Pricing

Szczegółowe informacje o cenach

Niezależnie od tego, czy tworzysz tymczasowy obszar roboczy do współpracy dla małego zespołu, czy platformę dostarczania treści dla wielu dostawców i partnerów biznesowych, w naszej ofercie znajdziesz dopasowany do swoich potrzeb pakiet i model płatności dla rozwiązania IBM Aspera® on Cloud. Wszystkie ceny bazują na ilości danych przesyłanych przy użyciu usługi.

Pierwsze kroki

Przesyłaj, wymieniaj i dostarczaj dane w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych z maksymalną prędkością.

Jak to działa

Wielkość transferu

Wstępnie zatwierdzone plany określają ilość danych, które można przesłać w ciągu roku. Przesłanie większej niż wstępnie zatwierdzona ilości danych skutkuje naliczeniem opłaty za przekroczenie limitu.

Wstępnie zatwierdzone warunki

Wstępnie zatwierdzoną wielkość transferu trzeba wykorzystać w całości w ciągu roku. Niewykorzystanej ilości transferu nie można użyć w późniejszym czasie, nie przysługują za nią też żadne środki do wykorzystania ani częściowy zwrot wartości.

Cykl fakturowania

Klient sam wybiera cykl fakturowania dla swojego wstępnie zatwierdzonego planu. Faktura może być wystawiana na rok z góry lub co miesiąc.

Ruch wychodzący

Wersje Standard, Advanced i Enterprise obejmują 10–60 TB rocznie dla ruchu wychodzącego danych. Co miesiąc naliczane są opłaty za każdy GB przekroczonego limitu.

Pamięci masowe

Każda wersja obejmuje bazową ilość wbudowanej pamięci masowej IBM Cloud™ Object Storage. Co miesiąc naliczane są opłaty za każdy GB przekroczonego limitu.