Z jakich aplikacji mogę za pomocą Cloud Backup tworzyć kopie zapasowe?

Cloud Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych aplikacji różnego typu. IBM Cloud oferuje też agenty systemowe do tworzenia kopii zapasowych z niektórych najpopularniejszych systemów, takich jak serwery fizyczne, Microsoft SQL i Oracle. Każdy agent jest dostępny jako dodatek do usługi Cloud Backup. By dodać agenta, już dziś skontaktuj się z zespołem sprzedażowym IBM Cloud. Uwaga: wymienione wtyczki są kompatybilne tylko z serwerami Windows.

Z jaką częstotliwością mogę tworzyć kopie zapasowe z pomocą Cloud Backup?

Z dowolną częstotliwością. Korzystając z narzędzia WebCC, można samodzielnie zainicjować tworzenie kopii zapasowej lub ustawić harmonogram — jednorazowy lub stały — i wybrać opcję tworzenia kopii codziennie, co tydzień lub ustawić inną częstotliwość. Harmonogramy mogą być zmieniane i usuwane w dowolnym momencie.

Jak działają schematy czasu przechowywania danych?

Cloud Backup umożliwia odzyskiwanie danych z wybranego momentu. Dzienne schematy przechowywania danych pozwalają na dostęp do kopii zapasowych z ostatnich siedmiu dni. W schematach tygodniowych dane są przechowywane przez miesiąc, a w miesięcznych — przez rok. Gdy okres przechowywania dobiega końca, najstarszy zestaw danych jest usuwany, a najstarszym możliwym punktem odtwarzania staje się pierwsza kopia zapasowa „delta”.

Czym jest technika „delta”?

Pierwsza kopia zapasowa zawiera całe dane. Kolejne kopie, zwierające tylko zmiany, określa się mianem kopii „delta”. Są one równoważne pierwszej kopii zapasowej i uznawane za pełne kopie. Można odtworzyć wszystkie lub tylko wybrane pliki. Taka technika umożliwia tworzenie „pełnych kopii” za każdym razem, przy jednoczesnej oszczędności miejsca na serwerze. Rozwiązanie to skraca też czas potrzebny na utworzenie kolejnych kopii zapasowych.

Czy moje kopie zapasowe są bezpieczne?

Szyfrowanie przesyłanych danych odbywa się domyślnie w oparciu o 256-bitowy klucz AES. Można również przechowywać dane w zaszyfrowanym formacie z wykorzystaniem 256-bitowego klucza AES.

Uwaga: Nie wolno utracić hasła szyfrowania. Bez niego odzyskanie danych nie będzie możliwe. Utrata hasła będzie równoznaczna utracie danych. Współczynnik kompresji można ustawić w zakresie od zera do maksymalnej kompresji, która w zależności od typu pliku może wynosić między 20 a 30 procent.

Jakie informacje są przechowywane w kopiach zapasowych systemu?

Kopie zapasowe systemu zawierają między innymi: bazę danych rejestracji klas COM +, rejestr, pliki rozruchowe i systemowe oraz licznik wydajności. Wszystko zależy od konkretnego systemu. Pliki systemowe mogą różnić się w zależności od systemu operacyjnego i dodatku Service Pack. Zwykle jest ich kilka tysięcy. System MS Windows tworzy dynamiczną listę tych bibliotek DLL, gdy zostają dołączone do kopii zapasowej. Dołączenie plików systemowych do kopii zapasowej jest pomocne przy późniejszym przywracaniu uszkodzonych plików systemowych, jeśli przez przypadek odinstalowany zostanie któryś z dodatków Service Pack lub jeśli trzeba odtworzyć system na serwerze fizycznym. Pozwala to na przywrócenie systemu bez ponownej instalacji z pakietu instalacyjnego i późniejszego instalowania każdego brakującego dodatku z osobna.

Uwaga: Kopia zapasowa systemu nie zawiera plików z danymi użytkowników. Przywracanie systemu z kopii zapasowej powinno zostać ustawione jako zadanie autonomiczne. Oznacza to, że nie należy do niego wykorzystywać innych źródeł danych.

Co się dzieje z plikami otwartymi?

Klient domyślnie dysponuje najnowszą technologią, która pozwala na obsługę większości otwartych plików w systemie operacyjnym. Jeśli, co zdarza się rzadko, tworzenie kopii zapasowej nie udaje się z uwagi na ograniczenia dotyczące otwartych plików, można dokupić dodatkowe wtyczki do obsługi takich plików. Zwykle nie jest to konieczne, ale jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej zgłaszane są błędy dotyczące otwartych plików, można zamówić odpowiednie wtyczki.

→Zobacz wszystkie często zadawane pytania

Wystarczy kilka minut, by zacząć pracę z Cloud Backup

IBM Cloud ułatwia dodawanie usług przechowywania kopii zapasowych.