Przegląd

Przykłady użycia

Wsparcie dla klientów

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny zwrotów z wnioskami uszeregowanymi wg rodzaju i czasu przetwarzania

Wsparcie dla klientów

Automatycznie rozpatruj wnioski o zwrot kosztów. Minimalizuj ręczne wykonywanie pracy za pomocą bezpośredniego przetwarzania, aby zwiększyć produktywność i spełniać zmieniające się potrzeby klientów.

Zarządzanie rozliczeniami

Zrzut ekranu przedstawiający model decyzyjny dotyczący weryfikowania faktur

Zarządzanie rozliczeniami

Czyli m.in. kontrola prawidłowości faktur. Zarządzaj rosnącą liczbą faktur i usprawniaj proces sprawdzania poprawności dzięki automatyzacji decyzji. Możesz szybciej wykrywać ewentualne błędy, a tym samym redukować częstość ich występowania. W razie potrzeby wprowadzisz niezbędne zmiany, co przełoży się na krótsze oczekiwanie na płatność.

Wdrażanie kadry

Zrzut ekranu z danymi o kandydacie używanymi podczas wdrażania nowego pracownika

Wdrażanie kadry

Buduj i wykorzystuj aplikacje niskokodowe. Zarządzaj procesem wdrażania kadry od aplikacji po wdrożenie za pomocą automatyzacji. Narzędzia niskokodowe umożliwiają szybkie tworzenie i aktualizowanie aplikacji, upraszczając i unowocześniając w ten sposób wprowadzanie kadry w środowisko firmy.

Praca zdalna

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym przedstawiającym przepływ pracy dotyczący żądania wsparcia dla usług współużytkowanych

Praca zdalna

Ułatwiaj wykonywanie typowych zadań. Użytkownicy biznesowi mogą tworzyć uproszczone przepływy pracy bez konieczności kodowania, aby zwiększyć produktywność oraz zmniejszyć złożoność i usunąć ograniczenia pracy zdalnej.

Korzyści

Cechy

Wszystko, czego potrzeba, by zautomatyzować każdy proces biznesowy

Wyspecjalizowane możliwości w zakresie automatyzacji biznesowej – dotyczące treści, decyzji, zadań i przepływów pracy – bazują na zaawansowanych usługach automatyzacji, które stanowią podstawę wszystkich czterech rozwiązań IBM Cloud® Pak for Automation. Uzyskaj wgląd w sposób działania procesów, wizualizuj problemy, identyfikuj poprawki i priorytetyzuj działania.

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo w zakresie niemal każdej chmury. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Podążaj bezpieczną ścieżką do chmury, wybierając z tego lub innego oprogramowania kontenerowego IBM Cloud Pak tylko to, czego naprawdę potrzebujesz.

Rozwój przy wsparciu

Nasi eksperci pomogą w ocenie Twoich rozwiązań, zwinnemu wprowadzaniu zmian i wyznaczaniu kierunku przyszłych działań związanych z automatyzacją.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, pozwalając naszym ekspertom IBM Services® zarządzać swoimi bieżącymi potrzebami w dziedzinie automatyzacji.

Przeglądaj produkty IBM Cloud Pak for Automation

Zapoznaj się z produktami uzupełniającymi.

Następne kroki

Sprawdź, jak już dziś rozpocząć drogę ku hiperautomatyzacji z pomocą rozwiązań IBM Cloud Pak for Business Automation.