Przegląd

Hybrydowe podejście do integracji i bezpieczeństwa

Modernizacja w oparciu o priorytety biznesowe

Oferta rozwiązań dla infrastruktury IT, oprogramowania dla chmury i usług modernizacji aplikacji od IBM, stworzona z myślą o wsparciu Twojej platformy chmury hybrydowej, pozwoli Ci osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji. Bez względu na to, czy modernizujesz istniejące aplikacje korporacyjne, chcesz zmodernizować infrastrukturę IT, dokonać migracji obciążeń VMware, czy wdrożyć mikrousługi — nasze doświadczenie we współpracy z czołowymi w branży przedsiębiorstwami pomoże Ci z łatwością zintegrować i zabezpieczyć aplikacje w całym środowisku organizacji.

Według badania Forrester Total Economic Impact™, klienci korzystający z usług IBM Garage trzykrotnie przyspieszają czas wprowadzenia produktu na rynek¹.

Rozwiązania IT

Modernizacja

Usługi modernizacji aplikacji

Niezależnie od tego, czy musisz zmodernizować istniejące aplikacje, czy zbudować aplikację w chmurze — nasi wyspecjalizowani eksperci ds. strategii i aplikacji mogą Ci pomóc.

Rozwiązania IBM Cloud Pak

To oprogramowanie korporacyjne przyspiesza tworzenie aplikacji, zapewnia bezproblemową integrację oraz pomaga usprawnić współpracę i zwiększyć wydajność.

Modernizacja infrastruktury IT

Modernizuj przyrostowo poprzez integrację skonteneryzowanych mikrousług z elastyczną, skalowalną i bezpieczną infrastrukturą IT, zaprojektowaną z myślą o chmurze hybrydowej.

Wdrażaj i zarządzaj

IBM Cloud Satellite™

Możliwość wdrażania wspólnego zestawu narzędzi programistycznych, baz danych, sztucznej inteligencji i architektur interfejsów API w środowiskach publicznych, prywatnych i brzegowych.

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Watson AIOps

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w całym łańcuchu narzędzi ITOps do oceny, diagnozowania i rozwiązywania problemów z newralgicznymi obciążeniami.

Zarządzane usługi w chmurze

Usługi te — zapewniające czołowy w branży poziom bezpieczeństwa i umów SLA — stanowią ujednolicone podejście do zarządzania hybrydowym środowiskiem wielochmurowym w celu zapewnienia odporności i elastyczności biznesowej oraz zgodności z wymogami.

Tworzenie rozwiązań

IBM Cloud

IBM Cloud oferuje usługi umożliwiające przechowywanie własnych kluczy i zabezpieczanie aplikacji — od tworzenia obrazów po podpisywanie i szyfrowanie — dzięki czemu tylko Ty masz dostęp do swoich danych.

IBM Garage

IBM Garage™ to zespół ekspertów, którzy łączą sprawdzoną metodykę „lean” i DevOps z podejściem zorientowanym na ludzi i wyniki.

Usługi w chmurze

IBM dysponuje możliwościami, usługami i produktami, które pomogą przeprowadzić transformację w chmurze.

Dlaczego IBM

Zaprojektowane z myślą o chmurze hybrydowej

Usługi w chmurze hybrydowej

Ponad 100 000

Zespoły IBM Services obejmują ponad 100 000 ekspertów i konsultantów, którzy przeprojektowują procesy, aplikacje i infrastrukturę chmury.

Oprogramowanie dla chmury hybrydowej

2 800

2 800 klientów korzysta z oprogramowania IBM na naszej hybrydowej platformie chmurowej².

Chmura publiczna

Ponad 20 000

IBM Cloud® obsługuje ponad 20 000 klastrów produkcyjnych przy użyciu technologii Kubernetes.

Zacznij od razu

Wykonaj pierwszy krok, aby zwiększyć zwrot z inwestycji z pomocą IBM. Skorzystaj z bezpłatnej dwugodzinnej sesji wykrywania technologii wirtualnych z zespołem IBM Garage.

Osiąganie celów finansowych

Elastyczna i innowacyjna strategia może przyczynić się do poprawy płynności finansowej i zwiększenia zwrotu z inwestycji, potencjalnie umożliwiając realizację samofinansujących się projektów.

Przypisy

¹ The Total Economic Impact™ of IBM Garage: Cost savings and business benefits enabled by IBM Garage, październik 2020 r.

² https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/01/22/ibm-ibm-q4-2020-earnings-call-transcript/ (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)