Przegląd

Jak to działa

Analiza aplikacji na platformie Kubernetes

Ilustracja związku między IBM Cloud Monitoring a Kubernetes pod względem analizy

Analiza aplikacji na platformie Kubernetes

Skonfiguruj klaster tak, aby przekazywał metryki do usługi IBM Cloud Monitoring w chmurze IBM Cloud.

Analiza dla hosta Ubuntu

Ilustracja związku między produktem IBM Cloud Monitoring a Ubuntu pod względem analizy

Analiza dla hosta Ubuntu

Skonfiguruj hosta Ubuntu tak, by przekazywał metryki do usługi IBM Cloud Monitoring w chmurze IBM Cloud.

Korzyści

Powiązane produkty

IBM Cloud Kubernetes Service

Twórz klastry Kubernetes i zarządzaj nimi z możliwością monitorowania.

IBM Cloud Log Analysis

Skonfiguruj rejestrowanie na poziomie klastra w ramach jednej platformy w celu uzyskania bardziej przejrzystych metryk Ubuntu.

Istio

Zyskaj możliwość integracji z narzędziami platformy po uruchomieniu Istio w usłudze IBM Cloud Kubernetes Service.