Przegląd

Transformacja operacji związanych z zasadniczą działalnością przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji wykorzystującej sztuczną inteligencję

Szybko znajdź rozwiązania w odpowiedzi na najtrudniejsze wyzwania operacyjne, korzystając z najszerszego zestawu możliwości automatyzacji biznesowej dostępnych na rynku — w zakresie treści, przechwytywania, decyzji, przepływów pracy i zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA). Dzięki elastycznym opcjom wdrożenia w chmurze nasz modułowy zestaw zintegrowanego oprogramowania pozwala rozpocząć wdrożenie od zastosowania rozwiązania na niewielką skalę. Rozwiązanie to będzie można potem zwiększyć w miarę rosnących potrzeb.

Usługi obsługi treści ↓
Przetwarzanie dokumentów ↓
Zarządzanie decyzjami ↓
Automatyzacja przepływów pracy ↓
Zrobotyzowana automatyzacja procesów i praca cyfrowa ↓
Eksploracja procesów ↓

Usługi obsługi treści

Przetwarzanie dokumentów

Zarządzanie decyzjami

Automatyzacja na pełnym morzu

Mayflower, sterowany przez sztuczną inteligencję autonomiczny statek, wyrusza w podróż wzorowaną na historycznej ekspedycji, a w nawigacji pomagają mu technologie do automatyzacji decyzji od IBM.

Automatyzacja przepływów pracy

Zrobotyzowana automatyzacja procesów i praca cyfrowa

Eksploracja procesów

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty

Kropki tworzą trójkąt unoszący się nad rysunkiem dłoni

Stwórz raz i skorzystaj ponownie

Zestaw wspólnych komponentów sztucznej inteligencji i automatyzacji zasila każdy pakiet IBM Cloud Pak® i zapewnia bezpieczną integrację między tymi komponentami, dzięki czemu system można utworzyć raz, a następnie ponownie go wykorzystać w działaniach IT i biznesowych. Oto kluczowe komponenty:

  • Eksploracja procesów umożliwiająca identyfikowanie trendów, wzorców i szczegółów dotyczących rozwoju procesu
  • Eksploracja zadań pozwalająca na znalezienie łatwo dostępnych możliwości zrobotyzowanej automatyzacji procesów
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) umożliwiająca automatyzację powtarzających się zadań
  • Ujednolicone repozytorium zasobów służące do przechowywania i współużytkowania artefaktów automatyzacji wielokrotnego użytku
  • Węzeł pojedynczych zdarzeń umożliwiający przetwarzanie danych zdarzeń w czasie rzeczywistym i zasilanie uczenia maszynowego

Orkiestracja pracy

Rozłączone linie tworzące pięciokąt wewnątrz sześciokąta

Osobista interaktywna sztuczna inteligencja

Udostępnij pracownikom własną interaktywną sztuczną inteligencję — w ramach narzędzi, których już używają, takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i oprogramowanie Slack do pracy grupowej — aby pomóc im szybciej wykonywać zadania rutynowe i o newralgicznym znaczeniu. Zainicjuj pracę z łatwością przez czat, a potężny silnik sztucznej inteligencji rozpocznie następnie pracę łączącą predefiniowane umiejętności uzyskane w oparciu o wiedzę, którą posiada organizacja, oraz wcześniejsze interakcje.

Kontenery klasy korporacyjnej

Trzy ukośne linie wewnątrz kostki

Wdrażanie w dowolnym miejscu

Usługi IBM Automation® Foundation i rozwiązanie IBM Cloud® Paks to rozwiązania oprogramowania kontenerowego działające w systemie Red Hat® OpenShift®, platformie kontenerowej Kubernetes gotowej do użycia w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju kontenery są gotowe do wdrożenia w dowolnym miejscu: chmurze hybrydowej, środowisku wielochmurowym i brzegowym. Platforma Red Hat OpenShift oferuje pojedynczy punkt sterowania, który upraszcza orkiestrację we wszystkich środowiskach użytkownika.

IBM certyfikuje szablony kontenerów i zarządza nimi, aby zautomatyzować cykl życia oprogramowania od konfiguracji po monitorowanie, skalowanie, zapewnianie zgodności z przepisami i instalowanie poprawek. Techniki wzmacniania bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko dotyczące nawet typowych słabych punktów.

Następne kroki

Zobacz, w jaki sposób nasze możliwości automatyzacji biznesowej mogą zapewnić produktywność Twoim operacjom.