Przegląd

Wytyczne dotyczące modernizacji to plan pozwalający rozpocząć strategiczny proces aktualizowania aplikacji. Wsparcie dla transformacji pomoże określić, które aplikacje należy przenieść bezpośrednio do środowiska chmurowego, a które trzeba wcześniej podzielić na mniejsze komponenty.

Większa wartość aplikacji

Transformacja aplikacji monolitycznych Java™

Rozwiązanie IBM Mono2Micro wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania rekomendacji i kodu w trakcie modyfikacji aplikacji

Przeniesienie aplikacji Java EE na inną platformę

IBM Cloud® Transformation Advisor ocenia, analizuje i modernizuje

Optymalne planowanie modernizacji

Narzędzia i usługi pozwolą określić właściwe podejście do aktualizacji aplikacji

Konsola produktu IBM Transformation Advisor

Prezentacja

Oceniaj istniejące aplikacje, badaj ich komponenty zależne i automatyzuj proste procesy migracji, aby przyspieszyć transformację cyfrową.

Wypróbuj przed zakupem

Rozwiązanie: akceleratory dla aplikacji tworzonych z myślą o chmurze