Twórz spersonalizowane oferty na podstawie zachowań i lokalizacji

Firma detaliczna szuka nowych sposobów na zwiększenie sprzedaży w swoich sklepach stacjonarnych. By przyciągać klientów interesującymi ofertami, organizacja musi korzystać z interfejsów API i odblokowywać za ich pomocą informacje z różnych źródeł, na przykład dane dotyczące historii zakupów, geopozycjonowania, trendów sezonowych i stanu magazynów. 

Liderzy firmy chcą konsolidować te dane za pomocą integracji interfejsów API i aplikacji, aby błyskawicznie tworzyć niepowtarzalne oferty i zapewniać klientom spersonalizowane doświadczenia.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób, w jaki produkt IBM Cloud Integration pomaga zarządzać aktywnością serwera z pomocą rozwiązania App Connect
Zrzut ekranu ilustrujący sposób, w jaki produkt IBM Cloud Integration modularyzuje nowe dane z pomocą rozwiązania API Connect.

Wykorzystaj interfejsy API do przeprowadzenia transformacji cyfrowej

Zapewnij zespołowi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania narzędzia potrzebne do modularyzacji sposobu łączenia danych.

Korzystaj z systemu ERP, narzędzi analitycznych i jeziora danych

Wykorzystaj integrację aplikacji, by połączyć systemy i stworzyć interfejsy RESTful przy użyciu formatu JSON.

Zrzut ekranu przedstawiający technologię integracji aplikacji oraz sposób, w jaki jest ona wykorzystywana do łączenia systemów i tworzenia interfejsów RESTful przy użyciu formatu JSON.
Zrzut ekranu przedstawiający sposób, w jaki produkt IBM Cloud Integration może pomóc w zabezpieczeniu i nadzorowaniu interfejsów API.

Chroń i nadzoruj interfejsy API

Zarządzanie interfejsami API może pomóc w zabezpieczeniu i nadzorowaniu interfejsów API, które służą do targetowania geograficznego.

Uruchamiaj sprofilowane promocje

Integracja aplikacji pozwala zarządzać sposobem gromadzenia danych za pośrednictwem interfejsów API. Na podstawie ustalonych zasad system określa, czy dane zdarzenie kwalifikuje klienta do udziału w specjalnej promocji. Jeśli tak, warstwa integracyjna wysyła informacje o stosownej promocji z powrotem na telefon klienta.

Zrzut ekranu przedstawiający, jak integracja aplikacji pozwala zarządzać gromadzeniem danych za pośrednictwem interfejsów API.

Zobacz, jak to działa

Zobacz, jak łatwo możesz integrować aplikacje, udostępniać i zabezpieczać interfejsy API oraz sprawować kontrolę nad ich ekosystemem w swoim przedsiębiorstwie, jednocześnie stymulując rozwój strategii ich wykorzystania.