Czym jest przepływ?

W środowisku IBM App Connect istnieją dwa typy przepływów: przepływy sterowane zdarzeniami i przepływy dla interfejsów API.

W wypadku przepływów sterowanych zdarzeniami użytkownik definiuje zdarzenie, które może wystąpić w pierwszej aplikacji (aplikacji źródłowej), i działania które mogą zostać wykonane w co najmniej jednej aplikacji docelowej. Przepływ łączy zdarzenie z wybranymi działaniami, więc zawsze, gdy w aplikacji źródłowej dojdzie do danego zdarzenia, wybrane działanie zostanie automatycznie wywołane w aplikacji docelowej.

Można na przykład utworzyć przepływ, który spowoduje, że za każdym razem, gdy ktoś zarejestruje się jako uczestnik na platformie Eventbrite (zdarzenie), rozwiązanie IBM App Connect automatycznie doda jego szczegóły jako nowy kontakt w systemie Salesforce i nowe zadanie w aplikacji Asana (działania). Każde wykonane z powodzeniem działanie jest uwzględniane w miesięcznej wycenie.

Przepływ dla interfejsu API składa się z żądania, co najmniej jednego działania aplikacji docelowej i odpowiedzi. Żądanie korzysta z modelu zdefiniowanego przez użytkownika w celu żądania utworzenia, zastąpienia lub pobrania danych w jego aplikacjach. Kiedy żądanie zostanie wysłane, każda aplikacja docelowa wykona swoje działanie, a następnie przepływ zwróci dane, których zażądano, lub odpowiedź potwierdzającą wykonanie działania.

Jak skonfigurować rozwiązanie IBM App Connect, by połączyć je z moimi aplikacjami?

Musisz podać szczegóły konta każdej aplikacji, którą chcesz z nim połączyć. Szczegóły konta aplikacji można dodać na dwa sposoby:

Przed utworzeniem przepływu:

- Wybierz formularz aplikacji na stronie Applications (Aplikacje), kliknij przycisk Connect to (Połącz z) nazwa_aplikacji, a następnie wprowadź szczegóły konta aplikacji.

Podczas tworzenia przepływu:

- Kiedy tworzysz aplikacje, z którą chcesz połączyć rozwiązanie, kliknij przycisk Connect to (Połącz z) nazwa_aplikacji, a następnie wprowadź szczegóły konta aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zezwolić rozwiązaniu IBM App Connect na komunikowanie się z aplikacją w twoim imieniu.

Wiele aplikacji wymaga tylko nazwy użytkownika i hasła, ale niektóre potrzebują dodatkowych informacji. W serwisie developerWorks pod adresem https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/ znajdziesz poradniki dotyczące aplikacji, z których dowiesz się, gdzie znaleźć te informacje.

Uwaga: z każdą aplikacją można obecnie połączyć tylko jedno konto. Jeśli zechcesz później połączyć aplikację z innym kontem lub zmienić szczegóły istniejącego konta, możesz zaktualizować użytkowane konto albo je usunąć i utworzyć nowe. (Przed aktualizacją konta należy zatrzymać wszystkie przepływy, które z niego korzystają. Przed usunięciem konta należy usunąć wszystkie przepływy, które z niego korzystają).

Jak utworzyć przepływ sterowany zdarzeniami?

Proces tworzenia przepływu sterowanego zdarzeniami składa się tylko z kilku kroków:

· W panelu kontrolnym rozwiązania IBM App Connect Designer wybierz kolejno opcje New (Nowy) > Event-driven flow (Przepływ sterowany zdarzeniem).

· Wprowadź nazwę informującą o przeznaczeniu danego przepływu.

· Wybierz aplikację źródłową oraz zdarzenie, które ma uruchamiać przepływ.

· Wybierz i skonfiguruj co najmniej jedną aplikację docelową i działania do wykonania.

· Oprócz tego na karcie Logic (Logika) możesz też dodać węzeł „If” (Jeśli) lub „For each” (Dla każdego), aby skorzystać z przetwarzania warunkowego lub przetworzyć pobrane pozycje.

· Kliknij opcję Exit (Wyjdź) i włącz program, by zapisać i uruchomić przepływ.

Zobacz kurs „Tworzenie przepływu sterowanego zdarzeniami” w serwisie developerWorks pod adresem https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/.

Dodatkowe informacje o tworzeniu przepływów sterowanych zdarzeniami znajdziesz w kursach i poradnikach dotyczących aplikacji w serwisie developerWorks pod adresem https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/.

Jak utworzyć przepływ dla interfejsu API?

Możesz udostępnić programistom interfejs API, dzięki któremu będą mogli tworzyć aplikacje wykorzystujące dane z Twoich aplikacji w chmurze. Możesz na przykład udostępnić im interfejs API, który będzie tworzył, pobierał i aktualizował informacje o klientach w systemie do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Tworzenie przepływów dla interfejsu API obejmuje następujące kroki:

· Utwórz co najmniej jeden model definiujący strukturę obiektów, które chcesz tworzyć lub pobierać.

· Wybierz operacje tworzenia, pobierania lub aktualizowania, które mają być wykonywane przy użyciu każdego modelu.

· Skonfiguruj przepływ uwzględniający każdą operację przez dodanie co najmniej jednej aplikacji docelowej, która obsługuje dane.

Zobacz kurs „Tworzenie przepływu sterowanego zdarzeniami” w serwisie developerWorks pod adresem https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/.

Dodatkowe informacje o tworzeniu przepływów sterowanych zdarzeniami znajdziesz w kursach i poradnikach dotyczących aplikacji w serwisie developerWorks pod adresem https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect/.

Jak rozszerzyć moją subskrypcję z planu bezpłatnego do płatnego?

Możesz zacząć od bezpłatnej wersji rozwiązania IBM App Connect on IBM Cloud™, a następnie przejść do modelu, w którym opłata jest pobierana za rzeczywiste wykorzystanie, lub wybrać niestandardowe opcje subskrypcji. Rozwiązania IBM App Connect Professional i IBM App Connect Enterprise są również dostępne w formie w pełni konfigurowalnego oprogramowania, które można wdrożyć w środowisku lokalnym, w chmurze prywatnej lub publicznej.

Dodatkowe informacje o opcjach dostępnych w każdym planie i tym, jak rozszerzyć rozwiązanie, można znaleźć na stronie: https://developer.ibm.com/integration/docs/app-connect-enterprise/

Co łączy rozwiązania App Connect Enterprise i IBM Integration Bus?

IBM App Connect Enterprise jest efektem ciągłego rozwoju środowiska Application Integration Platform i łączy możliwości rozwiązań IBM Integration Bus i IBM App Connect. Produkt IBM App Connect Enterprise V11 jest oficjalnym następcą rozwiązania IBM Integration Bus V10. Plan Enterprise w chmurze IBM Cloud zapewnia użytkownikom funkcji integracji bezproblemowe doświadczenia i pozwala na stopniowe udostępnianie zaawansowanych opcji integracji, które są odpowiednio skonfigurowane, by ich pozyskiwanie i zarządzanie nimi odbywało się w sposób szybki i skuteczny.

Korzystam z rozwiązania IBM Integration Bus on Cloud. Czy muszę dodatkowo zapłacić lub wykupić nową subskrypcję, by korzystać z rozwiązania IBM App Connect Enterprise?

Subskrybenci rozwiązania IBM Integration Bus on Cloud zostaną automatycznie uprawnieni do korzystania z produktu IBM App Connect Enterprise w chmurze IBM Cloud. Za migrację nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata.

Czy w środowisku IBM App Connect Enterprise mogę korzystać z moich przepływów i funkcji integracji z rozwiązań IBM Integration Bus i IBM App Connect Professional?

Zasoby integracyjne utworzone dla rozwiązania IBM Integration Bus on Cloud lub IBM App Connect będą działać także w nowym planie i to bez wprowadzania żadnych modyfikacji.

Czy rozwiązanie IBM App Connect jest dostępne w wersji do wdrożenia lokalnego?

Tak. Rozwiązanie IBM App Connect, wcześniej pod nazwą IBM Integration Bus, oferuje wiele elastycznych opcji wdrożenia, w tym w formie zarządzanej usługi w chmurze (udostępnianej przez IBM), w chmurze prywatnej, chmurze publicznej lub w środowisku lokalnym. Klientom umożliwiamy również łączenie różnych modeli wdrożenia w zależności od potrzeb.

Zacznij korzystać z App Connect za darmo

Usprawnij przebieg integracji, zredukuj opóźnienia i obniż koszty. Nawet jeśli nie znasz się na programowaniu, cały system skonfigurujesz w kilka minut. W ramach planu Lite zyskasz również wsparcie ekspertów, bazę instalacyjną i dwa pierwsze przepływy – wszystko to oczywiście za darmo.