IBM przejmuje Instana, czołową platformę do monitorowania przedsiębiorstwa

Przegląd

Czym jest IBM Cloud Pak® for Watson AIOps?

IBM Cloud Pak for Watson AIOps to platforma AIOps, która umożliwia wdrażanie zaawansowanych, wytłumaczalnych algorytmów AI w całym łańcuchu operacji IT. Dzięki temu możesz skutecznie oceniać, diagnozować i eliminować zagrożenia dotykające newralgiczne obciążenia. Oferuje unikatowe podejście do operacji IT ukierunkowane na aplikacje, pomagając automatyzować pracochłonne procesy IT i proaktywnie niwelować skutki poważnych zdarzeń. Technologia AI, stanowiąca centralny punkt wszystkich operacji informatycznych, gwarantuje wyższy poziom reaktywności i mniejsze ryzyko. Szukasz produktów Netcool® Operations Insight, IBM Cloud Pak® for Multicloud Management lub innych wcześniejszych rozwiązań IBM do zarządzania operacjami IT? IBM Cloud Pak for Watson AIOps stanowi rozwinięcie Twoich dotychczasowych uprawnień.

Przykłady użycia

Eliminowanie skutków incydentów

Zrzut ekranu przedstawiający funkcję wykrywania incydentów w panelu czatu payment_ops w rozwiązaniu Watson AIOps

Eliminowanie skutków incydentów

IBM Cloud Pak for Watson AIOps pomaga zespołom IT uwalniać potencjał kryjący się w danych, którymi dysponuje Twoje przedsiębiorstwo. Narzędzie AIOps od IBM identyfikuje i gromadzi sygnały pochodzące z różnych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych.

Nadzór i zgodność z przepisami

Ekran przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące nadzoru i ryzyka oraz reguły zarządzania kontenerami

Nadzór i zgodność z przepisami

Skutecznie i bezpiecznie wykorzystuj zasoby we wszystkich środowiskach. Wykrywaj anomalie świadczące o naruszeniu obowiązujących zasad i zdarzenia wymagające nadzoru. Korzystaj z platformy AIOps do automatyzacji rutynowych procedur, tak aby przeprowadzać wdrożenia w różnych środowiskach w sposób automatyczny.

Eksploatacja aplikacji

Ekran przedstawiający oś zdarzeń, topologię wdrożeń, zależności między usługami i „złote” sygnały

Eksploatacja aplikacji

Ukierunkowana na aplikacje metodyka AIOps pozwala zyskać pojedyncze źródło wiarygodnych informacji na potrzeby zarządzania. Możesz automatycznie rozpoznawać kolejne zależności i automatyzować działania naprawcze w celu proaktywnego zapobiegania przestojom.

Zarządzanie kosztami

Ekran przedstawiający drzewo decyzyjne do zarządzania kosztami po lewej stronie i kod programistyczny po prawej stronie

Zarządzanie kosztami

Definiuj modele kosztów w oparciu o podlegające zużycie lub przydział zasobów IT rozliczanych według indywidualnie ustalanych stawek. Wprowadzaj mechanizmy automatyzacji, które zoptymalizują wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych i aplikacji.

Modelowanie DevSecOps

Ekran Watson AI Chat Ops przedstawiający funkcję wykrywania incydentów

Modelowanie DevSecOps

Platforma AIOps od IBM zapewnia zespołom interdyscyplinarnym dostęp do tych samych danych. Mogą one korzystać z wiarygodnych rekomendacji dostarczanych przez rozwiązanie ChatOps, które opierają się na modelowaniu predykcyjnym i zapamiętanych interakcjach z użytkownikami.

Korzyści

Transformacja operacji IT w oparciu o rozwiązania AIOps i ChatOps.

Opcje

Zbuduj zintegrowany łańcuch operacji IT sterowany przez technologię AI na potrzeby zarządzania według metodyki DevSecOps

Zdarzenia grupowe

Rozwiązuj problemy szybciej dzięki automatycznie generowanemu widokowi głównych incydentów przypominających dowolne, wcześniej zdefiniowane zdarzenia.

Wykrywanie anomalii

Automatyczne analizy wykrywają anomalie w dziennikach i informują o nich wcześniej niż alerty oparte na regułach.

Adaptacja do aplikacji

Koreluj, nadzoruj i wykrywaj najistotniejsze dane występujące w różnych narzędziach bez konieczności ręcznego prowadzenia dochodzeń.

Lokalizowanie incydentów

Sprawdzaj, który komponent stanowi główną przyczynę usterki, i ustalaj skalę zagrożenia dla pozostałych komponentów w celu szybszego wyodrębniania problemów.

Proaktywne zarządzanie

Proaktywnie unikaj incydentów dzięki wytłumaczalnym algorytmom AI, które podsuwają rekomendacje oparte na informacjach na temat bezpiecznego tworzenia i eksploatowania oprogramowania (DevSecOps).

Eliminacja ryzyka towarzyszącego zmianom

Weryfikuj strategie na etapie prac programistycznych dzięki sterowanym przez AI raportom dotyczącym ryzyka towarzyszącego kompilowaniu kodu.

Jedna platforma

IBM Cloud Pak for Watson AIOps stanowi część platformy IBM Automation

Sięgnij po współużytkowane usługi w dziedzinie automatyzacji i sprawdź, jak przebiegają procesy w Twojej firmie. Wizualizuj obszary wymagające szczególnej uwagi i
wąskie gardła, wykrywaj zdarzenia wskazujące niesprawne elementy, a także wykorzystuj informacje o potencjalnych skutkach finansowych w celu ustalania kolejności rozwiązywania problemów.

Eksploracja procesów

Opracowanie wizualnej reprezentacji danych przepływających przez Twoje przedsiębiorstwo pomaga zlokalizować wąskie gardła występujące w realizowanych działaniach.

Automatyzacja i analizy

Nowoczesna technologia AI i zaawansowane analizy stanowią fundament, który może służyć do regularnego śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Robotyzacja procesów (RPA)

Boty nadzorowane i nienadzorowane pozwalają stworzyć zaawansowane mechanizmy automatyzacji, które usprawniają pracę kadry.

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo — dla każdego środowiska chmurowego. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Podążaj bezpieczną ścieżką do chmury, wybierając z tego lub innego oprogramowania kontenerowego IBM Cloud Pak tylko to, czego naprawdę potrzebujesz.

Rozwój przy wsparciu

Nasi eksperci pomogą w ocenie Twoich rozwiązań, wprowadzaniu zmian utrzymanych w duchu metodyk zwinnych i wyznaczaniu kierunku przyszłych działań w dziedzinie AIOps.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skupiaj się na innowacjach i zarządzaniu dotychczasowymi zasobami, podczas gdy nasi eksperci zajmą się potrzebami Twojego przedsiębiorstwa związanymi z AIOps.

Partnerzy technologiczni

Logo ServiceNow
Logo Slack
Logo rozwiązania Sysdig
Logo Humio
Logo Turbonomic
Logo Halzelcast

Następne kroki

Sprawdź, jak rozwiązanie IBM Cloud Pak for Watson AIOps odmieni dotychczasowy kształt operacji IT w Twoim przedsiębiorstwie.

Powiązane produkty

Zobacz pozostałe rozwiązania IBM Cloud Paks.