Przegląd

Inteligentna automatyzacja dla przedsiębiorstw

IBM Cloud Paks for Automation to kompletny i modułowy zestaw funkcji automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji, który umożliwia rozwiązywanie typowych i złożonych problemów operacyjnych.

IBM Cloud Paks ma trzy charakterystyczne zalety: 

  • Zaawansowane, dedykowane dla danej dziedziny funkcje automatyzacji operacji biznesowych, AIOps, integracji i sieci 

  • Wspólny zestaw podstawowych funkcji zapewniających inteligentne, oparte na zdarzeniach przepływy w czasie rzeczywistym na potrzeby automatyzacji całego przedsiębiorstwa i systemu IT 

  • Bezpieczne i niezawodne wdrażanie kontenerów IBM Cloud Pak w dowolnym środowisku chmury publicznej lub hybrydowym udostępnionym na platformie Red Hat® OpenShift®

Automatyzacja + AI

Jakie korzyści oferuje automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji?

Skróć czas budowania integracji nawet o 80%

  • Funkcja zautomatyzowanego odwzorowywania procesów analizuje dzienniki systemowe i działania pracowników w celu wykrycia potencjalnych możliwości automatyzacji. 
  • Dopasuj struktury danych z różnych systemów, korzystając z algorytmów dostarczających sugestie nie tylko dla zwykłych pól, ale też dla zagnieżdżonych obiektów złożonych, macierzy i obiektów niestandardowych.

Przypadki automatyzacji, które nie byłyby możliwe bez sztucznej inteligencji

  • Wyeliminuj ręczne przetwarzanie dokumentów dzięki zaawansowanym funkcjom OCR i wyodrębniania danych. 
  • Znajdź podstawowe przyczyny i rozwiązania wcześniejszych problemów związanych z zarządzaniem IT przy użyciu zaawansowanych modeli językowych. 
  • Wyjdź poza skalę możliwości ludzkich, łącząc rozpoznawanie wzorców, analizy predykcyjne i reguły biznesowe.

Zwiększ efektywność pracy w środowiskach brzegowych

  • Skorzystaj z wcześniejszych wyników, aby priorytetyzować zadania i pomóc pracownikom jak najlepiej wykonywać ich zadania. 
  • Oszczędzaj cenny czas pracowników, aby mogli skupić się na złożonych problemach. Przetwarzaj nużące zapytania i uruchamiaj zautomatyzowane procesy w czasie rzeczywistym bez interwencji użytkownika przy użyciu inteligentnych agentów wirtualnych.

Rozwiązanie IBM Cloud Paks for Automation

Wyeliminuj ograniczenia i przestoje z newralgicznych procesów biznesowych i informatycznych

Funkcje i przepływy pracy IBM Cloud Paks for Automation pomagają szybko i inteligentnie zautomatyzować procesy biznesowe i IT, które działają centralnie, w sieciach lub na brzegach sieci. Bez względu na to, co musisz zautomatyzować, IBM Cloud Pak® Ci w tym pomoże.

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty wspomagające inteligentną automatyzację

Zestaw wspólnych komponentów sztucznej inteligencji i automatyzacji zasila każdy inteligentny pakiet IBM Cloud Pak i zapewnia bezpieczną integrację pomiędzy tymi komponentami, dzięki czemu system można stworzyć raz, a następnie ponownie wykorzystać go w działaniach IT i biznesowych. Oto kluczowe komponenty:

Eksploracja procesów

Tworzenie wizualnej reprezentacji danych przepływających przez systemy biznesowe oraz założeń kluczowych wskaźników wydajności. 

Eksploracja zadań

Znajdź łatwo dostępne możliwości robotyzacji procesów, aby zwiększyć wydajność pracy.

Robotyzacja procesów (RPA)

Automatyzacja powtarzających się czynności poprzez naśladowanie działań ludzi w interakcji z oprogramowaniem aplikacyjnym.

Ujednolicone repozytorium zasobów

Pobieranie i przechowywanie artefaktów automatyzacji wielokrotnego użytku, takich jak startery (np. gotowe boty) i szablony.

Węzeł pojedynczych zdarzeń

Przetwarzanie danych o zdarzeniach biznesowych i IT za pomocą rozwiązania IBM Cloud Paks for Automation — w czasie rzeczywistym — na potrzeby sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Red Hat OpenShift

Kontenery klasy korporacyjnej ułatwiają wdrażanie w dowolnym miejscu

Fundament automatyzacji i rozwiązanie IBM Cloud Paks to oprogramowanie kontenerowe działające w systemie Red Hat OpenShift — platformie kontenerowej Kubernetes gotowej do użycia w przedsiębiorstwie. Kontenery są gotowe do wdrożenia w dowolnym miejscu: chmurze hybrydowej, środowisku wielochmurowym i brzegowym. Platforma Red Hat OpenShift oferuje centralny punkt sterowania, który upraszcza orkiestrację we wszystkich tych środowiskach.

IBM certyfikuje szablony kontenerów i zarządza nimi, aby zautomatyzować cykl życia oprogramowania od konfiguracji po monitorowanie, skalowanie, zapewnianie zgodności z przepisami i instalowanie poprawek. Mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo zmniejszają ryzyko wystąpienia typowych słabych punktów zabezpieczeń.