Ceny

Szczegółowe informacje o cenach

Niezależnie od tego, czy tworzysz tymczasowy obszar roboczy do współpracy dla małego zespołu, czy platformę dostarczania treści dla wielu dostawców i partnerów biznesowych, w naszej ofercie znajdziesz dopasowany do swoich potrzeb pakiet i model płatności dla rozwiązania IBM Aspera® on Cloud. Wszystkie ceny bazują na ilości danych przesyłanych przy użyciu usługi.

Comparison Table

Porównanie wersji
  Płatności wg faktycznego zużycia Standard Advanced Enterprise
Pamięć masowa 1 TB 1 TB 10 TB 25 TB
Ruch wychodzący danych 10 TB 10 TB 10 TB 60 TB
Liczba użytkowników 10 2500 2500 2500+
Przesyłanie plików i współużytkowanie folderów
Wysyłanie i odbieranie pakietów
Synchronizacja plików i folderów pulpitu
Wiele obszarów roboczych      
Współużytkowane skrzynki odbiorcze      
Kontrola transferu w czasie rzeczywistym
Śledzenie aktywności i raportowanie      
Maksymalna liczba unikalnych adresów URL logowania 1 1 1 5
Szablony e-mail możliwe do oznakowania marką      
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Integracja SAML      
Klienty przesyłania

Pierwsze kroki

Przesyłaj, wymieniaj i dostarczaj dane w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych z maksymalną prędkością.

Jak to działa

Wielkość transferu

Wstępne ustalenia w poszczególnych planach określają ilość danych, jakie można przesłać w ciągu roku. Przesłanie danych w ilości przekraczającej wstępnie ustalony limit spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty.

Wstępnie ustalony termin

Wstępnie ustalona wielkość transferu musi zostać w pełni wykorzystana w okresie jednego roku. Niewykorzystanej ilości transferu nie można użyć w późniejszym czasie, nie przysługują za nią też żadne środki do wykorzystania ani częściowy zwrot wartości.

Cykl fakturowania

Klient sam wybiera cykl fakturowania za plan ze wstępnymi ustaleniami. Faktura może być wystawiana na rok z góry lub co miesiąc.

Ruch wychodzący

Wersje Standard, Advanced i Enterprise obejmują 10–60 TB rocznie dla ruchu wychodzącego danych. Co miesiąc naliczane są opłaty za każdy GB przekroczonego limitu.

Pamięć masowa

Każda wersja obejmuje bazową ilość wbudowanej pamięci masowej IBM Cloud™ Object Storage. Co miesiąc naliczane są opłaty za każdy GB przekroczonego limitu.