Jak działają usługi IBM Cloud Internet Services?

Usługi IBM Cloud Internet Services obejmują serwer nazw domen (DNS), system globalnego równoważenia obciążeń (GLB), ochronę przed atakami w postaci rozproszonej odmowy usługi (DDoS), firewall aplikacji WWW (WAF), protokół TLS (Transport Layer Security) oraz buforowanie, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność aplikacji internetowych na poziomie, który nie ma sobie równych na rynku.

Cechy

Skalowalna, wysoce wydajna ochrona przed atakami DDoS

Obejrzyj wideo o ochronie przed atakami DDoS (03:51)

Częstotliwość i siła ataków DDoS stale wzrasta. Poprzez możliwość wykorzystania milionów niezabezpieczonych urządzeń internetu rzeczy (IoT) tworzenie botnetów zdolnych do przeprowadzania wysoce rozproszonych ataków wolumetrycznych staje się łatwiejsze, a ataki wyrządzają coraz większe szkody. Oprócz tego, że ataki cechują się większym wolumenem, coraz częściej kierowane są one nie do warstw sieci i transportu, lecz do warstwy aplikacji (warstwy 7). Warstwowa metoda zabezpieczeń oferuje wiele opcji zapobiegania atakom DDoS w ramach jednej usługi. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie zakłóceniom spowodowanym niepożądanym ruchem danych przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości prawidłowego ruchu, co zapewnia odpowiednio wysoką dostępność i wydajność serwisów WWW, aplikacji i interfejsów API.

Protokół SSL (Secure Sockets Layer) to standardowa technika zabezpieczająca służąca do nawiązywania szyfrowanego połączenia między serwerem WWW a przeglądarką. Tak zabezpieczone połączenie gwarantuje zachowanie poufności wszystkich przesyłanych danych. Technika ta nazywana jest również protokołem TLS (Transport Layer Security). Miliony witryn internetowych na co dzień wykorzystują szyfrowanie SSL w celu zabezpieczenia połączeń i ochrony danych swoich klientów przed monitorowaniem i manipulowaniem.

Zbyt wysoki poziom wykorzystania serwerów lub ich odległość geograficzna często jest przyczyną niepożądanych opóźnień, które negatywnie wpływają na doświadczenia użytkowników. W wielu przypadkach niestabilne lub niepoprawnie skonfigurowane serwery całkowicie odrzucają żądania odwiedzających, uniemożliwiając im dostęp do serwisów lub aplikacji WWW oraz interfejsów API. Rozwiązaniem tego problemu jest system równoważenia obciążeń, który przyczynia się do redukcji opóźnień, rozdzielając lokalne i globalne żądania pomiędzy różne serwery lub kierując ruch do najbliższego regionu geograficznego. Dodatkowo kontrole poprawności działania umożliwiają szybkie przełączanie awaryjne w celu przekierowania odwiedzających do sprawnego serwera.

Firewall aplikacji WWW (WAF) chroni Twoje zasoby internetowe przed typowymi zagrożeniami, takimi jak wstrzyknięcia kodu SQL, osadzanie spreparowanych skryptów czy fałszowanie żądań, a przy tym nie wymaga modyfikowania istniejącej infrastruktury. WAF domyślnie chroni zasoby internetowe w 10 słabych punktach znajdujących się na czele listy OWASP. Poza regułami OWASP istnieje 148 wbudowanych reguł WAF, które można włączyć jednym kliknięciem przycisku.

Możesz zarządzać wszystkimi domenami z poziomu przyjaznego interfejsu użytkownika IBM lub interfejsu API, niezależnie od tego, gdzie przechowywane są Twoje zasoby internetowe. IBM nie wyznacza limitów zapytań i jest w stanie obsłużyć miliony rekordów w jednej domenie.

Sieć dostarczania treści

Dowiedz się więcej o sieci CDN

Usługi IBM Cloud Internet Services oparte są na stworzonej przez firmę Cloudflare specjalistycznej sieci dostarczania treści (CDN), która została zaprojektowana i zbudowana poprzez integrowanie najnowszych technologii, tak aby klienci mogli korzystać z najbardziej zaawansowanych protokołów w sieci WWW, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Globalna sieć zapewnia optymalizację bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności, bez obciążeń wynikających ze stosowania przestarzałych technologii. Rezultatem jest łatwa w konfiguracji sieć CDN, która jest bardziej przystępna cenowo i działa lepiej niż inne.

Wydajność i niezawodność

Usługi IBM Cloud Internet Services podnoszą jakość aplikacji, ulepszając mobilne interakcje, zapewniając wysoką dostępność aplikacji i przyspieszając ich działanie. Funkcje zwiększające wydajność:

• globalne równoważenie obciążeń
• buforowanie
• inteligentny routing
• optymalizacja aplikacji WWW i aplikacji mobilnych

Przeczytaj opracowanie dotyczące wydajności (228 kB)

zdjęcie przedstawiające wydajność usług IBM Cloud Internet Services

Bezpieczeństwo

Usługi IBM Cloud Internet Services oferują ochronę przed zagrożeniami internetowymi, takimi jak naruszenia danych klientów czy nadużycia spowodowane przez złośliwe boty. Ich zdolność do obrony przed atakami wolumetrycznymi wielokrotnie przewyższa potencjał największego ataku DDoS, jaki dotychczas zarejestrowano. Funkcje zabezpieczające:

• ochrona przed atakami DDoS
• firewall aplikacji WWW
• firewall IP
• ograniczanie częstości żądań
• heurystyczna redukcja ryzyka
• zabezpieczony serwer DNS z rozszerzeniami DNSSEC
• ruch sieciowy zabezpieczony protokołem TLS

Przeczytaj opracowanie dotyczące zabezpieczeń (226 kB)

zdjęcie przedstawiające wydajność usług IBM Cloud Internet Services

Pierwsze kroki

Możemy zaczynać? Dzięki naszemu portalowi i interfejsowi API wystarczy kilka kliknięć, aby zapewnić szybkość i bezpieczeństwo zasobów internetowych.