Przegląd

Zespół IT w jednym ze szpitali zauważył, że używany system dokumentacji pacjentów nie jest zgodny z dostępnymi aktualizacjami zabezpieczeń. Mimo że dokonanie pewnych aktualizacji było możliwe, wciąż pozostawały luki. Kilka z nich doprowadziło do złamania zabezpieczeń i naruszenia wymogów ustawy HIPAA, co skutkowało nałożeniem na placówkę wysokich grzywien. Prywatność pacjentów zawsze stanowiła priorytet dla pracowników szpitala, dlatego zespół postanowił zmodernizować dotychczasowe, monolityczne aplikacje.

Opinia

Skupiamy się na kliencie, a modernizacja systemów pozwoliła nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Nasza technologia umożliwia skalowanie, dopasowując się do wymagań klientów, i zapewnia ciągłość usług bez przestojów”.

— Aline Yurik, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania, Blue Cross Blue Shield of Massachusetts

Prezentacja

1. Analiza systemu

Zespół ds. IT korzysta z modułu gromadzącego dane będącego częścią rozwiązania IBM Transformation Advisor, by przeanalizować wszystkie aplikacje wykorzystywane przez szpital. Otrzymany raport zawiera zestawienie zależności, problemów i szacowanych kosztów migracji.

Ekran powitalny produktu IBM Transformation Advisor

2. Automatyzacja prostych aktualizacji

Zespół rozpoczyna pracę od aplikacji określonych jako „proste”. Zapoznaje się z zalecanym planem modernizacji i automatyzuje migrację tych aplikacji, korzystając z narzędzia IBM Transformation Advisor.

Szczegółowa analiza od IBM Transformation Advisor: klasyfikacja problemów i złożoności

3. Planowanie strategiczne

W przypadku aplikacji oznaczonych jako „umiarkowanie złożone” i „złożone”, zespół opracowuje plan migracji oparty na zależnościach każdej aplikacji, jej wartości biznesowej i czasie potrzebnym na programowanie.

Zrzut ekranu przedstawiający wyniki analizy zbioru aplikacji w programie IBM Transformation Advisor

Przykład zastosowania: budowanie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Twórz aplikacje przeznaczone dla chmury, aby szybko reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów.