Wprowadzenie

Czym są usługi obsługi treści?

Usługi obsługi treści gromadzą, nadzorują i wzbogacają treści korporacyjne oraz zarządzają nimi, tak aby można je było efektywnie wdrażać w dowolnej chmurze i dowolnej aplikacji.

Jak to działa

Co zyskujesz

Funkcje usług treści

Wszystko, czego potrzebujesz, aby bezproblemowo zarządzać treścią i współpracować nad nią.

Skalowalność

Korzystaj z możliwości skalowania do miliardów dokumentów przy obciążeniach o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa i zapewniaj funkcjonalność przez używanie scenariuszy testowania skalowalności.

Wdrożenie od początku przeznaczone dla chmury

Dzięki zoptymalizowanym funkcjom zarządzania i wdrażania od początku przeznaczonym dla chmury możesz szybciej wdrażać aplikacje treści w dowolnej chmurze.

Konfiguracja bez kodu

Utwórz przepływ przetwarzania dokumentów, korzystając z wizualnego podejścia do tworzenia aplikacji, które wymaga jedynie klikania.

Współużytkowanie bez kompromisów w obszarze bezpieczeństwa

Wysyłaj dokumenty, foldery i obszary zespołów do zewnętrznych podmiotów oraz współpracuj nad nimi z tymi podmiotami, jednocześnie stosując strategie bezpieczeństwa.

Maskowanie w oparciu o role

Automatycznie redaguj dokumenty w oparciu o rolę osoby wnioskującej, ułatwiając zachowanie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności.

Niskokodowe narzędzia programistyczne

Niskokodowe narzędzia i interfejsy API GraphQL umożliwiają osobom niebędącym programistami szybkie tworzenie prototypów i aplikacji, w których są osadzone usługi obsługi treści.

Spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji

Dokładnie klasyfikuj i wyodrębniaj dane newralgiczne oraz uzyskuj na ich podstawie spostrzeżenia za pomocą sztucznej inteligencji, a następnie przesyłaj dane wysokiej jakości do aplikacji zależnych.

Stowarzyszanie między repozytoriami

Zarządzaj treścią i wyszukuj ją niezależnie od tego, gdzie się znajduje, korzystając z usług stowarzyszania przedstawiających wiele repozytoriów jako jedno zunifikowane repozytorium.

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika, który można dostosować na wiele sposobów, spełnia indywidualne potrzeby różnych działów. Możliwe jest także dostosowanie na komputerze stacjonarnym.

Szczegółowe zarządzanie zabezpieczeniami

Zabezpieczenia na poziomach obiektów i folderów, oparte na relacjach a nawet atrybutach treści, pomagają zapewnić odpowiedni dostęp.

Nadzór przez pełny cykl życia

Strategie nadzoru można stosować automatycznie, ręcznie lub na podstawie zdarzeń na każdym etapie: od archiwizacji po przechowywanie i likwidację.

Narzędzia do aktywowania treści

Dostępne są następujące interfejsy API: WebServices, Java, .NET, JavaScript i CMIS. Można także łączyć treść z popularnymi aplikacjami przy użyciu powiadomień zdarzeń.

Scenariusze testowania skalowalności

Zestaw scenariuszy testów funkcjonalnych i skalowalności zapewnia możliwość skalowania do miliardów dokumentów w przypadku prac o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa.

Pełna administracja

Zarządzaj pełnym cyklem życia treści przez definiowanie metadanych i typów dokumentów, konfigurowanie kontroli oraz raportowania i nie tylko.

Elastyczna konfiguracja miejsca na dane

Przenoś treść między dowolnymi urządzeniami pamięci masowej bez zakłócania zarządzania nią i bezproblemowo uruchamiaj usługi obsługi treści w dowolnej chmurze.

Kompatybilność z urządzeniami przenośnymi

Łatwe przeglądanie, przeszukiwanie i wyświetlanie treści oraz współpraca nad nią możliwa jest nie tylko w aplikacji na komputer stacjonarny i aplikacji w przeglądarce, ale także na urządzeniu przenośnym.

Elastyczne archiwizowanie

Archiwizuj treść z produktów SAP, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange i Lotus Notes oraz systemów plików, aby zapewnić długoterminowe zarządzanie.

Strumieniowe przesyłanie filmów w przedsiębiorstwie

Zarządzaj cyklem życia treści wideo wraz z innymi zasobami oraz używaj produktu IBM Enterprise Video Streaming na potrzeby odtwarzania na żądanie.

Integracja z popularnymi aplikacjami

Opinia

Zaufanie wielu klientów

Logo TD Ameritrade
Logo CDG Prevoyance
Logo stanu Tennessee
Logo Sol Caribbean
Logo Allianz
Logo BBVA
Logo Molina Healthcare
Logo Ferservizi
Logo Banco Galicia
Logo Union Bank