Przegląd

Statek Mayflower poszerza możliwości sztucznej inteligencji i automatyzacji

Owoc wieloletniego projektu firmy IBM i ProMare — organizacji non-profit zajmującej się badaniami morskimi

Autonomiczny statek badawczy Mayflower jest jedynym w swoim rodzaju statkiem autonomicznym, a technologia IBM odegrała kluczową rolę w jego powstaniu. Podczas swojej podróży inauguracyjnej statek upamiętni oryginalną jednostkę Mayflower, podążając jej transatlantycką trasą. Jednak ta nowoczesna odsłona jednostki Mayflower zgromadzi z oceanu newralgiczne dane na temat wpływu zmian klimatycznych i zanieczyszczeń, aby badacze morza mogli lepiej zrozumieć i chronić nasze oceany — teraz i w przyszłości.   

IBM jest autorem projektu statku bezzałogowego korzystającego z trzech warstw technologii: danych z czujników, uczenia maszynowego i analizy w czasie rzeczywistym oraz mechanizmu podejmowania decyzji. Eksperci IBM wykorzystali petabajty danych do wyszkolenia modeli uczenia maszynowego oraz stworzyli oparte na regułach systemy decyzyjne dla mechanizmu podejmowania decyzji, co umożliwia statkowi reagowanie na często zdradliwe środowisko oceanów bez konieczności interwencji człowieka. Przestrzega prawa morskiego, jednocześnie podejmując newralgiczne decyzje w ułamku sekundy. Zmienia swoją trasę, aby unikać trudnych warunków pogodowych. Gromadzi i analizuje ogromne ilości danych o oceanie. I robi to wszystko przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Promując przełomowe technologie inteligentnej automatyzacji, podejmowania decyzji operacyjnych, przetwarzania brzegowego i zdalnego monitorowania opartego na sztucznej inteligencji w różnych branżach, możemy utorować drogę nowej generacji innowacji w Twojej firmie oraz zapewnić wydajność, bezpieczeństwo i oszczędności.

Mile pokonane bez załogi na pokładzie:

3349

Czujniki pokładowe zbierające dane:

30

Urządzenia brzegowe analizujące dane:

15

AI Captain

Budowa bezzałogowego statku wymaga technologii autonomicznej inteligencji. Zespół IBM stworzył kognitywnego pilota o pseudonimie „AI Captain”, który podejmuje wszystkie decyzje na statku.

Nowy statek Mayflower to ogromny krok naprzód w tworzeniu systemów, które mają opinie na temat tego, jak należy działać, i mogą podejmować samodzielne decyzje.

Decyzje, które podejmuje AI Captain, są oparte na regułach „jeśli..., to...” i modelach uczenia maszynowego do rozpoznawania wzorców, ale to więcej niż tylko suma tych elementów. Uczy się on na podstawie wyników swoich decyzji, przewiduje przyszłe wydarzenia, zarządza ryzykiem i doskonali swoją wiedzę dzięki doświadczeniu. Robi to wszystko w czasie rzeczywistym, korzystając z większej ilości danych wejściowych niż mógłby przetworzyć człowiek.

Podczas większej części pierwszej podróży ingerencja człowieka nie będzie możliwa. Statek będzie musiał samodzielnie podejmować jak najlepsze decyzje. Podobne samodzielnie działające technologie tworzymy też dla firm.

Zwiększanie wydajności operacyjnej

Inteligentne podejmowanie decyzji przez system „AI Captain” to tylko jeden z elementów kompleksowego rozwiązania do automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, które jest przeznaczone do operacji biznesowych. Firmy polegają też na oferowanej przez IBM automatyzacji zadań, przepływów pracy, usług związanych z treścią i eksploracji procesów — możliwości, które wchodzą w skład zestawu zintegrowanego oprogramowania zaprojektowanego z myślą o rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych problemów operacyjnych.

Działanie z pomocą inteligentnego podejmowania decyzji

AI Captain korzysta z danych sensorycznych i opartych na sztucznej inteligencji modeli otaczającego kontekstu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania IBM do zarządzania regułami w celu modyfikowania tras i unikania kolizji. Firmy korzystają już z takiego oprogramowania do podejmowania decyzji na przykład w celu zatwierdzania wniosków kredytowych czy personalizowania ofert dla klientów.

Działanie na podstawie danych z urządzeń brzegowych

AI Captain może podejmować niezależne decyzje, ponieważ 15 urządzeń brzegowych kontrolowanych przez oprogramowanie IBM przetwarza dane z 30 czujników, w tym radaru, odbiornika GPS, kamer oraz czujników wysokości i głębokości wody. Dzięki temu samemu oprogramowaniu firmy mogą dokonywać transformacji swoich działań poprzez skalowanie i używanie rozwiązań brzegowych w dowolnym miejscu oraz działać na podstawie wyników analiz pozyskiwanych bliżej miejsca generowania danych.

Jak działa statek

Dane z czujników

Kolorowy przekrój autonomicznego statku Mayflower z niebieską linią wskazującą radar

Dane z czujników

Dziesiątki czujników na statku obejmują radar, odbiornik GPS, stację pogodową oraz sensory wysokości i głębokości wody, a także wysokiej rozdzielczości kamery pokładowe, które wysyłają obraz do systemu rozpoznawania obrazów IBM. System został przeszkolony do identyfikowania potencjalnych zagrożeń, w tym statków towarowych, łodzi rybackich, a nawet częściowo zanurzonych kontenerów unoszących się na wodzie.

Analizy w czasie rzeczywistym

Kolorowy przekrój autonomicznego statku Mayflower z niebieską linią wskazującą mniejszy komputer wewnątrz statku

Analizy w czasie rzeczywistym

Dzięki algorytmom wnioskowania i modelom wygenerowanym za pomocą technologii rozpoznawania obrazów IBM, statek został przeszkolony na ponad milionie obrazów morskich w celu rozpoznawania innych statków, śmieci, mostów i innych zagrożeń. ODM ocenia pozycje pobliskich statków, uwzględniając międzynarodowe przepisy o zapobieganiu kolizjom, i generuje mapę ryzyka wskazującą sytuacje „niebezpieczne”, a następnie podaje zalecenia.

Mechanizm podejmowania decyzji

Kolorowy przekrój autonomicznego statku Mayflower z niebieską linią wskazującą większy komputer wewnątrz statku

Mechanizm podejmowania decyzji

AI Captain przetwarza zalecenia ODM, interpretuje dane z systemu rozpoznawania obrazów i inne informacje oraz analizuje prognozę pogody, aby określić, jak uniknąć zagrożeń. Dodatkowe matematyczne modele sztucznej inteligencji pomagają w podejmowaniu decyzji, takich jak zmiana kursu lub prędkości statku. Menedżer bezpieczeństwa statku weryfikuje, czy decyzje są bezpieczne, dzięki czemu AI Captain może podejmować działania w ułamku sekundy.