Łącz aplikacje i dane z różnych chmur

Rozwiązanie IBM Cloud Pak™ for Integration pozwala wdrożyć odpowiednie modele organizacyjne i procedury sprawowania nadzoru, które umożliwiają sprawną integrację, upraszczają zarządzanie architekturą integracji i obniżają koszty.

IBM Cloud Pak for Integration działa na platformie Red Hat® OpenShift®, zapewniając firmom pełną swobodę wyboru i elastyczność wdrażania aplikacji w środowisku lokalnym, w chmurach prywatnych i w chmurach publicznych.

Korzyści

Maksymalne wykorzystanie dotychczasowych inwestycji

Przeprowadzaj standardowe integracje i eksperymentuj z kontenerami w różnych modelach dostarczania, domenach, punktach końcowych, a także w wypadku różnych osób. Skaluj, przenoś zasoby i wprowadzaj innowacje w swoim własnym tempie.

Większa efektywność pracy

Korzystaj z wbudowanych narzędzi, takich jak szablony, gotowe konektory i repozytorium zasobów, by szybciej przeprowadzać integrację, redukując przy tym koszty.

Zapewnianie elastyczności

Posługuj się różnymi stylami integracji, korzystając na przykład z interfejsów API, kolejek komunikatów i nowych rozwiązań, takich jak architektura sterowana zdarzeniami i szybkie przesyłanie danych.

Opcje

Cykl życia interfejsów API

Twórz, zabezpieczaj i udostępniaj interfejsy API, zarządzaj nimi i zarabiaj na nich, dbając jednocześnie o utrzymanie nieprzerwanej dostępności. Sprawuj kontrolę nad swoim ekosystemem API i rozwijaj firmę w środowisku cyfrowym, stosując niezawodną strategię wykorzystania interfejsów API, która pozwala odpowiadać na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Integracja danych i aplikacji

Integruj wszystkie dane i aplikacje biznesowe z dowolnej chmury szybciej i łatwiej — od najprostszych aplikacji SaaS po najbardziej złożone systemy — i nie przejmuj się niezgodnością źródeł, formatów i standardów.

Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie

Uprość, przyspiesz i usprawnij niezawodną wymianę danych, korzystając z elastycznego i bogatego w zabezpieczenia rozwiązania do komunikacji, któremu zaufały najskuteczniejsze przedsiębiorstwa na świecie. Zadbaj o to, by niezbędne informacje trafiały do Ciebie zawsze, gdy ich potrzebujesz — raz i tylko raz.

Strumieniowe przesyłanie zdarzeń

Korzystaj z platformy Apache Kafka, by łatwiej i bardziej niezawodnie dostarczać komunikaty oraz reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Zapewnij klientom bardziej spersonalizowane doświadczenia, reagując na zdarzenia we właściwym momencie.

Szybkie przesyłanie danych

Korzystaj z możliwości wysyłania dużych plików i zbiorów danych praktycznie wszędzie w sposób niezawodny i z maksymalną szybkością.Usprawnij współpracę i sprostaj potrzebom złożonych, międzynarodowych zespołów bez obniżania wydajności i poziomu bezpieczeństwa.

Secure Gateway

Buduj trwałe, bezpieczne połączenia między środowiskiem lokalnym a chmurowym. Szybko konfiguruj bramy, zarządzaj nimi, steruj dostępem do poszczególnych zasobów, konfiguruj szyfrowanie TLS i wzajemne uwierzytelnianie oraz monitoruj cały ruch.

CVS Health — nowoczesne podejście do integracji chmury hybrydowej

Aby właściwie odpowiadać na potrzeby w zakresie integracji, trzeba na nowo nakreślić strategię kadrową, procesową, technologiczną i dotyczącą architektury. IBM służy pomocą. Obejrzyj ten materiał wideo, aby przekonać się, jak CVS Health realizuje tę wizję w praktyce.

Zastosowania

Jeden interfejs, który zapewnia dostęp do różnych funkcji i umożliwia korzystanie z różnych ich kombinacji, znacząco usprawnia przebieg procesów, skraca czas integracji i obniża jej koszty. Poniżej zebraliśmy kilka przykładów.

Integracja danych

Interfejs API może służyć do odblokowywania informacji z różnych źródeł. Możesz zabezpieczać interfejsy API i zarządzać nimi w całym systemie, a integracja aplikacji pozwala połączyć dane i inicjować zdarzenia w celu zapewniania klientom bardziej spersonalizowanych doświadczeń.

Dowiedz się więcej

Mężczyzna płacący za zakupy za pomocą smartfona

Alarmy w czasie rzeczywistym

Możesz wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym, by klienci błyskawicznie otrzymywali istotne dla nich informacje. Możesz też dodawać nowe funkcje, takie jak bardziej złożone zdarzenia dotyczące finansów i nowe rodzaje powiadomień. Dzięki korporacyjnym rozwiązaniom do komunikacji i architekturze sterowanej zdarzeniami wraz z czasem będziesz szybciej i łatwiej podejmować takie działania.

Dowiedz się więcej

Osoba oglądająca wykresy na smartfonie
Diagram rozwiązania IBM Cloud Pak for Integration

Spojrzenie w głąb

IBM Cloud Pak for Integration to najbardziej kompleksowa hybrydowa platforma integracji na rynku. Zapewnia dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych zespołowi do swobodnego posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi stylami integracji. Odpowiednia konfiguracja mechanizmów nadzoru pozwala zapewnić każdemu członkowi zespołu odpowiedni poziom dostępu. Do uzyskania dostępu do uniwersalnego interfejsu, który pozwala korzystać z wybranego narzędzia, a nawet z kilku narzędzi razem, służy jeden login i panel kontrolny.

→ Pobierz grafikę (IMG, 94 KB)