Najważniejsze cechy i funkcje

Co zawiera oferta IBM Cloud® Block Storage

Wersja Endurance

Obsługa różnych potrzeb aplikacyjnych przy zastosowaniu prostych, wstępnie zdefiniowanych warstw płatności za każdy GB oraz wydajności do 48 000 operacji we/wy na sekundę. Warstwy Endurance sprawdzają się doskonale w przypadku większości obciążeń.

Wersja Performance

Szybko reaguj na zmiany danych. Kontroluj pojemność i łączną liczbę operacji we/wy każdego woluminu pamięci masowej. Udostępniaj pamięć masową, korzystając z opcji charakteryzujących się coraz wyższymi parametrami, aż do pojemności 12 TB i 48 000 operacji we/wy na sekundę.

Rozszerzalne woluminy i konfigurowalna liczba IOPS

Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę operacji we/wy na sekundę i rozszerzaj istniejące woluminy w czasie rzeczywistym, aby dostosować parametry pamięci masowej do dynamicznie zmieniających się obciążeń. Płać za to, czego potrzebujesz — tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Obrazy stanu i replikacja

Przechwytuj obrazy stanu w danym momencie i replikuj je do innych centrów przetwarzania danych w celu zapewnienia ciągłości działania.

Duplikowanie woluminów

Twórz nowe, niezależne duplikaty istniejących woluminów na podstawie obrazów stanu, nie zatrzymując przy tym operacji we/wy hosta ani replikacji. Zarządzaj nimi tak, jak każdym innym woluminem.

Szyfrowanie danych w spoczynku

Zarządzane przez dostawcę szyfrowanie w spoczynku chroni dane bez dodatkowych kosztów i bez wpływu na jakość działania.

Współbieżny dostęp, wysoka dostępność i trwałość

Podłączaj wiele urządzeń blokowych jednocześnie w konfiguracjach klastrowych, korzystając z nadmiarowych, wielościeżkowych połączeń we/wy. Unikaj utraty danych podczas konserwacji lub awarii.

Dostępność centrum przetwarzania danych

Pamięć masowa oparta na technologii flash, szyfrowanie danych w spoczynku, obrazy stanu i replikacja, duplikowanie woluminów, rozszerzalne woluminy i możliwości korygowania liczby operacji we/wy na sekundę — wszystkie te funkcje są dostępne w 6 regionach globalnych.

Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z blokowej pamięci masowej

Załóż konto IBM Cloud, aby rozpocząć pracę z rozwiązaniem IBM Cloud® Block Storage.