Broń aplikacje przed zagrożeniami w dni wolne od pracy

Obejrzyj webinarium i dowiedz się, jak zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i chronić aplikacje internetowe przed zagrożeniami w sieci.

Ochrona aplikacji, jakiej potrzebujesz

IBM Cloud Internet Services to prosty zestaw usług sieciowych dla klientów, którzy chcą zabezpieczyć swoje aplikacje internetowe przed atakami rozproszonej odmowy usługi (DDoS), kradzieżą danych i atakami botów, a także dla klientów, którzy chcą zoptymalizować swoje aplikacje WWW lub zapewnić globalną reaktywność i stałą dostępność aplikacji internetowych.

Przeczytaj blog

Jak to działa

Bezpieczna aplikacja WWW na platformie Cloud Foundry w wielu regionach

Potrzeby klienta:
• Wdrożenie aplikacji w wielu regionach zgodnie z modelem dostarczania ciągłego
• Przypisanie do aplikacji domeny niestandardowej
• Zapewnienie wysokiej dostępności i kierowanie użytkowników do właściwej instancji aplikacji
• Ochrona aplikacji przed zagrożeniami
Rozwiązanie IBM:
• Pakiet SDK dla języka node.js (aplikacja Cloud Foundry)
• Rozwiązanie Continuous Delivery na potrzeby tworzenia i eksploatacji oprogramowania
• Usługi IBM Cloud Internet Services obejmujące system równoważenia obciążenia Global Load Balancer (GLB), firewall aplikacji WWW (WAF) i ochronę przed atakami DDoS

Dowiedz się, jak to robimy

diagram przedstawiający bezpieczną aplikację WWW na platformie Cloud Foundry

Wytrzymałe i bezpieczne klastry Kubernetes działające w wielu regionach

Potrzeby klienta:
• Wdrożenie aplikacji na wielu klastrach Kubernetes w kilku regionach
• Rozdzielenie ruchu na wiele klastrów przy pomocy rozwiązania GLB
• Kierowanie użytkowników do najbliższego klastra przy jednoczesnej ochronie aplikacji przed zagrożeniami
• Zwiększenie wydajności aplikacji poprzez buforowanie

Rozwiązanie IBM:
• Usługi IBM Cloud Internet Services obejmujące system GLB, WAF i ochronę przed atakami DDoS
• Rejestr kontenerów IBM Cloud
• Usługa IBM Cloud Kubernetes

Dowiedz się więcej

diagram przedstawiający wieloregionowe klastry Kubernetes

Globalne aplikacje o wysokiej dostępności w chmurze

Potrzeby klienta:
• Wdrożenie aplikacji internetowej na instancjach serwerów wirtualnych (VSI) w kilku centrach przetwarzania danych IBM Cloud
• Zapewnienie wysokiej dostępności i kierowanie użytkowników do właściwej instancji aplikacji
• Ochrona aplikacji przed zagrożeniami

Rozwiązanie IBM:
• Usługi IBM Cloud Internet Services obejmujące system GLB, WAF i ochronę przed atakami DDoS
• System równoważenia obciążeń w chmurze IBM Cloud
• Instancje serwerów wirtualnych IBM
• Obiektowa pamięć masowa w chmurze IBM Cloud
• Grupy zabezpieczeń IBM na potrzeby szczegółowej kontroli ruchu danych do/z serwera VSI

diagram przedstawiający globalną aplikację o wysokiej dostępności w chmurze

Zabezpieczenie i optymalizacja aplikacji w chmurze hybrydowej

Potrzeby klienta:
• Wdrożenie aplikacji internetowej na serwerze fizycznym z dostępem zarówno przez Internet, jak i intranet
• Zapewnienie wysokiej dostępności aplikacji internetowej i kierowanie użytkowników do najbliższej instancji aplikacji
• Ochrona aplikacji przed zagrożeniami

Rozwiązanie IBM:
• Usługi IBM Cloud Internet Services obejmujące system GLB, WAF i ochronę przed atakami DDoS
• Zasoby obliczeniowe serwerów fizycznych IBM
• Obiektowa pamięć masowa w chmurze IBM Cloud
• Usługa IBM Direct Link

diagram ilustrujący aplikację w chmurze hybrydowej

Korzyści

Zero kompromisów

Codzienna działalność przedsiębiorstw opiera się na działaniu kilku newralgicznych aplikacji internetowych. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń bez poświęcania wydajności stanowi niemałe wyzwanie. Usługi IBM Cloud Internet Services zapewniają bezpieczeństwo i wydajność aplikacji internetowych na poziomie, który nie ma sobie równych na rynku.

Globalny zasięg

Usługi IBM Cloud Internet Services są dostępne na całym świecie za pośrednictwem platformy IBM Cloud oraz sieci Cloudfare obejmującej globalne centra przetwarzania danych w 58 krajach. Zostały opracowane z myślą o zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa aplikacji bez ograniczania ich sprawności działania.

Przewidywalne ceny

Stała stawka za usługi IBM Cloud Internet Services pozwala precyzyjnie kontrolować kwotę wydawaną w każdym miesiącu.

Pierwsze kroki

Możemy zaczynać? Dzięki naszemu portalowi i interfejsowi API wystarczy kilka kliknięć, aby zapewnić szybkość i bezpieczeństwo zasobów internetowych.