Wprowadzenie

Cyfryzacja i automatyzacja przepływów pracy

Automatyzacja zadań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwala organizacjom na nieprzerwane działanie i optymalizację procesów w celu zachowania ciągłości biznesowej. Eksperci IBM chętnie Ci pomogą.

Korzyści

Planowanie, pilotaż i skalowanie

Elastyczność procesów biznesowych

Skaluj automatyzację, by w krótkim czasie zapewnić odporność i elastyczność swoich procesów biznesowych.

Ulepszaj swoje procesy biznesowe

Większa wydajność procesów biznesowych dzięki automatyzacji zadań

Zwiększ odporność biznesu i wydajność procesów dzięki pracownikom cyfrowym.

Modernizacja działalności

Modernizacja działalności z automatyzacją procesów biznesowych

Wykorzystaj dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym i wdrażaj procesy przepływów pracy, które są bardziej przewidywalne, inteligentne i zautomatyzowane.

Cztery części składowe procesów

Rozwiązania IBM Automation® Services pomagają klientom na całym świecie przekształcać i kontrolować procesy funkcjonalne i branżowe w celu osiągnięcia inteligentnej cyfrowej działalności operacyjnej. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz zaawansowanych analiz usługi te zapewniają lepszą jakość realizacji procesów przy niższym koszcie i mniejszym ryzyku. Są odpowiedzią na potrzeby istniejące w czterech fundamentalnych krokach projektowania procesów:

  1. Oceń strukturę procesu biznesowego i ulepsz go
  2. Wybierz technologie automatyzacji i sprawdź, w jaki sposób mogą współgrać z infrastrukturą Twojego przedsiębiorstwa
  3. Wdrażaj sprawdzone koncepcje z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji
  4. Zintegruj procesy sztucznej inteligencji, by zyskać dostęp do analizy danych biznesowych i stworzyć procesy zautomatyzowane i samonaprawcze

Inteligentne przepływy pracy

Czym są inteligentne przepływy pracy?

Inteligentne przepływy pracy zmieniają sposób wykonywania zadań i korzystnie wpływają na wyniki biznesowe poprzez wykorzystanie wartościowych informacji uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, automatyzacji, sztucznej inteligencji, łańcucha bloków i innych szybko działających technologii. Przedsiębiorstwa odchodzą od wyizolowanych, statycznych funkcji na rzecz zintegrowanych, sprawnych przepływów pracy dzięki jednoczeniu pracowników oraz ujednoliceniu technologii i danych.

Badanie firmy Forrester: Inne spojrzenie na przepływy pracy

Nadaj tempo transformacji cyfrowej w swoim przedsiębiorstwie i rusz do przodu dzięki modernizacji procesów. Aktualizacja i opracowywanie procesów adresowanych do klientów, które rozpoczęły się szybko i w sposób nieprzemyślany pozostają przeszkodą w późniejszym działaniu organizacji. W inicjatywy te inwestuje się od przeszło dziesięciu lat. Mimo tego wiele firm wciąż ma kłopoty ze zmianą swego nastawienia do zmian i budową jednolitego, zautomatyzowanego i inteligentnego przedsiębiorstwa.

Ocena inteligentnych przepływów pracy

80% osób decyzyjnych potwierdza, że integracja procesów biznesowych przyspiesza transformację cyfrową. Mimo to wiele przedsiębiorstw ma problem z cyfryzacją procesów i nie może czerpać z niej korzyści. Oceń poziom swoich inteligentnych przepływów pracy i sprawdź, na jakim etapie rozwoju znajduje się Twoja firma oraz w jaki sposób inteligentne przepływy pracy mogą pomóc w jej transformacji.

Produkty i usługi

Porady dotyczące automatyzacji

Budowa wzorca strategii i realizacji, który pozwoli szybciej wyciągnąć korzyści z inteligentnej automatyzacji.

Tworzenie automatyzacji

Przyspieszenie projektowania, budowania i realizacji wysoce zautomatyzowanych procesów biznesowych i informatycznych.

Zarządzanie automatyzacją

Konfigurowalne usługi rozliczane w modelu subskrypcji, transakcyjnym lub płatności za efekt.

Platforma usług automatyzacji

Gotowe środowisko do automatyzacji, które oferuje szybkie prototypowanie i skalowanie.

Edukacja w dziedzinie automatyzacji

Rozwój kompetencji w dziedzinie automatyzacji i nauka wspólnego języka, który poprawi efektywność i usprawni pracę zespołową.

Poznaj porady eksperckie