Zapewnianie przejrzystości, nadzór i automatyzacja w praktyce

Produkt IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management oferuje niezbędne narzędzia do zapewniania przejrzystości, sprawowania nadzoru i automatyzacji. Może pomóc w zapewnianiu efektywności operacyjnej i dostarczaniu użytkownikom jednolitych doświadczeń.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Zarządzanie skupione wokół aplikacji

Programista CICD wdraża aplikację, a menedżer operacyjny przenosi aplikację ze środowiska programistycznego do testowego. Następnie zespół SRE lub DevSecOps może przenieść aplikację do fazy produkcyjnej.

Pobierz grafikę (PNG, 111 kB) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Schemat blokowy przedstawiający proces zarządzania skupiony wokół aplikacji

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

Menedżer SRE lub operacyjny wykorzystują zestaw narzędzi (z predykcyjnymi „złotymi” sygnałami) oraz diagnozują i rozwiązują wszelkie problemy występujące w środowisku chmurowym lub lokalnym.

Pobierz grafikę (PNG, 120 kB) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Schemat blokowy przedstawiający proces zarządzania cyklem życia aplikacji

Zarządzanie cyklem życia klastra i infrastruktury

Menedżer operacyjny może przygotowywać infrastrukturę lub klastry i wdrażać je w wielu chmurach, w centrum przetwarzania danych oraz na brzegu sieci.

Pobierz grafikę (PNG, 217 kB) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Schemat blokowy przedstawiający proces zarządzania cyklem życia klastra i infrastruktury

Zarządzanie cyklem życia operacji w oparciu o zdarzenia

Menedżer SRE lub operacyjny monitorują znajdujące się w środowisku dane pochodzące z różnych źródeł — w tym zdarzenia, wskaźniki, dzienniki i topologie — pozyskując spostrzeżenia niezbędne do analizowania podstawowych przyczyn problemów, podejmowania działań naprawczych i szybkiego powiadamiania odpowiednich zespołów DevSecOps.

Pobierz grafikę (PNG, 126 kB) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Schemat blokowy przedstawiający proces zarządzania cyklem życia operacji w oparciu o zdarzenia

Bezpieczeństwo i nadzór w oparciu o strategie

Menedżer operacyjny lub zespół SRE muszą zadbać o bezpieczeństwo i nadzór w obrębie chmur prywatnych i publicznych oraz centrum przetwarzania danych. Monitorują przestrzeganie i egzekwowanie zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz zachowanie zgodności z najważniejszymi wymogami.

Pobierz grafikę (PNG, 234 kB) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Schemat blokowy przedstawiający proces zapewniania bezpieczeństwa i nadzorowania w oparciu o strategie

Przekonaj się, jak działa IBM Garage

Misją IBM Garage™ jest wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu nieoczywistych zmian i innowacji — tak, by działały niczym startupy i miały nie mniejszą od nich motywację do rozwoju. Zespół tworzy także inspirujące doświadczenia, które sprzyjają wyjątkowo szybkiemu osiąganiu wyników biznesowych. Umów się na bezpłatną wizytę, by uzyskać więcej informacji.