Na czym polega zarządzanie cyklem życia interfejsów API?

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia interfejsów API pozwalają bezpieczniej i skuteczniej prezentować, udostępniać i monetyzować interfejsy API oraz zarządzać nimi w chmurze — tak by usprawniać działanie cyfrowych aplikacji i sprzyjać innowacjom. IBM API Connect umożliwia scentralizowane zarządzanie interfejsami API znajdującymi się w różnych wdrożeniach w chmurze. Posiada 22 procent udziałów w rynku, czyli więcej niż jakikolwiek inny produkt konkurencyjny¹.

Lider rynku według rankingu Forrester Wave 2018

Cechy

Sprawdzone strategie bezpieczeństwa

Chroń, nadzoruj i dostosowuj interfejsy API w oparciu o różne standardy i strategie (OAuth, TLS, LDAP). Ograniczaj natężenie przepływu informacji, aby zapobiegać przeciążeniu systemów zaplecza. Błyskawicznie odwzorowuj i przekształcaj dane (z formatu XML na JSON).

Zarządzanie produktami z wykorzystaniem interfejsu API

Wykorzystuj interfejsy API w całym cyklu życia — na etapach planowania, projektowania i tworzenia, a następnie testowania, wdrażania i wycofywania — a także łącz interfejsy API z produktami przy użyciu intuicyjnej konsoli zarządzania.

Nagradzany portal samoobsługowy²

Pogłębiaj relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi konsumentami interfejsów API za pośrednictwem w pełni konfigurowalnego korporacyjnego portalu samoobsługowego i narzędzi do budowania społeczności, takich jak subskrypcje, blogi i fora. Ułatwia to wykrywanie i monetyzację interfejsów API.

Testowanie interfejsów API bez pisania kodu

Oszczędzaj czas dzięki zautomatyzowanym testom, które sprawdzają poprawność działania interfejsu API w edytorze wizualnym. Monitoruj stan interfejsu API, udostępniaj wyniki testów i otrzymuj powiadomienia o potencjalnych problemach, zanim staną się odczuwalne dla klientów.

Pakiet narzędzi usprawniających interfejsy API

Twórz niezależne od języka interfejsy API oparte na powszechnie stosowanych w branży definicjach OpenAPI. Używaj narzędzi wiersza komend do integracji z potokiem procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps).

Wysoka wydajność w chmurze

Opartą na mikrousługach architekturę od początku przeznaczoną do działania w chmurze możesz płynnie skalować, tak aby spełniać wymagania umów SLA. Wszystko zostało zoptymalizowane w taki sposób, żeby przetwarzanie obciążeń API odbywało się z maksymalną wydajnością. Rozwiązanie uruchom w każdym środowisku — lokalnym, chmurowym lub hybrydowym.

Prezentacja

Wybierz rozwiązanie do zarządzania cyklem życia interfejsów API w wielu chmurach

W przypadku obsługi globalnych klientów interfejsów API trzeba umieć zaimplementować wysoce dostępne rozwiązanie do zarządzania interfejsami API w wielu regionach i wielu chmurach. W tym materiale demonstracyjnym zobaczysz szereg topologii interfejsów API i dowiesz się, jak skonfigurować własną topologię w chmurowej konsoli zarządzania.

Opinia

„Dzięki [funkcjom zarządzania cyklem życia] IBM API Connect nowe rozwiązania wdrażamy na rynek cztery razy szybciej”.

– Eric Barault, współzałożyciel i dyrektor ds. technicznych, Carbip

Wdrożenia u klientów

Przypisy

¹ IDC Worldwide Integration Middleware and API Management Software Market Shares, 2017: Business Is Booming Including License Revenue, lipiec 2018 r.

² IBM przyznano nagrodę iF Design Award in the Communications 2019 w kategorii Software Application za rozwiązanie IBM API Connect; https://developer.ibm.com/apiconnect/2019/03/05/ibm-api-connect-wins-2019-if-design-award/