Zmodernizuj stare aplikacje i opracuj nowe, od początku przeznaczone dla chmury

IBM Cloud Pak™ for Applications to kompleksowe, spójne rozwiązanie, które przyspiesza wdrażanie aplikacji przeznaczonych dla środowiska Kubernetes i kompilowanych w ramach procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Możesz łatwo zmodernizować istniejące aplikacje, używając zintegrowanych narzędzi IBM, i szybciej opracowywać nowe aplikacje dla dowolnej chmury.

Działając na platformie Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Pak for Applications stanowi hybrydowy, wielochmurowy fundament zgodny ze standardami otwartymi i pozwalający na ulokowanie aplikacji i danych praktycznie w każdym środowisku. Samoobsługowe środowisko integruje narzędzia open source z istniejącym oprogramowaniem pośrednim, stwarzając warunki do stabilnego zapewnienia zgodności formalnej i utrzymywania widoczności bezpiecznych, hybrydowych środowisk wielochmurowych.

Możesz szybciej wdrażać innowacje, a jednocześnie korzystać z dotychczasowych inwestycji, ponieważ tradycyjne aplikacje dają się przenosić do chmury w sposób ekonomiczny i odpowiadający potrzebom Twojej firmy.

IBM Cloud Pak for Applications to jeden z pakietów IBM Cloud Pak, które przyspieszają migrację do chmury

Modernizacja wymaga szybkiego wprowadzania innowacji

Przedsiębiorstwa decydują się na transformację cyfrową i oparcie działalności od początku na chmurze ze względu na swoje cele biznesowe. Rozwiązania IBM Cloud™ Pak działające na platformie Red Hat OpenShift ułatwiają przedsiębiorstwom migrację do chmury, ponieważ umożliwiają szybkie dodawanie nowych funkcji oraz skalowanie zasobów zgodnie z potrzebami w górę lub w dół. Ponadto rozwiązania IBM Cloud Pak mogą stworzyć warunki do skuteczniejszego zabezpieczenia danych i obniżenia kosztów.

Źródło: Badanie IBM o rozwiązaniach od początku tworzonych z myślą o chmurze, IBM Institute for Business Value

75% aplikacji niechmurowych zostanie przeniesionych do chmury w ciągu 3 lat, a 66% zostanie poddanych prostemu przeniesieniu lub modernizacji

Zalety tego podejścia

Tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Zaimplementuj wspólny model oparty na wykorzystaniu kontenerów i mikrousług.

Innowacyjność i wykorzystanie dotychczasowych inwestycji

Dowiedz się, kiedy warto zmodyfikować, zastąpić, przenieść lub zaktualizować aplikacje, które obsługują dane.

Zwinne podejście do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Wykorzystaj różne zasady tworzenia i eksploatacji oprogramowania, by łączyć nowsze modele opracowywania aplikacji i mikrousługi z funkcjami istniejących już procesów i baz danych oprogramowania pośredniego.

Rozwiązania światowej klasy do Twojej dyspozycji

IBM WebSphere Application Server

Dowiedz się więcej

IBM WebSphere® Application Server umożliwia szybsze dostarczanie innowacyjnych aplikacji, zapewniając jednocześnie niezrównaną efektywność operacyjną, niezawodność, łatwość administrowania, ochronę i kontrolę.

Dostarczanie ciągłe z myślą o chmurach hybrydowych

Dowiedz się więcej

Osiągaj większą zwinność, skracaj cykle publikacji i zarządzaj strumieniem wartości w chmurach hybrydowych i środowiskach wielochmurowych z pomocą rozwiązań IBM UrbanCode® Deploy i UrbanCode Velocity, w ramach dodatku UrbanCode DevOps.

Obsługa środowisk wykonawczych

Dowiedz się więcej

Dzięki otwartej i gotowej do użycia w środowisku produkcyjnym dystrybucji OpenJDK za środowisko wykonawcze Java™, Node, Swift lub Spring płacisz tylko wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia klasy korporacyjnej.

IBM Mobile Foundation

Dowiedz się więcej

IBM Mobile Foundation oferuje możliwości klasy korporacyjnej stworzone specjalnie z myślą o budowaniu i wdrażaniu nowej generacji kognitywnych, kontekstowych i spersonalizowanych aplikacji mobilnych (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM).

diagram ilustrujący sposób operowania na danych przez IBM Cloud Pak for Application

IBM Cloud Pak for Applications

Twórz innowacyjne aplikacje od początku przeznaczone dla chmury, korzystając z wybranych przez siebie narzędzi i środowisk wykonawczych. IBM Cloud Pak for Applications to kontenerowe rozwiązanie programowe klasy korporacyjnej, które działa na platformie Red Hat OpenShift, służące do modernizowania istniejących aplikacji i tworzenia nowych aplikacji przeznaczonych od początku dla chmury. Ten fundament hybrydowego środowiska wielochmurowego pokonuje granice technologii i kontenerów danych, aby przyspieszyć i zabezpieczyć modernizację i skrócić czas tworzenia aplikacji dla środowiska Kubernetes, a jednocześnie pozwala spełniać wskazane przez przedsiębiorstwo standardy i wymogi.

→ Pobierz obraz (IMG, 83 kB)

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na rozmowę