Przegląd

Automatyzuj wszystko, co trzeba

Weź udział w webinarium i poznaj proste rozwiązania ekspertów, które pomagają skutecznie przygotować przedsiębiorstwo do automatyzacji.

Przykłady użycia

Wsparcie dla klientów

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny zwrotów z wnioskami uszeregowanymi wg rodzaju i czasu przetwarzania

Wsparcie dla klientów

Automatycznie rozpatruj wnioski o zwrot kosztów. Ograniczaj czynności wykonywane ręcznie do minimum dzięki uproszczeniu procesów. W ten sposób osiągniesz większą wydajność i będziesz skuteczniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów.

Zarządzanie rozliczeniami

Zrzut ekranu przedstawiający model decyzyjny dotyczący weryfikowania faktur

Zarządzanie rozliczeniami

Czyli m.in. kontrola prawidłowości faktur. Automatyzacja procesu podejmowania decyzji ułatwia zarządzanie coraz większą liczbą faktur i usprawnia ich weryfikowanie. Możesz szybciej wykrywać ewentualne błędy, a tym samym redukować częstość ich występowania. W razie potrzeby wprowadzisz niezbędne zmiany, co przełoży się na krótsze oczekiwanie na płatność.

Wdrażanie kadry

Zrzut ekranu z danymi o kandydacie używanymi podczas wdrażania nowego pracownika

Wdrażanie kadry

Buduj i wykorzystuj aplikacje niskokodowe. Automatyzacja pozwala zarządzać całym procesem zatrudniania — od rekrutacji po przyjęcie pracownika. Narzędzia niskokodowe umożliwiają szybkie tworzenie i aktualizowanie aplikacji, upraszczając i unowocześniając w ten sposób wprowadzanie kadry w środowisko firmy.

Praca zdalna

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym przedstawiającym przepływ pracy dotyczący żądania wsparcia dla usług współużytkowanych

Praca zdalna

Ułatwiaj wykonywanie typowych zadań. Użytkownicy biznesowi mogą tworzyć proste przepływy pracy bez pisania kodu, co przekłada się na większą produktywność, a jednocześnie eliminuje trudności i ograniczenia towarzyszące pracy zdalnej.

Korzyści

Cechy i funkcje

Wszystko, czego potrzeba, by zautomatyzować każdy proces biznesowy

Wyspecjalizowane funkcje automatyzacji przeznaczone do celów biznesowych – obejmujące treści, decyzje, zadania i przepływy pracy – bazują na zaawansowanych usługach automatyzacji, które stanowią podstawę wszystkich czterech rozwiązań IBM Cloud Pak for Automation. Uzyskaj wgląd w przebieg procesów, wizualizuj problemy, wykrywaj usterki i nadawaj działaniom właściwe priorytety. 

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo — prawie dla każdej chmury. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Podążaj bezpieczną ścieżką do chmury, wybierając z tego lub innego oprogramowania kontenerowego IBM Cloud Pak tylko to, czego naprawdę potrzebujesz.

Rozwój przy wsparciu

Nasi eksperci pomogą w ocenie Twoich rozwiązań, wprowadzaniu zmian utrzymanych w duchu metodyk zwinnych i wyznaczaniu kierunku przyszłych działań związanych z automatyzacją.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, pozwalając naszym ekspertom IBM Services® zarządzać swoimi bieżącymi potrzebami w dziedzinie automatyzacji.

Następne kroki

Sprawdź, jak już dziś rozpocząć drogę ku hiperautomatyzacji z pomocą rozwiązań IBM Cloud Pak for Business Automation.

Przeglądaj produkty IBM Cloud Pak for Automation

Zapoznaj się z produktami uzupełniającymi