Przegląd

Modernizacja w oparciu o priorytety biznesowe

IBM oferuje usługi w dziedzinie oprogramowania w chmurze oraz usługi modernizacyjne dla naszej hybrydowej platformy chmurowej w celu umożliwienia uzyskania większego zwrotu z inwestycji. Niezależnie od tego, czy modernizujesz istniejące aplikacje korporacyjne, przenosisz obciążenia VMware, czy przekształcasz je w mikrousługi, możesz wykorzystać nasze doświadczenie w obszarze wspierania czołowych przedsiębiorstw w integrowaniu i zabezpieczaniu aplikacji w ich środowiskach.

Jak wynika z badania Total Economic Impact™ firmy Forrester, klienci, którzy skorzystali z pomocy IBM Services® w celu ułatwienia migracji i modernizacji aplikacji w hybrydowym środowisku wielochmurowym, uzyskali zwrot z inwestycji na poziomie 128%¹.

Dlaczego IBM

Zaprojektowane z myślą o chmurze hybrydowej

Usługi w chmurze hybrydowej

Ponad 100 000

Zespoły IBM Services obejmują ponad 100 000 ekspertów i konsultantów, którzy przeprojektowują procesy, aplikacje i infrastrukturę chmury.

Oprogramowanie dla chmury hybrydowej

2 800

2 800 klientów korzysta z oprogramowania IBM na naszej hybrydowej platformie chmurowej². 

Chmura publiczna

Ponad 20 000

IBM Cloud® obsługuje ponad 20 000 klastrów produkcyjnych przy użyciu technologii Kubernetes.

Modernizacja

Zwiększenie korzyści z istniejących aplikacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich konserwacji

Podejście IBM do cyklu życia aplikacji wykorzystuje wgląd w dane, automatyzację i uczenie maszynowe do oceny wydajności, dostępności i wykorzystania aplikacji. Pracujemy z Tobą nad Twoimi strategiami — od integracji interfejsów API po refaktoryzację z pomocą mikrousług.

Usługi modernizacji aplikacji

Niezależnie od tego, czy musisz zmodernizować istniejące aplikacje, czy zbudować aplikację w chmurze — nasi wyspecjalizowani eksperci ds. strategii i aplikacji mogą Ci pomóc.

Rozwiązania IBM Cloud Pak

To oprogramowanie korporacyjne przyspiesza tworzenie aplikacji, zapewnia bezproblemową integrację oraz pomaga usprawnić współpracę i zwiększyć wydajność.

Wzorce modernizacji aplikacji

Mamy doświadczenie w wielu popularnych metodach modernizacji aplikacji.

Wdrażaj i zarządzaj

Bezpieczne wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi przy zachowaniu elastyczności operacyjnej

Wykorzystanie możliwości oprogramowania oraz ciągła modernizacja obciążeń przy jednoczesnym usprawnieniu obsługi w chmurze i lokalizacjach rozproszonych w celu zapewnienia spójności, widoczności, bezpieczeństwa i zgodności.

IBM® Cloud Satellite

Możliwość wdrażania wspólnego zestawu narzędzi programistycznych, baz danych, sztucznej inteligencji i architektur interfejsów API w środowiskach publicznych, prywatnych i brzegowych.

Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Watson AIOps

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w całym łańcuchu narzędzi ITOps do oceny, diagnozowania i rozwiązywania problemów z newralgicznymi obciążeniami.

Zarządzane usługi w chmurze

Usługi te — zapewniające czołowy w branży poziom bezpieczeństwa i umów SLA — stanowią ujednolicone podejście do zarządzania hybrydowym środowiskiem wielochmurowym w celu zapewnienia odporności i elastyczności biznesowej oraz zgodności z wymogami.

Tworzenie rozwiązań

Tworzenie bezpiecznych aplikacji z myślą o chmurze

Tworzenie aplikacji przeznaczonych dla chmury może zwiększyć efektywność, skalowalność i produktywność. Do zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich aspektach dostarczania aplikacji kluczowe są narzędzia DevSecOps.

IBM Cloud

IBM Cloud oferuje usługi umożliwiające przechowywanie własnych kluczy i zabezpieczanie aplikacji — od tworzenia obrazów po podpisywanie i szyfrowanie — dzięki czemu tylko Ty masz dostęp do swoich danych.

IBM Garage

IBM Garage™ to zespół ekspertów, którzy łączą sprawdzoną metodykę „lean” i DevOps z podejściem zorientowanym na ludzi i wyniki.

Usługi w chmurze

IBM dysponuje możliwościami, usługami i produktami, które pomogą przeprowadzić transformację w chmurze.

Zacznij od razu

Wykonaj pierwszy krok, aby zwiększyć zwrot z inwestycji z pomocą IBM. Skorzystaj z bezpłatnej dwugodzinnej sesji wykrywania technologii wirtualnych z zespołem IBM Garage.

Osiąganie celów finansowych

Elastyczne plany płatności IBM mogą pomóc w dostosowaniu płatności do realizacji projektu oraz zwiększenia zwrotu z inwestycji.

Przypisy

¹ Forrester The Total Economic Impact™ Of IBM Services For Application Migration And Modernization To A Hybrid Multicloud Environment, wrzesień 2019 r.

² https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/01/22/ibm-ibm-q4-2020-earnings-call-transcript/(odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)