Przegląd

Wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji operacji sieciowych

IBM Cloud Pak® for Network Automation umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych automatyzację operacji sieciowych, co z kolei pozwala im na transformację środowiska sieci, opracowanie działań niewymagających interwencji użytkownika, obniżanie kosztów operacyjnych i szybsze realizowanie usług. Dostawcy usług komunikacyjnych zyskują gamę udoskonalonych rozwiązań, obejmujących m.in. znormalizowane modelowanie cyklu życia, harmonizację kierowaną konkretnymi zamierzeniami, projektowanie i testowanie usług, dynamiczne zapewnianie jakości usług i operacje w zamkniętym cyklu.

Funkcje

Niższe koszty, większe zadowolenie klientów oraz szybsze dostarczanie usług 5G i przetwarzania brzegowego

Poznaj możliwości automatyzacji obsługiwanej przez sztuczną inteligencję w chmurze hybrydowej.

Znormalizowane modelowanie cyklu życia

Standaryzuj eksploatację wszystkich funkcji sieciowych, umożliwiając automatyzację sterowaną modelami wspieraną przez zestawy narzędzi CI/CD.

Harmonizacja kierowana konkretnymi zamierzeniami

Modeluj pożądany status operacyjny usługi zamiast wstępnie programować przepływy.

Projektowanie i testowanie usług

Automatyzuj usługi i zasoby bazowe na potrzeby środowisk testowych, przedprodukcyjnych i produkcyjnych.

Dynamiczne zapewnianie jakości usług

Przeglądaj chmurowe infrastruktury telekomunikacyjne w czasie rzeczywistym. Podejmuj decyzje i automatyzuj procesy z pomocą technologii AI.

Operacje w zamkniętym cyklu

Automatyzuj pętle informacji zwrotnych — od etapu weryfikacji po harmonizację — w celu wypracowania operacji niewymagających interwencji.

AI i uczenie maszynowe

Uzyskuj wgląd w złożone zestawy danych, aby automatyzować diagnostykę, wykrywać anomalie i realizować rutynowe procedury.

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty wspomagające inteligentną automatyzację

Każde inteligentne rozwiązanie IBM Cloud Pak jest obsługiwane przez zestaw wspólnych komponentów AI i automatyzacji, które zapewniają bezpieczne połączenia z procesami biznesowymi, zintegrowanymi aplikacjami i danymi, operacjami IT oraz sieciami. Dzięki temu utworzone zasoby można ponownie wykorzystywać we wszystkich operacjach biznesowych i IT. Kluczowe komponenty to:

Eksploracja procesów

Twórz wizualne reprezentacje danych przepływających przez systemy biznesowe i definiuj podstawowe kryteria dotyczące kluczowych wskaźników wydajności. 

Eksploracja zadań

Okrąg z pionowymi liniami

Znajdź łatwo dostępne możliwości robotyzacji procesów, aby zwiększyć wydajność pracy.

Robotyzacja procesów (RPA)

Automatyzuj powtarzalne zadania poprzez naśladowanie czynności wykonywanych przez użytkowników aplikacji

Ujednolicone repozytorium zasobów

Sześciokąt w drugim sześciokącie

Pobieraj i zapisuj artefakty automatyzacji do ponownego wykorzystania, takie jak pakiety startowe (np. gotowe boty) i szablony.

Węzeł pojedynczych zdarzeń

Stylizowany symbol apostrofu

W czasie rzeczywistym przetwarzaj dane o zdarzeniach biznesowych i IT pochodzące z IBM CloudPaksfor Automation i wykorzystuj je w procesach sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. 

Red Hat® OpenShift®

Następne kroki

Przygotuj się do szybszego dostarczania nowych usług opartych na technologii 5G i przetwarzaniu brzegowym, a jednocześnie obniżaj koszty operacyjne.