Opcje finansowania

Chcesz przyspieszyć zatwierdzanie projektów? IBM pomoże Ci zminimalizować koszty początkowe i dopasować płatności do oczekiwanych korzyści płynących z projektu. Porozmawiaj z nami o dostosowaniu planu płatności do konkretnych wymagań budżetowych.

Zrozumienie bieżących procesów

Eksploracja procesów i IBM® Robotic Process Automation

Od USD 3,500 miesięcznie

Co zyskujesz

Przegląd

Aby skutecznie zautomatyzować bieżący proces, musisz zrozumieć jego rzeczywisty stan. Wykorzystaj eksplorację procesów, aby zidentyfikować kluczowe punkty działań operacyjnych, a następnie uruchom scenariusze zmian procesów, aby oszacować ich potencjalny wpływ. Na koniec sprawnie zautomatyzuj procesy z pomocą botów RPA i oceniaj wyniki na potrzeby szybkiego zwrotu z inwestycji, aby:

  • Błyskawicznie zrozumieć bieżące procesy.
  • Szybko generować wyniki po zidentyfikowaniu newralgicznych punktów procesów.
  • Wskazać działania, które należy zautomatyzować.
  • Zastosuj AI do analizy wyników eksploracji i wykorzystaj uczenie maszynowe, aby zidentyfikować wzorce i uzyskać propozycje dalszych działań.

Funkcje

Eksploracja procesów
Tworzenie wizualnej reprezentacji danych przepływających przez systemy biznesowe oraz założeń kluczowych wskaźników efektywności.

IBM® Robotic Process Automation
Automatyzacja powtarzających się czynności poprzez naśladowanie działań ludzi w interakcji z oprogramowaniem aplikacyjnym.

IBM Business Automation Studio
Edytor aplikacji w naszym niskokodowym środowisku Business Automation Studio umożliwia szybkie tworzenie aplikacji biznesowych w łatwym w użyciu interfejsie.

Co zawiera pakiet

Bezpłatne funkcje na platformie IBM Cloud Pak for Business Automation
Zakup licencji na korzystanie z platformy IBM Cloud Pak for Business Automation umożliwia dostęp do rozwiązania IBM Business Automation Studio, niskokodowego interfejsu programu do budowania aplikacji oraz produktu IBM Business Automation Insights — platformy analitycznej udostępniającej gotowe panele kontrolne do pomiaru wpływu.

Ograniczone uprawnienia do korzystania z funkcji
W zależności od komponentów zakupionych w ramach IBM Cloud Pak użytkownik ma ograniczone uprawnienia do innych funkcji w ramach tego rozwiązania. Na przykład w przypadku wykupu dostępu do IBM FileNet® użytkownik ma ograniczone uprawnienia do korzystania z produktu IBM Business Automation Workflow.

Elementy wymagane

Usługi chmurowe
W przypadku wdrożenia w chmurze należy wykupić usługi pamięci masowej w chmurze od IBM lub innego dostawcy chmury. Jeśli chcesz zlecić IBM zarządzanie oprogramowaniem w Twoim imieniu, za dodatkową opłatą możesz uzyskać dostęp do opcji oprogramowania w modelu usługowym.

 

Określanie wielkości

Business Automation Studio: 2 jednostki VPC, środowisko produkcyjne
RPA: 1 jednostka VPC, środowisko produkcyjne
Proces eksploracji: 2 jednostki VPC, środowisko produkcyjne

Aktywuj treść i wykorzystuj dane

Usługi zarządzania treścią i przetwarzanie dokumentów

Od USD 17,000 miesięcznie

Co zyskujesz

Przegląd

Inteligentne klasyfikowanie i automatyczne wyodrębnianie danych z treści korporacyjnych w celu wykorzystania informacji zawartych w treści nieustrukturyzowanej. Bezproblemowe zarządzanie cyklem życia newralgicznych treści korporacyjnych z automatycznym zarządzaniem, aby zwiększyć produktywność użytkowników końcowych i zgodność z przepisami.

  • Klasyfikowanie i wyodrębnianie danych z nieustrukturyzowanych dokumentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
  • Bezpieczne i nadzorowane zarządzanie pełnym cyklem życia dokumentów.
  • Większa produktywność użytkowników końcowych dzięki wyszukiwaniu, pracy grupowej i zaawansowanemu przeglądaniu.

Funkcje

IBM Automation Document Processing
Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatycznego klasyfikowania treści korporacyjnych oraz wyodrębniania i standaryzowania istotnych danych na potrzeby aplikacji i przepływów pracy.

IBM FileNet®
Efektywne zarządzanie cyklem życia newralgicznych treści korporacyjnych i jednoczesne umożliwienie użytkownikom końcowym bezproblemowego wyszukiwania i pracy z aktywną treścią w celu zwiększenia produktywności.

IBM Business Automation Studio
Edytor aplikacji w naszym niskokodowym środowisku Business Automation Studio umożliwia szybkie tworzenie aplikacji biznesowych w łatwym w użyciu interfejsie.

Co zawiera pakiet

Bezpłatne funkcje na platformie IBM Cloud Pak for Business Automation
Zakup licencji na korzystanie z platformy IBM Cloud Pak for Business Automation umożliwia dostęp do rozwiązania IBM Business Automation Studio, niskokodowego interfejsu programu do budowania aplikacji oraz produktu IBM Business Automation Insights — platformy analitycznej udostępniającej gotowe panele kontrolne do pomiaru wpływu.

Ograniczone uprawnienia do możliwości
W zależności od komponentów zakupionych w ramach IBM Cloud Pak użytkownik ma ograniczone uprawnienia do innych funkcji w ramach tego rozwiązania. Na przykład w przypadku wykupu dostępu do IBM FileNet użytkownik ma ograniczone uprawnienia do korzystania z produktu IBM Business Automation Workflow.

Elementy wymagane

Usługi chmurowe
W przypadku wdrożenia w chmurze należy wykupić usługi pamięci masowej w chmurze od IBM lub innego dostawcy chmury. Jeśli chcesz zlecić IBM zarządzanie oprogramowaniem w Twoim imieniu, za dodatkową opłatą możesz uzyskać dostęp do opcji oprogramowania w modelu usługowym.

Określanie wielkości

Business Automation Studio: 2 jednostki VPC, środowisko produkcyjne
Wprowadzanie treści: 5 jednostek VPC, środowisko produkcyjne
ADP Small VPC: 10 jednostek VPC, środowisko produkcyjne

Uprość procesy

Zarządzanie przepływem pracy i usługi decyzyjne

Od USD 28,000 miesięcznie

Co zyskujesz

Przegląd

Harmonizacja i automatyzacja przepływów pracy przy użyciu produktu IBM Business Automation Workflow oraz podejmowanie decyzji w oparciu o AI dzięki IBM Automation Decision Services. Te połączone możliwości można wykorzystać do wykonywania następujących zadań:

  • Zarządzanie przypadkami dotyczącymi działań związanych z zarządzaniem ryzykiem i automatyzowanie podejmowania decyzji związanych z ryzykiem, takich jak udzielanie pożyczek.
  • Izolowanie reguł biznesowych w zautomatyzowanych przepływach pracy w celu uproszczenia procesów podejmowania decyzji i zarządzania nimi.
  • Ujawnianie automatyzacji decyzji w celu usprawnienia codziennych operacji biznesowych.

Funkcje

IBM Business Automation Workflow
Twórz przepływy pracy ukierunkowane przez AI i zarządzaj nimi tak, by automatyzować procesy biznesowe w oparciu o rozwiązania do zarządzania procesami i sprawami.

IBM Automation Decision Services
Podejmuj przemyślane decyzje dotyczące działalności dzięki łączeniu reguł biznesowych z technikami uczenia maszynowego.

IBM Business Automation Insights
Analiza danych operacyjnych dostępna w centralnej lokalizacji wraz z gotowymi do użycia lub niestandardowymi panelami kontrolnymi, które pozwalają użytkownikom biznesowym oceniać projekty automatyzacji w czasie rzeczywistym.

IBM Business Automation Studio
Edytor aplikacji w naszym niskokodowym środowisku Business Automation Studio umożliwia szybkie tworzenie aplikacji biznesowych w łatwym w użyciu interfejsie.

Co zawiera pakiet

Bezpłatne funkcje na platformie IBM Cloud Pak for Business Automation
Zakup licencji na korzystanie z platformy IBM Cloud Pak for Business Automation umożliwia dostęp do rozwiązania IBM Business Automation Studio, niskokodowego interfejsu programu do budowania aplikacji oraz produktu IBM Business Automation Insights — platformy analitycznej udostępniającej gotowe panele kontrolne do pomiaru wpływu.

Ograniczone uprawnienia do możliwości
W zależności od komponentów zakupionych w ramach IBM Cloud Pak użytkownik ma ograniczone uprawnienia do innych funkcji w ramach tego rozwiązania. Na przykład w przypadku wykupu dostępu do IBM FileNet użytkownik ma ograniczone uprawnienia do korzystania z produktu IBM Business Automation Workflow.

Elementy wymagane

Usługi chmurowe
W przypadku wdrożenia w chmurze należy wykupić usługi pamięci masowej w chmurze od IBM lub innego dostawcy chmury. Jeśli chcesz zlecić IBM zarządzanie oprogramowaniem w Twoim imieniu, za dodatkową opłatą możesz uzyskać dostęp do opcji oprogramowania w modelu usługowym.

Określanie wielkości

Business Automation Studio: 2 jednostki VPC, środowisko produkcyjne
Workflow Small: 12 jednostek VPC, środowisko produkcyjne
ADS Small VPC: 8 jednostek VPC, środowisko produkcyjne
BAI Small VPC: 2 jednostki VPC, środowisko produkcyjne

Niestandardowe rozwiązania

Stwórz własny przypadek użycia

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Skontaktuj się z nami w sprawie cen Aby osiągnąć lepsze wyniki biznesowe, połącz dowolne funkcje naszej platformy, takie jak eksploracja i modelowanie procesów, RPA i praca cyfrowa, usługi decyzyjne, zarządzanie treścią, automatyzacja przepływów pracy i przetwarzanie dokumentów. Możesz także zaangażować nasz zespół ds. usług w proces tworzenia niestandardowych planów wdrożeniowych.

Możemy pomóc w obniżeniu kosztów początkowych i opracowaniu elastycznego planu płatności dostosowanego do niestandardowych rozwiązań, aby pozwolić Ci osiągnąć szybszy zwrot z inwestycji.