Modernizacja istniejących aplikacji i tworzenie nowych, od początku działających w chmurze

IBM Cloud Pak™ for Applications to kompleksowe, spójne rozwiązanie, które przyspiesza wdrażanie aplikacji przeznaczonych dla środowiska Kubernetes i kompilowanych w ramach procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Możesz łatwo zmodernizować istniejące aplikacje, używając do tego zintegrowanych narzędzi IBM, i szybciej opracowywać nowe aplikacje dla dowolnej chmury.

Działając na platformie Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud™ Pak for Applications stanowi hybrydowy, wielochmurowy fundament zgodny ze standardami otwartymi i pozwalający na ulokowanie aplikacji i danych praktycznie w każdym środowisku. Samoobsługowe środowisko integruje narzędzia open source z istniejącym oprogramowaniem pośrednim, stwarzając warunki do stabilnego zapewnienia zgodności formalnej i utrzymywania widoczności bezpiecznych, hybrydowych środowisk wielochmurowych.

Możesz szybciej wdrażać innowacje, a jednocześnie korzystać z dotychczasowych inwestycji, ponieważ tradycyjne aplikacje dają się przenosić do chmury w sposób ekonomiczny i odpowiadający potrzebom Twojej firmy.

Wykorzystaj metodyki tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz narzędzia do modernizacji, by przejść z monolitycznego modelu do architektury opartej na mikrousługach. Rozwiązanie IBM Cloud Pak for Applications V4 jest już dostępne.

→ Dowiedz się więcej

Zwiększ wartość swojej organizacji dzięki tworzeniu aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Obejrzyj webinarium na żądanie, w którym omówiono, jak tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury sprzyja ciągłemu kreowaniu innowacji.

Wpływ na rynek

Szybkie kreowanie innowacji: warunek modernizacji

Rozwiązania IBM Cloud Pak™ działające na platformie Red Hat OpenShift ułatwiają przedsiębiorstwom migrację do chmury, ponieważ umożliwiają szybkie dodawanie nowych funkcji oraz skalowanie zasobów zgodnie z potrzebami w górę lub w dół*.

75%

aplikacji, które nie działają jeszcze w chmurze, zostanie do niej przeniesionych w ciągu następnych trzech lat

66%

aplikacji zostanie przeniesionych metodą „podniesienia i przesunięcia” (ang. „lift-and-shift”) lub na drodze modernizacji

Zalety tego podejścia

Tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Zaimplementuj wspólny model oparty na wykorzystaniu kontenerów i mikrousług.

Innowacyjność i wykorzystanie dotychczasowych inwestycji

Dowiedz się, kiedy warto zmodyfikować, zastąpić, przenieść lub zaktualizować aplikacje, które obsługują dane.

Zwinne podejście do tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Wykorzystaj różne zasady tworzenia i eksploatacji oprogramowania, by łączyć nowsze modele opracowywania aplikacji i mikrousługi z funkcjami istniejących już procesów i baz danych oprogramowania pośredniego.

Rozwiązania światowej klasy do Twojej dyspozycji

IBM WebSphere Application Server

Dowiedz się więcej

IBM WebSphere® Application Server umożliwia szybsze dostarczanie innowacyjnych aplikacji, zapewniając jednocześnie niezrównaną efektywność operacyjną, niezawodność, łatwość administrowania, ochronę i kontrolę.

Dostarczanie ciągłe z myślą o chmurach hybrydowych

Dowiedz się więcej

Osiągaj większą zwinność, skracaj cykle publikacji i zarządzaj strumieniem wartości w chmurach hybrydowych i środowiskach wielochmurowych z pomocą rozwiązań IBM UrbanCode® Deploy i UrbanCode Velocity, w ramach dodatku UrbanCode DevOps.

IBM Edge Computing

Dowiedz się więcej

IBM Edge Computing™ rozszerza możliwość przetwarzania w chmurze także o brzeg sieci, ponieważ zapewnia autonomiczne funkcje zarządzania, które pozwalają stawić czoła problemom związanym z ogromną skalą, różnorodnością i dynamiką zmian.

Obsługa środowisk wykonawczych

Dowiedz się więcej

Dzięki otwartej i gotowej do użycia w środowisku produkcyjnym dystrybucji OpenJDK za środowisko wykonawcze, m.in. platformy Java™, Node.js i Spring, płacisz tylko wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia klasy korporacyjnej.

IBM Mobile Foundation oferuje możliwości klasy korporacyjnej stworzone specjalnie z myślą o budowaniu i wdrażaniu nowej generacji kognitywnych, kontekstowych i spersonalizowanych aplikacji mobilnych.

diagram ilustrujący sposób operowania na danych przez IBM Cloud Pak for Application

IBM Cloud Pak for Applications

Twórz innowacyjne aplikacje od początku przeznaczone dla chmury, korzystając z wybranych przez siebie narzędzi i środowisk wykonawczych. IBM Cloud Pak for Applications to kontenerowe rozwiązanie programowe klasy korporacyjnej, które działa na platformie Red Hat OpenShift, służące do modernizowania istniejących aplikacji i tworzenia nowych aplikacji przeznaczonych od początku dla chmury. Ten fundament hybrydowego środowiska wielochmurowego pokonuje granice technologii i kontenerów danych, aby przyspieszyć i zabezpieczyć modernizację i skrócić czas tworzenia aplikacji dla środowiska Kubernetes, a jednocześnie pozwala spełniać wskazane przez przedsiębiorstwo standardy i wymogi.

→ Zobacz większy obraz (PDF, 555 kB)

Nie wiesz, od czego zacząć?

Wypróbuj IBM Cloud Transformation Advisor. Służy do katalogowania aplikacji, rejestrowania miejsca ich użytkowania oraz szacowania złożoności ich ewentualnej modernizacji.

Rozwiązania IBM Cloud Pak

Poznaj kompleksowe, oparte na kontenerach rozwiązania IBM, które odpowiadają na najpowszechniejsze problemy biznesowe.