Cechy środowisk wykonawczych aplikacji IBM Cloud Foundry

Wybierz swój język

IBM Cloud Foundry zawiera środowiska wykonawcze dla języków Java, Node.js, PHP, Python, Ruby, Swift i Go. Dodatkowo dostępne są pakiety tworzone przez społeczność Cloud Foundry. W połączeniu z usługami DevOps środowiska wykonawcze aplikacji umożliwiają stosowanie modelu dostarczania, w którym znaczna część procesu programowania iteracyjnego zostaje zautomatyzowana.

Odporne na błędy

Środowiska wykonawcze ułatwiają tworzenie aplikacji jako bezstanowych procesów, które zapewniają szybkie uruchamianie i zatrzymywanie, replikację w przypadku błędu instancji oraz duplikowanie, gdy potrzebna jest stała lub zwiększona wydajność.

Wzbogać aplikacje o dodatkowe usługi

Środowiska wykonawcze włączają usługi IBM Cloud w aplikacje jako punkty końcowe, dzięki czemu każda instancja danej aplikacji potrafi zarządzać odpowiednimi wywołaniami i danymi. W rzeczywistości środowiska wykonawcze zarządzają w ten sposób wszystkimi powiązanymi zasobami: pakietami SDK, interfejsami API (udostępnianymi jako usługi w chmurze lub oferowanymi przez tradycyjne przedsiębiorstwa jako usługi niestandardowe), a także samymi aplikacjami, gdy są one używane jako zasoby przez inne aplikacje.

Postaw pierwsze kroki na platformie Cloud Foundry w kilka minut

Wdrażaj i skaluj aplikacje bez konieczności ręcznej konfiguracji serwerów i zarządzania nimi.