Jak to działa

Płacisz tylko za to, czego potrzebujesz

Dowiedz się, jak możesz automatyzować operacje IT za pomocą IBM Cloud Pak® for Watson AIOps. Dzięki modułowemu podejściu do cen w firmie IBM płacisz tylko za te funkcje, których potrzebujesz. Obecni klienci mogą korzystać z istniejących upoważnień, wymienić je na lepszą wersję lub dokonać nowej inwestycji.

Opcje finansowania

Chcesz przyspieszyć zatwierdzanie projektów? IBM pomoże Ci zminimalizować koszty początkowe i dopasować płatności do oczekiwanych korzyści płynących z projektu. Porozmawiaj z nami o stworzeniu planu płatności dostosowanego do Twoich konkretnych wymagań budżetowych.

Unikanie wpływu na aplikacje

Aktywne zarządzanie IT dzięki AIOps

Co zyskujesz

Przegląd

Aktywne unikanie problemów w aplikacjach, infrastrukturze i środowiskach zwiększa dostępność aplikacji i zmniejsza ryzyko.

Funkcje

Wykrywanie anomalii w silosach danych

Modele przewidujące anomalie parametrów i w dziennikach wykorzystują techniki takie jak łączenie jednostek oraz algorytmy przestrzenne, czasowe i topologiczne, aby ograniczyć szum zdarzeń.

Odwzorowanie zależności i topologii aplikacji

Oparte na sztucznej inteligencji grupowanie zdarzeń, lokalizowanie błędów i modele zasięgu rażenia ułatwiają automatyczne identyfikowanie podrzędnych zależności w wielu mikrousługach i topologiach.

Automatyczne porównywanie z wartością bazową

Parametry ze wszystkich źródeł danych w całej topologii aplikacji ułatwiają automatyczne określanie normalnej wydajności aplikacji i infrastruktury w różnych środowiskach w celu zapewnienia zarządzania predykcyjnego.

Następne najlepsze działanie

Modele podobieństwa incydentów ułatwiają aktywne identyfikowanie potencjalnych problemów przy użyciu rekordów wcześniejszych incydentów oraz automatycznie zapewniają zalecenia dotyczące następnego najlepszego działania.

ChatOps

Zorientowane na aplikacje podejście IBM do zarządzania oznacza, że wszystkie incydenty i alerty w całym łańcuchu narzędzi ITOps są umieszczane w wybranym narzędziu ChatOps i identyfikują ważne problemy mające wpływ na działanie aplikacji.

Zarządzanie modelem sztucznej inteligencji

Funkcje zarządzania każdego dnia ułatwiają uzyskiwanie lepszych rezultatów, pomagając zespołom w lepszym trenowaniu i nadzorowaniu modeli sztucznej inteligencji oraz zarządzaniu nimi w celu zapewnienia pełnej transparentności sztucznej inteligencji.

Co zawiera pakiet

Red Hat® Enterprise Linux

Fundament, dzięki któremu można skalować istniejące aplikacje i wprowadzać nowe technologie na serwerach fizycznych i w maszynach wirtualnych oraz w kontenerach i wszelkiego typu środowiskach w chmurze.

Platforma kontenerowa OpenShift

Korporacyjna platforma Kubernetes działająca w chmurze hybrydowej umożliwiająca szybsze tworzenie i dostarczanie lepszych aplikacji.

Wspólne usługi

Podstawowe usługi IBM Cloud Pak w zakresie rozszerzonej obsługi.

Automatyzacja

Automatyzacja zadań i procesów w całym łańcuchu narzędzi ITOps.

Elementy wymagane

Usługi w chmurze

Stale modernizuj aplikacje na dowolnej platformie.

Zarządzanie aplikacją hybrydową

Obserwowalność dla różnych zasobów przedsiębiorstwa

Co zyskujesz

Przegląd

Zintegrowany widok aplikacji hybrydowych i infrastruktury pomaga zyskać dokładne informacje i kontekst biznesowy z różnych komponentów.

Funkcje

Wykrywanie i inwentaryzacja infrastruktury (maszyna wirtualna, sieć, pamięć masowa)

Przeciągaj maszyny wirtualne, sieci, skrypty i inne komponenty oraz upuszczaj je w celu automatycznego generowania definicji infrastruktury w kilka sekund.

Udostępnianie i zarządzanie cyklem życia

Definiuj modele efektywności w celu optymalizacji wdrożeń w środowiskach hybrydowych.

Definicja usługi infrastruktury

Zwiększaj szybkość pracy programistów i poprawiaj nadzór dzięki programowi komponującemu usługi IBM. Prezentuj usługi przetwarzania dowolnym chmurom za pośrednictwem biblioteki usług.

Zautomatyzowane wymuszanie strategii dla maszyn wirtualnych i kontenerów

Automatyzuj wymuszanie strategii na dużą skalę niezależnie od bazowej infrastruktury, aby ograniczyć pracę związaną z utrzymywaniem jednego źródła informacji na potrzeby nadzoru w wielu różnych środowiskach hybrydowych.

Obciążenia zwrotne maszyn wirtualnych i kontenerów

Automatyzuj optymalny przydział obciążeń w środowiskach hybrydowych.

Zarządzanie wieloma klastrami na platformie Kubernetes

Organizuj klastry i udostępniaj nowe klastry w różnych centrach przetwarzania danych i usługach Kubernetes w chmurze.

Jednolite wyszukiwanie dla maszyn wirtualnych i kontenerów

Przeszukuj magazyn hybrydowy (obejmujący obecne maszyny wirtualne i kontenery stworzone z myślą o chmurze) za pomocą jednego widoku.

Co zawiera pakiet

Red Hat Enterprise Linux

Fundament, dzięki któremu można skalować istniejące aplikacje i wprowadzać nowe technologie na serwerach fizycznych i maszynach wirtualnych oraz w kontenerach i wszelkiego typu środowiskach w chmurze.

Platforma kontenerowa OpenShift

Korporacyjna platforma Kubernetes działająca w chmurze hybrydowej umożliwiająca szybsze tworzenie i dostarczanie lepszych aplikacji.

Wspólne usługi

Podstawowe usługi IBM Cloud Pak w zakresie rozszerzonej obsługi.

Automatyzacja

Automatyzacja zadań i procesów w całym łańcuchu narzędzi ITOps.

Elementy wymagane

Usługi w chmurze

Stale modernizuj aplikacje na dowolnej platformie.

Niestandardowe rozwiązania

Stwórz własny przypadek użycia

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Dowiedz się, jak IBM może pomóc w optymalizacji procesów w łańcuchu narzędzi ITOps w zależności od Twoich potrzeb i bieżącej konfiguracji.

Możemy pomóc w obniżeniu kosztów początkowych i opracowaniu elastycznego planu płatności dostosowanego do niestandardowych rozwiązań, aby pozwolić Ci osiągnąć szybszy zwrot z inwestycji.