Przegląd

Dema przykładów wdrożeń

Dostarczaj usługi 5G vRAN

Zrzut ekranu przedstawiający odległości między ostatnimi punktami montażowymi w Dallas w stanie Teksas

Dostarczaj usługi 5G vRAN

Zobacz, jak szybko dostarczyć zdalną usługę strumieniowego przesyłania wideo 5G vRAN.

Udostępnianie wycinka sieci 5G

Zrzut ekranu przedstawiający udostępniony punkt montażowy ns

Udostępnianie wycinka sieci 5G

Sprawdź, jak łatwo można udostępnić nowy wycinek sieci 5G na potrzeby monitorowania bankomatów należących do klienta z branży usług finansowych.

Wdrażanie wycinka sieci 5G

Zrzut ekranu przedstawiający komponenty składowe IBM Automation

Wdrażanie wycinka sieci 5G

Sprawdź, jak szybko można wdrożyć wycinek sieci 5G na potrzeby monitorowania bankomatów należących do klienta z branży usług finansowych.

Transformacja działalności firm telekomunikacyjnych z pomocą AIOps

Dowiedz się, jak dostawcy CSP proaktywnie usprawniają obsługę klienta i redukują koszty dzięki predykcyjnym operacjom sieciowym.

Korzyści

Dowiedz się, jak chmura i automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji odmieniają działalność firm telekomunikacyjnych

Cechy

Wszystkie narzędzia, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne rozwiązania 5G od początku przeznaczone dla chmury

Wyspecjalizowane funkcje automatyzacji sieci, które przyspieszająwprowadzanie nowych usług 5G i przetwarzania brzegowego,zostały zbudowane na bazie zaawansowanych usług automatyzacji leżących u podstaw wszystkich czterech komponentów IBM Cloud Paks for Automation. Uzyskuj wgląd w sposób działania procesów, wizualizuj problemy, wykrywaj usterki i nadawaj działaniom właściwe priorytety.

Sieć DISH

Działaj adekwatnie do potrzeb swojej sieci

Wykorzystaj przetwarzanie brzegowe z obsługą 5G i sieci zdefiniowane programowo, nie ograniczając się do jednego dostawcy.

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo — dla każdego środowiska chmurowego. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Stwórz bezpieczny model wdrożenia chmury, kupując tylko potrzebne moduły dostępne w skonteneryzowanych rozwiązaniach IBM Cloud Pak.

Rozwój przy wsparciu

Współpracuj z naszymi ekspertami, aby ocenić swoje portfolio, wdrożyć szybkie, sprawne zmiany i pomóc wyznaczyć kierunek przyszłej automatyzacji sieci.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, umożliwiając naszym ekspertom IBM Services® zarządzanie bieżącymi potrzebami w dziedzinie automatyzacji sieci.

Następne kroki

Przygotuj się do szybszego dostarczania nowych usług opartych na technologii 5G i przetwarzaniu brzegowym, a jednocześnie obniżaj koszty operacyjne.