Przegląd

Zbuduj zintegrowany, wykorzystujący sztuczną inteligencję, łańcuch narzędzi do zarządzania procesami DevOps

Wdróż zaawansowaną, wytłumaczalną sztuczną inteligencję w całym łańcuchu narzędzi obsługujących operacje IT (ITOps), aby uzyskać możliwość oceny, diagnozowania i rozwiązywania incydentów w ramach obciążeń o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Funkcje AIOps rozwiązania IBM Cloud Pak® for Watson wykorzystują unikalne, zorientowane na aplikacje podejście ITOps, które pomaga automatyzować pracochłonne procesy IT i aktywnie minimalizować zdarzenia w istotny sposób wpływające na przedsiębiorstwo.

Grupowanie zdarzeń ↓
Wykrywanie anomalii ↓
Przetwarzanie języka naturalnego ↓
Lokalizowanie incydentu ↓
Działania nakazowe dla zespołów ↓
Ograniczanie ryzyka związanego ze zmianami ↓
Integracja narzędzi
Automatyzacja infrastruktury ↓

Grupowanie zdarzeń

Wykrywanie anomalii

Przetwarzanie języka naturalnego

Lokalizowanie incydentu

Działania nakazowe dla zespołów

Ograniczanie ryzyka związanego ze zmianami

Integracja narzędzi

Automatyzacja infrastruktury

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty

Kropki tworzą trójkąt unoszący się nad rysunkiem dłoni

Utwórz raz i ponownie wykorzystaj

Zestaw wspólnych komponentów sztucznej inteligencji i automatyzacji zasila każdy pakiet IBM Cloud Pak i zapewnia bezpieczną integrację między tymi komponentami, dzięki czemu system można utworzyć raz, a następnie ponownie wykorzystać go w działaniach IT i biznesowych. Oto kluczowe komponenty:

Eksploracja procesów umożliwiająca identyfikowanie trendów, wzorców i szczegółów dotyczących rozwoju procesu.
Eksploracja zadań pozwalająca na znalezienie łatwo dostępnych możliwości zrobotyzowanej automatyzacji procesów.
Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) umożliwiająca automatyzację powtarzających się zadań.
Ujednolicone repozytorium zasobów służące do przechowywania i współużytkowania artefaktów automatyzacji wielokrotnego użytku.
Węzeł pojedynczych zdarzeń umożliwiający przetwarzanie danych zdarzeń w czasie rzeczywistym i zasilanie uczenia maszynowego.

Orkiestracja pracy

Rozłączone linie tworzące pięciokąt wewnątrz sześciokąta

Osobista, interaktywna sztuczna inteligencja

Udostępnij pracownikom własną interaktywną sztuczną inteligencję — w ramach narzędzi, które są już używane, takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i oprogramowanie Slack® do pracy grupowej — aby pomóc im szybciej wykonywać zadania rutynowe i o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Z łatwością zainicjuj pracę przez czat, a potężny silnik sztucznej inteligencji rozpocznie następnie pracę łączącą predefiniowane umiejętności uzyskane w oparciu o wiedzę, którą posiada organizacja, oraz wcześniejsze interakcje.

Kontenery klasy korporacyjnej

Trzy ukośne linie wewnątrz kostki

Wdrażanie w dowolnym miejscu

Usługi Automation Foundation i rozwiązanie IBM Cloud Paks to oprogramowanie kontenerowe działające w systemie Red Hat® OpenShift® – platformie kontenerowej Kubernetes gotowej do użycia w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju kontenery są gotowe do wdrożenia w dowolnym miejscu: chmurze hybrydowej, środowisku wielochmurowym i brzegowym. Platforma Red Hat OpenShift oferuje pojedynczy punkt sterowania, który upraszcza orkiestrację we wszystkich środowiskach użytkownika.

IBM certyfikuje szablony kontenerów i zarządza nimi, aby zautomatyzować cykl życia oprogramowania od konfiguracji po monitorowanie, skalowanie, zapewnianie zgodności z przepisami i instalowanie poprawek. Techniki wzmacniania bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko dotyczące nawet typowych słabych punktów.

Następne kroki

Zobacz, w jaki sposób nasze funkcje AIOps mogą zwiększyć możliwości Twoich działań informatycznych.

Przypisy

Slack jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Slack Technologies, Inc.