Przegląd

Dema przykładów wdrożeń

Dostarczaj usługi 5G vRAN

Zrzut ekranu przedstawiający odległości między ostatnimi punktami montażowymi w Dallas w stanie Teksas

Dostarczaj usługi 5G vRAN

Zobacz, jak szybko dostarczyć zdalną usługę strumieniowego przesyłania wideo 5G vRAN.

Udostępnianie wycinka sieci 5G

Zrzut ekranu przedstawiający udostępniony punkt montażowy ns

Udostępnianie wycinka sieci 5G

Sprawdź, jak łatwo można udostępnić nowy wycinek sieci 5G na potrzeby monitorowania bankomatów należących do klienta z branży usług finansowych.

Wdrażanie wycinka sieci 5G

Zrzut ekranu przedstawiający komponenty składowe IBM Automation

Wdrażanie wycinka sieci 5G

Sprawdź, jak szybko można wdrożyć wycinek sieci 5G na potrzeby monitorowania bankomatów należących do klienta z branży usług finansowych.

Korzyści

Dowiedz się, jak chmura i automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji odmieniają działalność firm telekomunikacyjnych

Cyfrowa biblioteka IBM Automation

Przeglądaj transmitowane na żywo i na żądanie webcasty poświęcone automatyzacji sieci, dzięki którym łatwiej zoptymalizujesz swoją sieć.

Cechy

Wszystkie narzędzia, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne rozwiązania 5G od początku przeznaczone dla chmury

Wyspecjalizowane funkcje automatyzacji sieci, które przyspieszająwprowadzanie nowych usług 5G i przetwarzania brzegowego,zostały zbudowane na bazie zaawansowanych usług automatyzacji leżących u podstaw wszystkich czterech komponentów IBM Cloud Paks for Automation. Dowiedz się, jak działają procesy, a także jak można wizualizować problemy, wskazywać elementy wymagające poprawek i wyznaczać priorytety działań. 

Z praktyki klienta

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo — dla każdego środowiska chmurowego. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Stwórz bezpieczny model wdrożenia chmury, kupując tylko potrzebne moduły dostępne w skonteneryzowanych rozwiązaniach IBM Cloud Pak.

Rozwój przy wsparciu

Współpracuj z naszymi ekspertami, aby ocenić swoje portfolio, wdrożyć szybkie, sprawne zmiany i pomóc wyznaczyć kierunek przyszłej automatyzacji sieci.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, umożliwiając naszym ekspertom IBM Services® zarządzanie bieżącymi potrzebami w dziedzinie automatyzacji sieci.

Działaj adekwatnie do potrzeb swojej sieci

Wykorzystaj przetwarzanie brzegowe z obsługą 5G i sieci zdefiniowane programowo, nie ograniczając się do jednego dostawcy.

Partnerzy ekosystemu IBM

Partnerzy obecni w naszym ekosystemie pomogą Ci dopasować rozwiązania do potrzeb automatyzacji sieci w chmurze telekomunikacyjnej

Juniper Networks

IBM i Juniper Networks wspólnie pracują nad wdrażaniem rozwiązań od początku przeznaczonych dla chmury, sieci 5G i sztucznej inteligencji.

Palo Alto Networks

IBM i Palo Alto Networks pomagają zautomatyzować wielodostępowe przetwarzanie brzegowe i zwiększyć bezpieczeństwo.

Altiostar

IBM i Altiostar współpracują przy tworzeniu architektury Open RAN/vRAN na potrzeby sieci 5G.

Następne kroki

Przygotuj się do szybszego dostarczania nowych usług opartych na technologii 5G i przetwarzaniu brzegowym, a jednocześnie obniżaj koszty operacyjne.