Opcje cen

Przedziały Endurance

Obsługa różnorodnych potrzeb aplikacji na wymaganym przez użytkownika poziomie przy zastosowaniu prostych, wstępnie zdefiniowanych warstw płatności za każdy gigabajt. Dostępna jest wydajność do 48 000 operacji we/wy na sekundę. Przedziały Endurance produktu IBM Cloud® Block Storage doskonale sprawdzają się w przypadku obciążeń o niskiej intensywności, w zastosowaniach ogólnych oraz w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka wydajność.

Cena hurtowa

Warstwa IOPS 0,25 IOPS/GB 2 IOPS/GB 4 IOPS/GB 10 IOPS/GB
Cena przy rozliczeniu miesięcznym
USD 0.05
USD 0.12
USD 0.16
USD 0.48
Cena za godzinę
USD 0.00007
USD 0.00017
USD 0.00022
USD 0.00067

Opłaty za obraz stanu

Uwaga: nie pobieramy opłat za replikację

Warstwa IOPS 0,25 IOPS/GB 2 IOPS/GB 4 IOPS/GB 10 IOPS/GB
Cena przy rozliczeniu miesięcznym
USD 0.016
USD 0.05
USD 0.05
USD 0.05
Cena za godzinę
USD 0.00002
USD 0.00007
USD 0.00007
USD 0.00007

Opcje Performance

Kontroluj pojemność i łączną liczbę operacji we/wy każdego woluminu pamięci masowej. Udostępniaj pamięć masową o pojemności do 12 TB i maksymalnej wydajności 48 000 operacji we/wy na sekundę. Opcje Performance rozwiązania IBM Cloud Block Storage sprawdzają się doskonale w przedsiębiorstwach o wyraźnie określonych wymaganiach dotyczących wydajności.

Opłaty miesięczne: USD 0.10 za każdy GB i USD 0.07 za operację we/wy

Opłaty godzinowe: USD 0.0001 za każdy GB i USD 0.0002 za operację we/wy

Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z blokowej pamięci masowej

Załóż konto IBM Cloud®, aby rozpocząć pracę z rozwiązaniem IBM Cloud Block Storage.