Przechowuj identyczne kopie swoich danych

Nikt nie spodziewa się uszkodzenia lub utraty danych. Jednak przechowywanie kopii zapasowych jest o wiele mniej kosztowne niż konieczność tworzenia ich od nowa. Na platformie IBM Cloud dostępne są gotowe do użytku rozwiązania automatycznego tworzenia kopii zapasowych EVault i R1Soft. Możliwe jest ponadto tworzenie rozwiązań niestandardowych z wykorzystaniem dostępnych na platformie IBM Cloud serwerów wirtualnych lub serwerów fizycznych obsługujących Twoją własną aplikację do tworzenia kopii zapasowych.

IBM Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

Cena bazowa: 12 USD za licencję Spectrum Protect Plus, minimum 10 licencji wirtualnych IBM Spectrum Protect™ Plus to rozwiązanie w zakresie ochrony danych i dostępności, które upraszcza tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych i baz danych. Rozwiązanie IBM Spectrum Protect Plus umożliwia ponadto samoobsługowy dostęp do danych w celu zoptymalizowania ponownego użycia danych do celów testów/rozwoju, analiz oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Jego wdrożenie to kwestia kilku minut, a na zabezpieczenie całego środowiska pracy wystarczy godzina. Rozwiązanie IBM Spectrum Protect Plus on IBM Cloud może zostać w prosty sposób włączone do istniejącego lub nowego środowiska VMware z poziomu konsoli IBM Cloud. 

Ceny rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus dla środowiska VMware vSphere:
10 maszyn wirtualnych: 120 USD
25 maszyn wirtualnych: 300 USD
50 maszyn wirtualnych: 600 USD
100 maszyn wirtualnych: 1200 USD
200 maszyn wirtualnych: 2400 USD

Dowiedz się więcej o produkcie Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

IBM Spectrum Protect Plus

Korzyści płynące z rozwiązania Spectrum Protect Plus

Icon representing SLA-based data protection management and monitoring

Zarządzanie ochroną danych i monitorowanie działań zgodnie z umowami SLA

Portal zarządzania IBM Spectrum Protect Plus umożliwia tworzenie kopii zapasowych i kopii danych przy użyciu predefiniowanych lub niestandardowych szablonów umów dotyczących poziomu usług.

Icon representing long-term data protection with Spectrum Protect

Integracja z IBM Spectrum Protect

Przenoś kopie danych do IBM Spectrum Protect w celu ich długoterminowego przechowywania.

Icon representing Spectrum Protect Plus search capabilities

Wyszukiwanie w katalogu globalnym

Prosta, podobna do Google funkcja globalnego wyszukiwania ułatwia znajdowanie plików, baz danych lub maszyn wirtualnych do odtworzenia.

Veeam on IBM Cloud

Cena bazowa: 15 USD za licencję Veeam, minimum 10 maszyn wirtualnych Rozwiązanie Veeam on IBM Cloud łączy zautomatyzowane możliwości tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz replikacji danych z zaawansowanym monitorowaniem, raportowaniem i planowaniem mocy obliczeniowej w celu bardziej niezawodnego zarządzania środowiskami VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Czy to w siedzibie firmy, czy w chmurze IBM Cloud, rozwiązanie bezproblemowo integruje się z obsługiwanym hiperwizorem.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Veeam on IBM Cloud

Veeam Backup and Replication dla środowiska VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V
10 maszyn wirtualnych: 150 USD
25 maszyn wirtualnych: 375 USD
50 maszyn wirtualnych: 750 USD
100 maszyn wirtualnych: 1500 USD
200 maszyn wirtualnych: 3000 USD

VeeAM

Korzyści z rozwiązania Veeam

Proactive icon

Proaktywność

Wykrywaj problemy w środowisku informatycznym zanim zdążą wyrządzić szkody dzięki narzędziom do monitorowania i generowania alertów.

Speedy

Szybkość

Szybko odtwarzaj dane, których potrzebujesz, osiągając docelowy czas odtworzenia wynoszący mniej niż 15 minut.

Proactive icon

Niezawodność

Odtwarzaj pliki, aplikacje i serwery wirtualne wtedy, gdy tego potrzebujesz, i wzmacniaj odporność biznesową swojej firmy dzięki opcjom zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych oraz testom usuwania skutków awarii i katastrof.

Kopia zapasowa EVault

Od 20 USD miesięcznie
EVault to pamięć masowa na kopie zapasowe oraz narzędzie do usuwania skutków awarii i katastrof na poziomie przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest utrzymywane na wewnętrznym podłączeniu iSCSI, dostępnym lokalnie w każdym centrum przetwarzania danych. Tworzenie kopii zapasowych może odbywać się co godzinę, co dobę, co tydzień lub w odstępach niestandardowych.

Dowiedz się więcej o EVault

Kopie zapasowe z dysku na dysk EVault dla przedsiębiorstw
Ceny dotyczą skompresowanej pamięci masowej zaplecza i podane są jako koszt miesięczny.

20 GB: 20 USD
50 GB: 50 USD
100 GB: 80 USD
250 GB: 175 USD
500 GB: 300 USD
1000 GB: 500 USD

EVault from Carbonite

Korzyści z rozwiązania EVault

Easy to use

Łatwość obsługi

Twórz i odtwarzaj kopie zapasowe oraz konfiguruj wszystkie opcje za pomocą prostego interfejsu graficznego.

Automatic

Automatyzacja

Ustawiaj harmonogramy niestandardowe i obejmuj całe systemy, konkretne lokalizacje lub poszczególne pliki.

Versatile

Wszechstronność

Wyznaczaj jako cel konkretne dane w serwerach Microsoft Cluster, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, SharePoint i Oracle.

R1Soft Server Backup Manager

Od 7 USD miesięcznie
Narzędzie R1Soft Server Backup Manager zapewnia wydajne tworzenie kopii zapasowej serwera z dysku na dysk z opcją centralnego zarządzania i repozytorium danych. Zabezpiecza dane na poziomie bloku, a unikalne bloki dyskowe na serwerze są przechowywane tylko raz w każdym punkcie odtwarzania, co zwiększa wydajność pamięci masowej.

R1Soft Server Backup Manager
Podane ceny to koszt miesięczny.

R1Soft Backup Agent, 1 sztuka: 7 USD
R1Soft Backup Agent, 5 sztuk: 33,75 USD
R1Soft Backup Agent, 10 sztuk: 62,50 USD
R1Soft Backup Agent, 25 sztuk: 131,25 USD

R1Soft

Korzyści z rozwiązania R1Soft Server Backup Manager

Szybkość

Skróć czas tworzenia kopii zapasowych z godzin do minut z większymi szybkościami odczytu/zapisu i przesyłania danych.

Elastyczność

Obsługa funkcji odtwarzania zarówno w przypadku serwerów wirtualnych, jak i serwerów fizycznych.

Łatwość obsługi

Konfiguruj wszystkie opcje oraz twórz i odtwarzaj kopie zapasowe danych za pomocą prostego interfejsu graficznego WWW.

Informacje pokrewne

Chroń to, co najważniejsze

Wybierz serwery fizyczne lub wirtualne, które będą korzystały z zasobów zapasowych.

Monitoruj i reaguj

Korzystaj z dostępnych na platformie IBM Cloud narzędzi do monitorowania i raportowania, które będą ostrzegać Cię o wszelkich problemach w Twoim środowisku chmury.

Zapewniaj bezpieczeństwo

Tworzenie kopii zapasowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa danych. Zapoznaj się z innymi sprawdzonymi procedurami w serwisie KnowledgeLayer.

Pierwsze kroki

Porozmawiaj z ekspertem, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach w zakresie przechowywania kopii zapasowych dostępnych na platformie IBM Cloud.
Zadzwoń: 1-844-95-CLOUD (kod dostępu priorytetowego: CLOUD)