Twórz spersonalizowane oferty na podstawie zachowań i lokalizacji

Firmy detaliczne szukają nowych sposobów na zwiększenie sprzedaży w swoich sklepach stacjonarnych. By przyciągać klientów interesującymi ofertami, muszą odblokowywać informacje z różnych źródeł, na przykład dane dotyczące historii zakupów, geopozycjonowania, trendów sezonowych i stanów magazynowych.

Wiele czołowych przedsiębiorstw wykorzystuje platformy chmurowe oraz rozwiązania do zarządzania cyklem życia interfejsów API i integracji aplikacji, aby łączyć te dane, ułatwiając w ten sposób programistom szybsze tworzenie spersonalizowanych usług i produktów.

Opinia

„Tworzymy platformę chmurową opartą na interfejsach API. (...) Usprawnia ona funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jednocześnie sprzyja twórczemu podejściu”.

– Rich Jackson, ekspert techniczny, Walmart

Prezentacja

1. Twórz nowe — lub wykorzystuj dotychczasowe — serwery integracji

W tym przykładzie przedsiębiorstwo handlu detalicznego przy użyciu konsoli zarządzania wskazuje dwa serwery integracji odpowiadające za zamówienia i promocje.

Zrzut ekranu przedstawiający dwa serwery w IBM App Connect

2. Definiuj i twórz interfejsy API i produkty

Zdefiniowanie nowego produktu umożliwia firmie konsolidację interfejsów API i udostępnianie ich zespołom ds. tworzenia i eksploatacji oprogramowania lub osobom w ich otoczeniu. Programiści mogą zasubskrybować produkt i rozpocząć korzystanie z interfejsów API.

Zrzut ekranu przedstawiający pola tworzenia nowych produktów w IBM API Connect

3. Korzystaj z systemu ERP, narzędzi analitycznych i jeziora danych

Następnie przedsiębiorstwo buduje przepływy integracji do bezproblemowego łączenia rozproszonych systemów zaplecza. Pozwala to na połączenie systemu zarządzania zamówieniami z mechanizmami analitycznymi, tak by przewidywać przyszłe decyzje zakupowe w oparciu o poprzednie. W tym przykładzie utworzono interfejs RESTful. Przedsiębiorstwo może też korzystać z takich narzędzi, jak analizator składni JSON do analizowania efektów wywołania protokołu HTTP lub innej aplikacji w obrębie przepływu.

Zrzut ekranu przedstawiający połączenia systemu zaplecza

4. Chroń i nadzoruj interfejsy API

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych kwestii, o której muszą pamiętać firmy detaliczne wykorzystujące dane geolokalizacyjne lub przeprowadzające geotargetowanie. Funkcje zarządzania interfejsami API pomagają chronić prywatność danych — na przykład informacji o lokalizacji zbieranych na podstawie adresów IP i innych przesłanek.

Zrzut ekranu przedstawiający definicje zabezpieczeń w API Connect

5. Wywołuj właściwe mikrousługi

Zdefiniowane dla mikrousług zasady wyzwalają określone przepływy integracji. Na podstawie ustalonych zasad system określa, czy dane zdarzenie — takie jak osiągnięcie progu zakupowego — kwalifikuje klienta do udziału w specjalnej promocji. Przepływ integracji sygnalizuje stosowną promocję i wykonuje działanie — może na przykład wysyłać klientom w czasie rzeczywistym kupony do wykorzystania w sklepie.

Zrzut ekranu przedstawiający konfigurację jednego z działań przepływu integracji