Najważniejsze funkcje produktu

Intuicyjne udostępnianie plików

Zrzut ekranu ilustrujący panel kontrolny w trakcie współużytkowania pliku

Intuicyjne udostępnianie plików

Przenoszenie plików lokalnie i w środowisku wielochmurowym za pomocą prostego interfejsu służącego m.in. do przesyłania i pobierania.

Automatyzacja przepływów pracy

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny przesyłania plików

Automatyzacja przepływów pracy

Automatyzacja przesyłania plików dla typowych zadań. Niestandardowe przepływy pracy mogą przenosić pliki między punktami końcowymi IBM Aspera® on Cloud.

Centralna administracja

Ilustracja koncepcji centralnego administrowania środowiskami

Centralna administracja

Połączenie z chmurą i lokalną pamięcią masową oraz zdalne zarządzanie węzłami przesyłania za pomocą jednego interfejsu.

Widoczność w czasie rzeczywistym

Zrzut ekranu z panelu kontrolnego operacji przesyłania

Widoczność w czasie rzeczywistym

Monitorowanie operacji przesyłania w czasie rzeczywistym oraz umieszczenie znaków markowych w każdej wiadomości i każdym zasobie sieciowym.

Technologia FASP®

Grafika ilustrująca technologię automatycznego skalowania

Technologia FASP®

Przenoszenie danych nawet setki razy szybciej niż w przypadku technologii FTP i HTTP, niezależnie od wielkości, odległości i warunków sieciowych.

Przesyłaj, wymieniaj i dostarczaj dane w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych z maksymalną prędkością.