM Services® zarządzać swoimi bieżącymi potrzebami w dziedzinie AIOps.

Przeglądaj produkty IBM Cloud Pak for Automation

Zapoznaj się z produktami uzupełniającymi

Następne kroki

Sprawdź, jak rozwiązanie IBM Cloud Pak for Watson AIOps odmieni dotychczasowy kształt operacji IT w Twoim przedsiębiorstwie.