Wysyłanie alertów w czasie rzeczywistym

Instytucje bankowe muszą stawić czoło rosnącej konkurencji — często w nowych kanałach interakcji mających zapewniać klientom lepsze, bardziej spersonalizowane doświadczenia. Kierownicy banków szukają sposobów na prześcignięcie rywali i zwiększenie lojalności klientów. Właśnie dlatego możliwość wysyłania w czasie rzeczywistym alertów sterowanych zdarzeniami jest tak ważna. Dzięki alertom w czasie rzeczywistym klienci mogą otrzymywać istotne informacje w dowolnym czasie i miejscu.

Prezentacja

1. Definiowanie nowych alertów

W tym przykładzie bank musi dodawać nowe funkcje, takie jak obsługa bardziej złożonych zdarzeń finansowych i nowe rodzaje alertów, nie komplikując przy tym działania systemu głównego ani nie podnosząc kosztów jego utrzymania. W tym widoku istniejące komunikaty są prezentowane w ramach już zdefiniowanego tematu.

Zrzut ekranu przedstawiający widok alertów w rozwiązaniu IBM Event Streams w produkcie IBM Cloud Pak for Integration

2. Usprawnienie przepływu transakcji

Funkcje strumieniowego przesyłania zdarzeń i wymiany komunikatów korporacyjnych pozwalają bankowi łączyć dane o transakcjach ze zdarzeniami mającymi miejsce w czasie rzeczywistym. Bank może wykorzystać dostępne w produkcie IBM Cloud Pak for Integration konektory łączące komunikaty i zdarzenia, by kopiować transakcje do strumieni zdarzeń bez zwiększania obciążenia systemu.

Zrzut ekranu przedstawiający kolejki komunikatów w rozwiązaniu IBM MQ w produkcie IBM Cloud Pak for Integration

3. Kontrola transakcji w czasie rzeczywistym

Po skopiowaniu transakcji do strumieni zdarzeń należy sprawdzić, którym transakcjom powinny towarzyszyć alerty. Produkt IBM Cloud Pak for Integration obsługuje platformę Kafka, pozwalając bankowi kontrolować na przykład nieprzetworzone dane w pakietach.

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły alertów w rozwiązaniu IBM Event Streams w produkcie IBM Cloud Pak for Integration

4. Aktywacja powiadomień

Po skontrolowaniu właściwych danych bank może sprawdzić preferencje klientów dotyczące powiadomień i opublikować zdarzenie dla każdego alertu. W tym przykładzie bank może wysyłać alerty za pośrednictwem trzech kanałów: wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub powiadomień push.

Zrzut ekranu przedstawiający aktywne powiadomienia w rozwiązaniu IBM Event Streams w produkcie IBM Cloud Pak for Integration