Czym jest integracja aplikacji i danych?

Integracja aplikacji i danych pozwala na łączenie aplikacji i danych z różnych środowisk. Dzięki rozwiązaniom IBM Cloud Pak for Integration możesz w bezpieczny i szybki sposób łączyć aplikacje, dane, tradycyjne systemy i nowoczesne technologie ze środowisk lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych. IBM App Connect oferuje wiele różnych narzędzi, które gwarantują błyskawiczne rezultaty.

Czołowe rozwiązanie według opracowania Grid Report G2 Crowd (jesień 2019 r.) (PDF, 1,2 MB) →

Cechy

Katalog gotowych konektorów

Łącz aplikacje w środowiskach lokalnych lub chmurowych i buduj przepływy integracji przy użyciu wybranych gotowych konektorów dla produktów SaaS, interfejsów API, kolejek komunikatów i systemów mainframe.

Galeria gotowych szablonów

Działaj dynamicznie dzięki gotowym przepływom opracowanym pod kątem najpowszechniej występujących wzorców. Nawet użytkownicy bez przygotowania technicznego mogą przy użyciu szablonów szybko tworzyć przepływy integracji na potrzeby budowy interfejsów API i automatyzacji przepływów.

Testowanie integracji przed uruchomieniem

Sprawdź solidność i stabilność integracji, zanim zaczniesz z nich korzystać. Wskaż przykładowe dane i szybko przetestuj złożone odwzorowania, zatwierdzając przy tym poszczególne przepływy w panelu kontrolnym.

Wdrażanie zasobów jednym kliknięciem

Oszczędzaj czas i unikaj problemów z integracją dzięki możliwości bezproblemowego i błyskawicznego publikowania przepływów. Ułatwia to upowszechnianie przepływów i zarządzanie nimi.

Rozszerzone przepływy wywoływalne

Buduj i udostępniaj przepływy komunikatów, które można wywoływać zarówno w środowisku lokalnym, jak i chmurowym. W ten sposób stworzysz bezproblemowo działające integracje hybrydowe.

Tworzenie w obszarze roboczym

Usprawniaj proces tworzenia i w czytelny sposób wizualizuj złożone integracje. Pomaga w tym zintegrowane środowisko tworzenia i graficzny interfejs użytkownika oparty na platformie Eclipse.

Prezentacja

Budowanie interfejsów API i zarządzanie nimi

Buduj zaawansowane interfejsy API RESTful, które bezpieczniej uzyskują dostęp do danych systemów zaplecza w czasie rzędu minut. Zobacz, w jaki sposób rozwiązania IBM Cloud Pak — do zarządzanie cyklem życia interfejsów API oraz integracji aplikacji i danych — wzajemnie się uzupełniają.

Zobacz, jak budować zaawansowane interfejsy API (08:46)

Budowa przepływów sterowanych zdarzeniami

Zobacz, jak wykorzystać integrację aplikacji do automatycznego wysyłania klientom powitalnej wiadomości e-mail po dodaniu do systemu CRM nowych namiarów.

Zobacz, jak utworzyć integrację sterowaną zdarzeniami (06:27)

Kopiowanie i synchronizowanie danych

Zobacz, w jaki sposób integracja aplikacji umożliwia szybkie kopiowanie danych między aplikacjami przy użyciu wstępnie skonfigurowanych szablonów od IBM.

Zobacz, jak utrzymywać dokładne i przydatne dane (04:20)

100 konektorów dla popularnych aplikacji w zestawie, a kolejne dodawane regularnie.

Opinia

„Możliwość obsługiwania tysięcy integracji przetwarzających każdego dnia miliony transakcji mimo niewielkiego zespołu przynosi naszej firmie ogromne korzyści”.

— Chris Sinkwitz, wiceprezes ds. tworzenia aplikacji, Meritage Homes Corp.

Wdrożenia u klientów