Panorama miasta

Czym jest IBM Cloud Backup?

IBM Cloud Backup jest w pełni wyposażonym, zautomatyzowanym, opartym na agentach systemem tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków katastrof, zarządzanym za pośrednictwem narzędzia Cloud Backup WebCC działającego w przeglądarce. Korzystając z technologii zdalnego przechowywania kopii zapasowych, możesz bezpiecznie tworzyć kopie swoich danych z serwerów IBM Cloud™ w jednym lub wielu centrach przetwarzania danych IBM Cloud na całym świecie.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kopii zapasowych i usuwaniu skutków katastrof

Funkcje IBM Cloud Backup

Stale dostępne aplikacje

Wsparcie dla ponad 200 systemów operacyjnych, platform i aplikacji — zarówno nowych, jak i tradycyjnych. Wybierz systemy, które pomogą Ci stworzyć, wdrożyć i utrzymać strategie tworzenia kopii zapasowych oraz monitorować status wielu systemów z dowolnego miejsca.

Globalne wsparcie

Klienci mogą nie tylko korzystać z centrów przetwarzania danych IBM Cloud na całym świecie, ale i wybrać dowolne dostępne centrum przetwarzania poza siecią IBM Cloud.

Graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce WWW

Uprość zarządzanie z pomocą scentralizowanej administracji i nowego, intuicyjnego i responsywnego interfejsu użytkownika.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Rekonstrukcja serwerów po zdarzeniach złożonych

W razie cyberataku lub przypadkowego usunięcia danych odzyskuj konkretne kopie zapasowe z dowolnego momentu w przeszłości.

Człowiek pracujący na serwerach

Zarządzanie aplikacjami klientów

Dostarczaj swoim klientom dynamicznych aplikacji o newralgicznym znaczeniu, które umożliwią kontakt pacjentów z lekarzami lub planowanie łańcucha dostaw.

Osoba w przychodni

Globalne wparcie dla aplikacji

Spójnie zarządzaj swoimi kopiami zapasowymi w centrach przetwarzania danych IBM Cloud w trakcie prowadzenia konserwacji systemu.

Człowiek pracujący w centrum przetwarzania danych

Dbaj o bezpieczeństwo tajemnic handlowych i zapewnij zgodność z wymogami regulacyjnymi

Przechowuj zabezpieczone, w pełni zaszyfrowane kopie zapasowe własności intelektualnej i uniknij kar za niestosowanie się do wymogów regulacyjnych z certyfikatami zgodności IBM Cloud.

Policjantka jadąca konno

Zamów IBM Cloud Backup

Kup Cloud Backup z dostępem do serwera

Wybierz opcję Cloud Backup w sekcji dodatków do pamięci masowej i dokonaj zamówienia.

Kup Cloud Backup jako rozszerzenie

Przejdź do strony szczegółów urządzenia i kliknij opcję pamięci masowej, by wybrać wariant Cloud Backup.

Wystarczy kilka minut, by zacząć pracę z Cloud Backup

IBM Cloud ułatwia dodawanie usług przechowywania kopii zapasowych.