Lepsze wyniki dzięki AIOps i korporacyjnym funkcjom obserwowalności

Przegląd

Czym jest IBM Cloud Pak for Watson AIOps?

IBM Cloud Pak for Watson AIOps to rozwiązanie AIOps, które wdraża zaawansowaną, wytłumaczalną sztuczną inteligencję w całym łańcuchu narzędzi ITOps, dzięki czemu można bez obaw oceniać, diagnozować i usuwać incydenty dotyczące newralgicznych obciążeń. Szukasz produktów Netcool® Operations Insight lub innych wcześniejszych rozwiązań IBM do zarządzania operacjami IT? IBM Cloud Pak for Watson AIOps stanowi rozwinięcie Twoich dotychczasowych uprawnień. Zobacz demo →

Przykłady użycia

Unikanie wpływu aplikacji

Zrzut ekranu przedstawiający możliwości rozwiązania Watson AIOPs w obszarze wykrywania incydentów

Unikanie wpływu aplikacji

Korelacja wszystkich istotnych źródeł danych. Wykrywanie ukrytych anomalii, przewidywanie problemów i szybsze ich rozwiązywanie. Proaktywne unikanie ryzyka oraz automatyzacja elementów Runbook z myślą o wydajniejszych przepływach pracy.

Nadzór i zgodność z przepisami

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym przedstawiającym polityki nadzoru i ograniczania ryzyka, naruszenia polityki oraz polityki i naruszenia dotyczące maszyn wirtualnych

Nadzór i zgodność z przepisami

Wykrywaj naruszenia strategii i automatyzuj działania naprawcze w wielu zasobach, aby ułatwić zapewnianie zgodności dzięki możliwościom IBM Cloud Pak for Multicloud Management.

Zarządzanie aplikacją hybrydową

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny zarządzania aplikacją hybrydową w topologii dla aplikacji do zakupu biletów kolejowych

Zarządzanie aplikacją hybrydową

Zyskaj zintegrowany wgląd w aplikacje hybrydowe oraz infrastrukturę i zrozum współzależności, korzystając z funkcji zarządzania obciążeniami dostępnych w rozwiązaniu IBM Cloud Pak for Multicloud Management.

Zarządzanie kosztami

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny zarządzania obciążeniami zwrotnymi, listę ustaleń dotyczących naruszeń polityki oraz opis środowisk wykonawczych oraz czynności, jakie należy podjąć

Zarządzanie kosztami

Ustanawianie założeń kluczowych wskaźników wydajności przy użyciu narzędzi do zarządzania kosztami dostępnych w rozwiązaniu IBM Cloud Pak for Multicloud Management. Zrozumienie efektywności i definiowanie modeli kosztowych w celu optymalizacji infrastruktury i wdrożeń aplikacji.

Obserwowalność

Zrzut ekranu przedstawiający wykres obserwowalności

Obserwowalność

Użyj rozwiązania Instana, aby skuteczniej monitorować stan i wydajność swoich aplikacji oraz zbierać dane dotyczące procesów IT i doświadczeń cyfrowych oraz inne dane istotne z punktu widzenia analizy ryzyka i automatyzacji.

Automatyzacja z AI

Obejrzyj webcast Gartnera i dowiedz się, jak automatyzacja ITOps może ograniczyć odchodzenie klientów i umożliwić wydajną pracę zespołową.

Korzyści

Transformacja operacji IT z rozwiązaniami AIOps i ChatOps

Funkcje

Zbuduj zintegrowany łańcuch operacji IT sterowany przez technologię AI na potrzeby zarządzania według metodyki DevSecOps

Zdarzenia grupowe

Umożliwiaj automatyczne wyświetlanie najwyżej ocenionych incydentów przypominających opis danego zdarzenia na potrzeby szybszego rozwiązywania problemów.

Wykrywanie anomalii

Automatyczne analizy wykrywają anomalie w dziennikach i informują o nich wcześniej niż alerty oparte na regułach.

Adaptacja do aplikacji

Koreluj, nadzoruj i wykrywaj najistotniejsze dane występujące w różnych narzędziach bez konieczności ręcznego prowadzenia dochodzeń.

Lokalizowanie incydentów

Sprawdzaj, który komponent stanowi główną przyczynę usterki, i ustalaj skalę zagrożenia dla pozostałych komponentów w celu szybszego wyodrębniania problemów.

Proaktywne zarządzanie

Proaktywnie unikaj incydentów dzięki wytłumaczalnym mechanizmom sztucznej inteligencji, która doradza w oparciu o dane wejściowe w modelach DevSecOps.

Eliminacja ryzyka towarzyszącego zmianom

Weryfikuj strategie na etapie prac programistycznych dzięki sterowanym przez AI raportom dotyczącym ryzyka towarzyszącego kompilowaniu kodu.

Analiza innowacji w celu stosowania AI w procesach transformacji IT

Wspólna podstawa

Rozwiązanie IBM Cloud Pak for Watson AIOps jest zbudowane na wspólnym fundamencie automatyzacji

Korzystaj ze współużytkowanych usług automatyzacji, aby uzyskać wgląd w przebieg procesów. Wizualizuj problemy, wskazywanie obszarów wymagających naprawy i ustalaj działania priorytetowe.

Eksploracja procesów

Opracowanie wizualnej reprezentacji danych przepływających przez Twoje przedsiębiorstwo pomaga zlokalizować wąskie gardła występujące w realizowanych działaniach.

Automatyzacja i analizy

Wykorzystaj zaawansowane mechanizmy sztucznej inteligencji i analitykę, aby stworzyć punkt referencyjny, który posłuży do stałego śledzenia kluczowych wskaźników wydajności.

Robotyzacja procesów (RPA)

Boty nadzorowane i nienadzorowane pozwalają stworzyć zaawansowane mechanizmy automatyzacji, które usprawniają pracę kadry.

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo dla dowolnej chmury. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Stwórz bezpieczny model wdrożenia chmury, kupując tylko potrzebne moduły dostępne w skonteneryzowanych rozwiązaniach IBM Cloud Pak.

Rozwój przy wsparciu

Nasi eksperci pomogą w ocenie Twoich rozwiązań, wprowadzaniu zmian utrzymanych w duchu metodyk zwinnych i wyznaczaniu kierunku przyszłych działań w dziedzinie AIOps.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, pozwalając naszym ekspertom IBM Services® zarządzać swoimi bieżącymi potrzebami w dziedzinie AIOps.

Partnerzy technologiczni

Logo ServiceNow
Logo Slack
Logo Sysdig
Logo Humio
Logo Turbonomic
Logo Halzelcast

Następne kroki

Sprawdź, jak rozwiązanie IBM Cloud Pak for Watson AIOps odmieni dotychczasowy kształt operacji IT w Twoim przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Automation

Zapoznaj się z produktami uzupełniającymi